SCP-092
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-092

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Procedury Przechowawcze: Trzy tysiące sto dwadzieścia pięć instancji SCP-092 ma być przechowywanych w indywidualnych pudełkach na nie-anomalne płyty kompaktowe (CD), złożonych w standardowych szafach na przedmioty nieruchome w Ośrodku 37. Każda instancja musi być oznaczona swoim indywidualnym numerem, poprzez napis niezmywalnym markerem.

Wszelkie testy z użyciem instancji SCP-092 muszą odbywać się w dźwiękoszczelnych pomieszczeniach. Tylko jedna instancja SCP-092 może być wykorzystywana do testów w tym samym czasie. Tylko personel Klasy-D może przesłuchiwać niezbadanych wcześniej instancji podmiotu. Propozycje badań wykorzystujących personel klasy innej niż D, który miałby słuchać instancji SCP-092, wymagają pisemnej zgody dowództwa Ośrodka.

Zwłoki SCP-092-B nie są obecnie uważane za anomalne, nie licząc powiązań, i przechowywane są w kostnicy w Ośrodku 19.

Opis: SCP-092 to kolekcja 3125 płyt audio CD, z czego każda jest zatytułowana "The Absolute Absolute Absolute Absolute BEST of The 5th Dimension!!!!!" (pol. "Absolutnie Absolutnie Absolutnie Absolutnie NAJLEPSZE HITY 5tego Wymiaru!!!!!") i oznaczona imionami 31 artystów, którzy w różnych przedziałach czasu byli częścią amerykańskiej grupy muzycznej "The 5th Dimension" (pol. "5ty Wymiar"). Każda instancja SCP-092, gdy zostanie odtworzona w standardowym odtwarzaczu CD, wywrze wyraźny anomalny wpływ na wszystkie osoby będące w zasięgu słuchu. Anomalny efekt będzie trwał 74 minuty (standardowa długość audio CD), w którego czasie słuchający nie będą w stanie opuścić obszaru działania podmiotu, ani wyłączyć odtwarzacza bądź w jakikolwiek sposób zakłócić jego działania. Ponadto, kiedy anomalne zjawisko dobiegnie końca, wszyscy, ciągle żywi słuchacze wypowiedzą jednocześnie frazę "Wow, that was real cool" (pol. "Łał, to było naprawdę fajne"); wokalizacja była obserwowana u osób nie-anglojęzycznych, niemowląt niepotrafiących jeszcze mówić, osób nieprzytomnych, sparaliżowanych, fizycznie niezdolnych do mowy ze względu na uszkodzenia krtani, języka i/lub policzków.

Anomalne właściwości każdej instancji SCP-092 są tematycznie i koncepcyjnie powiązane z cyfrą 5, wymiarami i/lub członkami 5tego Wymiaru. Na dzień ██-██-████, 871 instancji SCP-092 zostało zbadanych, a ich właściwości zostały oficjalnie udokumentowane; zobacz dokument 092-W83, który zawiera pełną listę, lub zapoznaj się z treścią wybranej próbki poniżej.

Kiedy instancja SCP-092 zostanie umieszczona w napędzie CD komputera osobistego, dostęp do jej zawartości jest możliwy bez aktywowania anomalnych właściwości. Badanie zawartości wskazuje na to, że każda płyta ma inną zawartość; wszystkie pliki są plikami audio autorstwa 5tego Wymiaru lub odnoszące się do zespołu i jego członków: oprócz wszystkich znanych, oficjalnych utworów, pojawiają się również nagrania na żywo, nagrania z prób, audycje, wywiady i prywatne rozmowy.

Dziennik Pozyskania

5-tego maja, ████, niezidentyfikowany mężczyzna (dalej określany jako SCP-092-B) zbliżył się do strażników bramy wejściowej Ośrodka 19, niosąc dwie walizki. Zgłosił, że chciałby oddać siebie i swoje anomalne twory pod opiekę Fundacji. Zawartość walizek została skonfiskowana i oznaczona jako SCP-092; SCP-092-B został przeniesiony do Ośrodka 37 w celu przesłuchania.

W czasie przesłuchania SCP-092-B zdradził tematyczne powiązanie (numer pięć, wymiary, zespół 5ty Wymiar) między instancjami, po czym popełnił samobójstwo.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported