SCP-090
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-090

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Artefakt ma być przechowywany w zabezpieczonym bunkrze, w Ośrodku ██ i być stale monitorowany przez upoważniony do tego personel klasy D. Nowe ustawienia obiektu muszą być fotografowane po każdym jego poruszeniu. Informacje o nowych ustawieniach obiektu są przesyłane do superkomputera klasy OT, znajdującego się na terenie placówki. Dyrektor sekcji będzie informowany o wszelkich zmianach w obiekcie i aktualnych szacunkach co pół godziny. Żadnemu pracownikowi nie wolno dotykać SCP-090 poza sytuacją, kiedy zostanie wydany rozkaz ███-██-████.

Poziom bezpieczeństwa AXA został stworzony specjalnie na potrzeby monitorowania SCP-090. Personel bez uprawnień AXA, który zostanie znaleziony na w placówce, zostanie poddany terminacji.

Opis: SCP-090 został znaleziony i pozyskany w ███████, ██████, 10 kwietnia 19██ roku. SCP-090 został namierzony w komnacie znajdującej się w katedrze nieopodal. Obiekt został pozyskany, katedra — spalona, a 6 zakonników i ksiądz — zneutralizowani. Od tej pory SCP-090 przechowywany jest w Ośrodku ██. Lokacja obiektu, nim został przeniesiony do katedry, jest nieznana.

SCP-090 jest czarną, sześcienną strukturą [20 [cm] × 20 [cm] × 20 [cm]] wykonaną z nieznanego materiału ceramicznego. Obiekt został uznany za niezniszczalny po przeprowadzeniu testów opisanych w dokumencie 090-B [niezałączony]. Każdy bok obiektu podzielony jest na tysiąc kwadratów, co w aranżacji przypomina kostkę Rubika [100 segmentów wzdłuż krawędzi, a każdy segment szeroki na 2 [mm]]. Każdy kwadrat ma wyryty na powierzchni wzór. Ryt świeci się na biało.

Nieznana, wewnętrzna struktura wywołuje przemieszczenie pojedynczego rzędu lub kolumny co 2,8 sekundy. Niesprecyzowane zapisy o aranżacjach segmentów obiektu zachowywane były od roku 1242 naszej ery, ale wszelkie zapisy do 1533 roku zostały stracone. Nowoczesna technologia pozwoliła na fotografowanie i nagrywanie dokładnych aranżacji segmentów SCP-090, a także na ich badanie.

Segmenty oddzielone są cienką, białą linią. W razie, kiedy ich ustawienie będzie poprawne, kwadraty będą do siebie przylegać. W tej chwili na powierzchni obiektu istnieją 22 poprawne ustawienia. W celu uzyskania informacji o dokładnej, aktualnej aranżacji segmentów, prosimy odwołać się do 25.090.090.04D [niezałączony].

D-023016-024016-024015 to aktualnie jedyne ułożenie trzech sąsiadujących ze sobą segmentów, na powierzchni SCP-090. B-100023-100024-099024-098024 i C-043077-042077-042076-042075 to ułożenia czterosegmentowe. Występuje także ułożenie sześciosegmentowe. Proszę odwołać się do dokumentu 090-B, w celu przeczytania notatek opisujących efekty ustawień.

Wysunięto hipotezę mówiącą, iż poprawne ustawienie całej kostki wywoła niezrównanie potężną katastrofę.

Dodatek: Personel z uprawnieniami bezpieczeństwa AXA powinien odwołać się do dokumentu 090-B.

Dokument 090-A: Notatki z eksperymentu dr. ███████ ████████████████.

Eksperyment 0012: Obserwacja idzie zgodnie z planem, udało się nam stworzyć system zdolny nagrać i przeanalizować przesunięcia na kostce tak szybko, jak one występują. Nie wykryto jeszcze żadnych powiązań pomiędzy przesunięciami i zdarzeniami na skalę światową.

Eksperyment 0048: Zaobserwowaliśmy dzisiaj ustawienie sześciosegmentowe na jednej stronie. Zostało to zanotowane i nie wywołało incydentu. Dwie godziny później jeden z badaczy asystujących powrócił z pokoju odpoczynkowego z nowiną, że na Oceanie Indyjskim wystąpiło tsunami, które zabiło setki tysięcy osób i wyrządziło rozległe uszkodzenia mienia. Jak dotąd nie znaleziono korelacji pomiędzy tym zdarzeniem a ustawieniem segmentów SCP-090, jednakże zostało to odnotowane.

Eksperyment 0150: Po sto dwudziestej aranżacji segmentów na czwartej stronie sześcianu i sto dwudziestym raporcie powypadkowym w laboratorium czwartą stronę obiektu oznaczamy jako stronę lokalną; jutro wprowadzimy regulacje bezpieczeństwa. Nie poleca się personelowi obstawiania wyników kolejnych aranżacji.

Eksperyment 0172: Sześciosegmentowe ustawienie zostało uchwycone dzisiejszego ranka na "stronie lokalnej". Celem zachowania bezpieczeństwa Ośrodek ██ został ewakuowany. Dwie godziny później doszło do uszkodzenia jednej z przechowalni obiektów; dzięki ewakuacji, nikt nie stracił życia. Obiekt nie wywołuje zdarzeń; on je przewiduje. Pierwszą stronę sześcianu oznaczono jako "globalną". Wysunięto żądanie przeklasyfikowania obiektu do klasy "Euclid".

Eksperyment 0240: Dzisiaj wykonaliśmy krok naprzód z naszymi eksperymentami. Zdecydowaliśmy się na próbę modyfikacji sześcianu. Kiedy pracownik klasy D próbował dokonać ręcznego przesunięcia, SCP-090 samoistnie ułożył dziesięć segmentów, zaczynając od górnego, lewego rogu "strony lokalnej". Dokładnie dwie godziny później doszło do uszkodzenia przechowalni SCP-███ i [USUNIĘTO]. Agenci █████████ i ████████ również stracili życie podczas incydentu. Sugeruje się przesunięcie testów ręcznej aranżacji segmentów SCP-090. Zatwierdzono przeklasyfikowanie obiektu do klasy Keter. SCP-090 najwyraźniej jest w stanie wywoływać zdarzenia. Obiekt może być myślący.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported