SCP-089
ocena: +5+x
scp-089-new.jpg

SCP-089 po przetransportowaniu do SCP-089-B w celu egzekucji protokołu M8.

Identyfikator podmiotu: SCP-089

Klasa podmiotu: Euclid (szczegóły niżej).

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-089 ma być przechowywany w specjalnym pojemniku transportowym w Ośrodku 36 i być obserwowany pod kątem lokucyjnym. MFO Mu-89, składająca się z personelu przeszkolonego w zaawansowanym stopniu z lingwistyki, psychologii i dyplomacji taktycznej, została powołana celem reagowania na zdarzenia lokucyjne. Kiedy takie zdarzenie ma miejsce, MFO Mu-89 ma za zadanie przetłumaczyć i zinterpretować lokucję, by następnie zidentyfikować aktualne obiekty dodatkowe (nazwane odpowiednio SCP-089-A i SCP-089-B). Na koniec wykonany zostać musi protokół M8, który składa się z następujących procedur:

  1. Transport SCP-089 do lokacji SCP-089-A i wyjaśnienie protokołu M8 obiektowi SCP-089-B;
  2. Kiedy SCP-089-B będzie gotowa do nieprzymuszonego wykonania protokołu M8, należy użyczyć jej wszelkiej pomocy; SCP-089-B może potrzebować wsparcia przy wykonywaniu następujących działań: włożenie SCP-089-A do dziury razem z materiałami łatwopalnymi, takimi jak naoliwione drewno lub węgiel drzewny, a następnie ich zapalenie.

Poprawne wykonanie protokołu M8 wymaga dobrowolnej decyzji od SCP-089-B w stanie trzeźwym i nieprzymuszonym. Podobnie SCP-089-A musi być świadomy i poinformowany podczas egzekucji protokołu. Zaleca się, by SCP-089-B był unieruchomiony (ale nie uśpiony) po podpaleniu co ma uniknąć ryzyka przeszkodzenia w wypełnieniu do końca protokołu, jako że proces jest ekstremalnie bolesny i śmiertelny dla SCP-089-A.

Jeżeli SCP-089-B nie zgodzi się dobrowolnie wykonać protokołu M8 w przedstawionych specyfikacjach, MFO Mu-89 muszą wyjaśnić przewidywane konsekwencje niewykonania poprawie protokołu, jak również dołożyć wszelkich starań, by przekonać SCP-089-B do współpracy. Jeżeli wysiłki MFO Mu-89 zakończą się niepowodzeniem, SCP-089 zostanie zaktualizowany do klasy Keter, i zostanie wykonany protokół M9 (szczegóły w dokumencie 089-M9). Użycie zastraszenia, gróźb czy medykamentów psychotropowych bądź środków odurzających do celu manipulacji wolną wolą SCP-089-B, jak również wszelkie próby wykonania protokołu M8 bez uczestnictwa lub dobrowolnej zgody SCP-089-B, bądź metodami innymi niż wymienione, jest ściśle zabronione ze względu na fakt, że te metody nie są skuteczne w wykonaniu protokołu i wzmacniają intensywność towarzyszącego Wydarzenia Typu S.

Zaleca się również (chociaż protokół M8 tego nie wymaga) aby wykonywać krok drugi protokołu M8 był wykonywany przy akompaniamencie rogów i perkusji, jako że maskuje to dźwięki wydawane przez SCP-089-A podczas wykonywania protokołu.

Po udanym wykonaniu protokołu M8, zależne zdarzenie typu S generalnie staje się łagodniejsze w przeciągu 7 godzin.

Opis: SCP-089 to glazurowana, ceramiczna statua mierząca około 3 metrów wysokości, przedstawia ona uskrzydloną, humanoidalną postać z głową byka z otwartym pyskiem. Przednia część torsu figury jest zamknięta na zaczepy i może być otwarta od góry; ujawni to otwór prowadzący do pojemnika o objętości 0,6 metra sześciennego — zamknięcia można dokonać z zewnątrz. Tył statuty zapisany jest inskrypcją w języku kananejskim (najprawdopodobniej punickim)1 Statua została stworzona w ok. II wieku p.n.e.

Sporadycznie (czasami te momenty oddzielone są nadmiarem zdarzeń) statua przemawia. Mechanizm wydający dźwięki mowy nie jest zrozumiały, a usta statuy się nie poruszają. Lokucje są mówione w języku kananejskim (prawdopodobnie językiem, którym zapisana jest inskrypcja) i na ich treść składają się:

  • nazwa lub opis SCP-089-A;
  • żądanie, które będzie musiało zostać wykonane w protokole M8 i instrukcje do wykonania tegoż żądania;
  • symboliczny opis powiązanego wydarzenia typu S.

Każde zdarzenie lokucyjne kończy się ogłoszeniem opisanego wydarzenia typu S w ciągu od trzech do jedenastu dni — zakładając, że nie ukończono do tego czasu protokołu M8. Każde wydarzenie typu S jest epidemią, naturalną kataklizmem, masową histerią związaną z ludobójstwem lub innego rodzaju masakrą bądź innym zdarzeniem, które pociągnie za sobą rozległe zniszczenia i liczne zgony, aż do momentu ukończenia procedur protokołu M8. W każdym udokumentowanym zdarzeniu lokucyjnym powiązane z nim wydarzenie typu S, mimo że rozległe, ograniczało się zawsze do rejonu, który nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla SCP-089-B. Dlatego w kilku opisanych przypadkach przebiegi wydarzeń typu S przedłużały się z powodu tego, że SCP-089-B była nieświadoma SCP-089, protokołu M8 lub nie chciała wykonać tych procedur w celu powstrzymania wydarzenia typu S.

Podczas każdego zdarzenia lokucyjnego SCP-089-A to zdrowe niemowlę bez żadnej skazy lub małe dziecko w wieku pomiędzy od ośmiu miesięcy do sześciu lat; SCP-089-B to biologiczna matka dziecka. We wszystkich udokumentowanych przypadkach, w czasie zdarzenia lokucyjnego, SCP-089-A i -B byli żywi i zdrowi, a na dodatek łączyła ich silna więź zaufania i przywiązania.

Po umieszczeniu SCP-089-A przez SCP-089-B w otworze SCP-089 i po zapaleniu materiałów łatwopalnych SCP-089-A spłonie doszczętnie w czasie od dwóch do pięciu godzin.

Dodatek #1:
Załączona notatka od dr. Garcia: Podczas gdy nie znamy dokładnej roli SCP-089 w inicjowaniu wydarzeń typu S, lata doświadczenia udowodniły, że bezzwłoczne i dokładne wykonywanie protokołu M8 prowadzi do efektywnego zmniejszenia zniszczeń powodowanych przez wydarzenia typu S. Dr Patel spekuluje, iż SCP-089 nie inicjuje tychże wydarzeń, a jedynie ich oczekuje i dostarcza potrzebnej do osłabienia ich przebiegu wiedzy.

Dodatek # 2:
Część listy udokumentowanych wydarzeń typu S, które zostały zakończone po egzekucji protokołu M8 (włączając w to wydarzenia sprzed pozyskania SCP-089 przez Fundację):

Data lokucji: 16 marca 1788 r.
Opis wydarzenia typu S: "Płomienie zjedzą ich domy, zaiste, i ich rynki, i ich świątynie, i wszystkie miejsca, do których chodzą, te zostaną zniszczone".
Wydarzenie typu S: Pożar w mieście ███ ███████.
Rezultat: Protokół M8 został ukończony 29. dnia po zdarzeniu lokucyjnym. 66% budynków w mieście uległo zniszczeniu.

Data lokucji: 2 grudnia 1850 r.
Opis wydarzenia typu S: "Fałszywy prorok zgromadzi przy sobie tłumy i wyśle je przeciwko książętom. Zostaną one zgładzone, a ich pola jałowymi uczynione".
Wydarzenie typu S: Wielkoskalowe powstanie wieśniaków z powodu "mesjasza" w █████.
Rezultat: Protokół M8 ukończony został 1363. dnia po zdarzeniu lokucyjnym. Masakra związana z powstaniem i jego tłumieniem oraz towarzysząca temu katastrofa agrokulturalna, zebrały żniwa w liczbie ██ milionów ofiar.

Data lokucji: 23 listopada 1951 r.
Opis wydarzenia typu S: "Ziemia będzie się trząść, a morza powstaną i rzucą się naprzeciw ziemi, góry wymiotować będą ogniem, a jego głos będzie ciemnością i śmiercią".
Wydarzenie typu S: Trzęsienie ziemi i erupcja wulkaniczna w ████.
Rezultat: Protokół M8 ukończono w ciągu 31 godzin od zdarzenia lokucyjnego. Nie wystąpiło żadne tsunami, ale modele geologiczne wskazywały na to, że w związku z aktywnością sejsmiczną w okolicy powinno ono wystąpić. Brak ofiar.

Data lokucji: 23 listopada 1970 r.
Opis wydarzenia typu S: "Deszcze przeczyszczą ziemię i zmyją człowieka, i jego bestie, i wszystkie jego dzieła, potop wszystko to pochłonie".
Wydarzenie typu S: Cyklon w ██████████.
Rezultat: Protokół M8 ukończony 49. dnia od zdarzenia lokucyjnego. Liczbę ofiar z powodu powodzi, chorób i głodu szacuje się na ███ tysięcy.

Data lokucji: 4 kwietnia 20██ r.
Opis wydarzenia typu S: [USUNIĘTO]
Wydarzenie typu S: [USUNIĘTO]
Rezultat: Trwa. Protokół M8 nie został jeszcze ukończony.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported