SCP-088
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-088

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-088 musi przez cały czas pozostawać zamknięty w hermetycznej gablocie. Gablota wykonana jest z przezroczystego plastiku akrylowego, który przeciwdziała żrącym właściwościom wydzielin SCP-088. Celem przeciwdziałania skutkom przebudzenia się SCP-088 ze stanu hibernacji pomieszczenie, w którym gablota się znajduje, powinno być wykonane z wytrzymałych materiałów plastikowych, gumowych lub ceramicznych — celem utrudnienia obiektowi ucieczki. Temperatura przechowalni SCP-088 nie powinna spaść poniżej 15 stopni Celsjusza; personel wchodzący do pomieszczenia przechowawczego musi być zaznajomiony z protokołami poziomu 4, dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, oraz musi być wyposażony w sprzęt ochronny.

Personel, który nie będzie przestrzegał reguł odpowiednich protokołów w obecności SCP-088 lub będzie nosił ślady fizycznych mutacji, zostanie zdegradowany do klasy D i stanie się przedmiotem obserwacji.

Opis: SCP-088 to humanoid obdarzony cechami charakterystycznymi dla gadów, który wydaje się zmumifikowany w ospałej pozycji. SCP-088 właściwie znajduje się w stanie hibernacji, z którego może się wybudzić, jeżeli zostanie wystawiony na bardziej przyjazne warunki niż pomieszczenie przechowawcze. Badania wykazały, iż SCP-088 liczy około 6000 lat i zdolny jest wydzielać szereg zróżnicowanych, niebezpiecznych biologicznie substancji z ust i rąk. Niektóre z wydzielin mogą mieć potężną wartość strategiczną, jeżeli do skutku dojdzie ich replikacja. Jednak do momentu znalezienia sposobu na wydobycie tych substancji bez wybudzania SCP-088 badania możliwości powielania pozostaną zawieszone.

SCP-088 został odkryty wraz ze zmumifikowanymi szczątkami 23 istot o morfologii podobnej do jego. Pozostałe istoty nie żyły, a badania zasugerowały możliwość, że istoty owe były kiedyś ludźmi. Informacje pozyskane przez agentów E088-3 i E088-7, a następnie ich mutacja spowodowana wystawieniem na oddziaływanie SCP-088 podtrzymuje teorię.

Dodatek: SCP-088 pozyskano w roku 193█, z podziemnego kompleksu w Los Angeles, w stanie Kalifornia. Miejsce zostało odkryte przez G. W█████ S██████ podczas wykorzystania urządzenia zwanego przez niego "radiowym rentgenem", który nie różnił się wiele od mechanicznego kijka wróżbiarskiego. Mimo że metody S██████ były wątpliwe, jego odkrycie — bynajmniej nie. Po przemapowaniu szeregu tuneli i złóż złota pod miastem S██████ stwierdził, że odnalazł zaginione miasto Jaszczurowatych Ludzi, o których mówią legendy plemienia Hopi z Arizony. Stwierdzenie owo pojawiło się nawet na stronie głównej "Los Angeles Times" 29 stycznia 1934 r., nim Fundacja zdołała je zweryfikować, a pana S██████ — uciszyć.

Podziemny kompleks nie był tak wielki, jak ten z legend, a większość z odzyskanych artefaktów była zbyt skorodowana, by móc stanowić wartościowe źródła informacji; odkryto jednak długą wiadomość wyrytą w ścianie niedokończonego tunelu. Częściowo przetłumaczony tekst jest dostępny w dokumencie 088-14.

Przegląd uszkodzeń przechowalni: Przez ponad 70 lat przechowywania SCP-088 jedynie dwukrotnie wybudził się ze stanu hibernacji, a przechowalnie zostały uszkodzone żrącymi wydzielinami, które rozpuszczają większość minerałów i metali. Za każdym razem wielu pracowników wystawionych na drugą substancję wydzielaną przez SCP-088 w celach rozprzestrzeniania się — zarażeni pracownicy przeszli bolesną mutację, po której zakończeniu zaczęli fizycznie przypominać SCP-088. Kilka osób, które otrzymało największą dawkę substancji — metodą usta-usta — przeszło najszybszą mutację i następnie poświęciło się, by chronić SCP-088. SCP-088 wykazał także zdolność do produkcji silnych neurotoksyn w formach płynnej i gazowej, kiedy przyszło mu walczyć z personelem przechowalni.

Neutralizacja następstw drugiego uszkodzenia przechowalni polegała na oddzieleniu SCP-088 od osób zarażonych w placówce, a następnie — obniżeniu temperatury. Zarażone osoby wybudowały piedestał z ekwipunku, na którym SCP-088 się położył przed ponownym zapadnięciem w stan hibernacji. Zmutowany personel został następnie zneutralizowany, a SCP-088 — przeniesiony do przechowalni.

Obecna strategia przechowawcza z użyciem niskich temperatur i materiałów niemetalicznych okazała się sukcesem w utrzymywaniu SCP-088 w izolacji. SCP-088 został przeklasyfikowany do klasy Bezpieczne w dniu ██ listopada 19██ r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported