SCP-094-DE
ocena: +5+x
8672345880_ca74140283_z.jpg

SCP-094-DE.

Identyfikator podmiotu: SCP-094-DE

Klasa podmiotu: Euclid Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-094-DE musi być umieszczony w izolatce o minimalnych wymiarach 5m x 5m x 3m. Musi być umieszczony na stosownym krześle i raz w roku sprawdzany pod kątem wszelkich uszkodzeń, a jeśli to możliwe, powinien być naprawiony tak dobrze, jak to jest możliwe.

Opis: SCP-094-DE jest to humanoidalna konstrukcja metalowa, z podziurawioną powierzchnią zewnętrzną, która składa się ze spawanych części stalowych, a także stalowych okularów spawalniczych i stalowego hełmu. Przez jego korpus widoczne są inne części metalowe, jednak nie zaobserwowano jakichkolwiek ich funkcji. Ma 160cm wzrostu i waży 78kg. Wewnątrz znajdują się stalowe pręty, połączone przegubami kulowymi i przymocowane do zewnętrznej skorupy, co pozwala utrzymać obiekt w pozycji pionowej.

SCP-094-DE jest zdolny do samodzielnego poruszania się, chociaż nie posiada żadnego napędu umożliwiającego ruch. Ruchy obiektu są płynne jak ruchy człowieka, ale swoboda jest ograniczona z powodu geometrii oraz natury zewnętrznej skorupy. Może przenosić ciężary do 90kg a części chwytne mogą wygenerować siłę uchwytu do 800N. Do tej pory SCP-094-DE nie wykazał oznak wyczerpania. Dodatkowo obiekt posiada ludzki rozum i nazywa się █████ ███. SCP-094-DE jest także w stanie reagować na bodźce wizualne i akustyczne. Jak odbiera i przetwarza dane wejściowe ze środowiska, jak dotąd jest nieznane.

SCP-094-DE potrafi komunikować się za pomocą pisma i twierdzi, że pochodzi z ████████████, ████████. Co więcej, twierdzi że jeszcze ██ lat temu był normalną osobą, zanim został pochwycony przez GOI Viertes Reich i następnie POI Akolyth Strom przywrócił go do obecnego stanu. ██ lat później podobno miał możliwość ucieczki. Informacje od SCP-094-DE pokrywają się z zawiadomieniem o zaginięciu osoby ██ lat temu o jego nazwisku i znakiem Rzeszy który został odkryty na jego piersi przez SCP-023-DE-01.

Odkrycie: Fundacja dowiedziała się o SCP-094-DE, po tym jak kilka osób w ██████, ████████ nagrało film z nim i opublikowało na platformie wideo YouTube. Niedługo potem Fundacja usunęła filmy oraz wszystkie kopie krążące po internecie. Osoby przesyłające zostały poproszone i przekazanie oryginałów, następnie po przekazaniu otrzymały amnestyki klasy A.

SCP-094-DE został zlokalizowany 24.██.████ o godzinie 01:34 przez agenta Strauba w śródmieściu miasta ██████. SCP-094-DE rozpoczął ucieczkę, gdy został zauważony, sądząc, że agent Straub jest agentem Czwartej Rzeszy z misją jego odzyskania. Z powodu na ograniczone możliwości poruszania się, agentowi Straubowi udało się szybko dogonić SCP-094-DE, po czym obiekt włamał się do sklepu z zabawkami, próbując znaleźć nową drogę ucieczki, wybijając szybę sklepu. Tam został zepchnięty do kąta i ostatecznie zatrzymany. Gdy agent Straub rutynowo nakazał bytowi podnieść ręce, ten wykonał polecenie. Agent Straub doszedł do wniosku, że SCP-094-DE może go rozumieć i zaczął zadawać pytania na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Nieporozumienia SCP-094-DE zostały wyjaśnione po pięciominutowej konwersacji i można było go bez oporu zabezpieczyć. Za włamanie do sklepu z zabawkami obwiniono włamywacza, a wyrządzone szkody odpowiednio usunięte.

(Przesłuchanie 094-DE-1 zostało ukryte z powodu trywialności)

Przeszukano obszar wokół ██████, ale nie znaleziono nic rzucającego się w oczy. Śledztwo na podstawie zeznań SCP-094-DE nadal jest prowadzone.

SCP-094-DE wielokrotnie prosił o książki, aby miał czym się zająć w czasie przechowywania przez Fundację, a także półkę, krzesło i radio. Z wyjątkiem radia wszystkie wnioski podmiotu zostały zatwierdzone.

Dodatek 094-1: Dnia 13.██.████, █ lat po rozpoczęciu jego przechowywania SCP-094-DE nagle zaczął wykorzystywać wszystkie dostępne środki w swojej celi przechowawczej, aby się zniszczyć. Skontaktowano się z personelem bezpieczeństwa a SCP-094-DE został przywiązany stalowymi linami.

Z powodu zmiany zachowania zmieniono Specjalne Czynności Przechowania dla SCP-094-DE. Jego uszkodzenia zostały naprawione w najlepszy możliwy sposób, a wszystkie książki i wyposażenie zostało skonfiskowane. Ponieważ od tego momentu podmiot zaczął wykorzystywać wszystkie okazje do samookaleczenia się, podłoga, drzwi i ściany zostały wyścielone materiałem o wysokiej odporności na rozdarcie.

"Wyciągnęliśmy wszystkie możliwe informacje od SCP-094-DE. Dlatego proszę o eutanazję SCP-094-DE. Nie ma powodu przedłużać jego cierpienia.." - Dr Bergmann

"Nie jesteśmy GOC, Bergmann. Wraz z Komitetem ds. Etyki przejrzałem twoją prośbę i zgadzamy się. Jeżeli raport SCP-094-DE jest prawdziwy, być może będziemy mieć do czynienia z armią metalowych ludzi. SCP-094-DE jest cennych przedmiotem badań, do momentu aż nie będziemy wiedzieć co z tym powinniśmy zrobić. Po prostu nie wiemy wystarczająco dużo o naturze tego bytu. Może być nawet tak, że po jego zniszczeniu osiągniemy dokładnie przeciwieństwo tego, co chcemy. Dlatego wniosek zostaje odrzucony." - Dr Joch

Dodatek 094-DE-2:

30.██.████ kilka kamer bezpieczeństwa zarejestrowało, jak Dr Bergmann z piłą do blach, stalową płytą o grubości 1 cm i młotem kowalskim odwiedził pomieszczenie przechowawcze SCP-094-DE i zamknął za sobą drzwi. Przez pięć minut z celi dobiegało brzęczenie, zanim doszło do interwencji zaalarmowanej służby bezpieczeństwa. Dr Bergmann oddzielił od korpusu SCP-094-DE wszystkie kończyny i głowę oraz poważnie uszkodził poszczególne części młotem kowalskim. W reakcji na ten incydent Dr Bergmann został pozbawiony tytułu doktorskiego i po podaniu odpowiednich amnestyków zdegradowany do Personelu Poziomu 0 bez możliwości awansu. SCP-094-DE został na krótko uznany obiektem zneutralizowanym, do momentu aż personel czyszczący pomieszczenie nie zauważył że szyja SCP-094-DE porusza się sama bez zewnętrznego źródła. Po potwierdzeniu, że SCP-094-DE nie został zneutralizowany, odpowiedni personel został przekierowany do podjęcia próby naprawy. Jednak po ukończeniu prac SCP-094-DE nie był w stanie poruszać niczym, poza stawem szyjnym.

Po tym incydencie Specjalne Czynności Przechowawcze SCP-094-DE zostały odpowiednio zaktualizowane a podmiot przekwalifikowany na bezpieczny. SCP-094-DE wydaje się mieć ciężką depresję od czasu tego incydentu i rzadko reaguje na otoczenie.

"Panie i Panowie, właśnie dlatego przechowujemy anomalie a nie je niszczymy. SCP-094-DE nadal może cieszyć się „zdrowiem”, nawet jeżeli Dr Bergmann nie miał dla niego dobrych intencji. Mam nadzieję, że wszyscy będą to pamiętać, kiedy następnym razem ktoś będzie rozważał zniszczenie anomalii aby jej „pomóc”." - Dr Joch

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported