SCP-100
ocena: +7+x
1YBBZ.png

Front sklepu SCP-100

Identyfikator podmiotu: SCP-100

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pod ochronę SCP-100 przeznacza się sześciu (6) strażników, którzy patrolują stronę wewnętrzną ogrodzenia obszaru, oraz dwóch (2) strażników monitorujących wnętrza i zewnętrza obu magazynów oraz budynku mieszkalnego, których zmiany zachodzą co trzy (3) godziny. Wszelkie nieautoryzowane osoby znaleziony wewnątrz SCP-100 zostaną zatrzymane, przesłuchane i poddane aplikacji preparatu amnezyjnego, po której zostaną wypuszczone.

Trzech (3) strażników znajduje się wewnątrz frontu sklepu SCP-100, a ich zmiany zachodzą co osiem (8) godzin. Wejście frontowe do sklepu jest zawsze zamknięte, a klucze do niego posiadają jedynie potrzebujący ich pracownicy. Oznaczenia "posiadłość prywatna" oraz "zakaz wchodzenia" znajdują się przed frontem sklepu, co ma zniechęcać wszystkich kierowców przed zatrzymywaniem się w pobliżu SCP-100.

Wszelkie konstrukty tworzone przez SCP-100-1 należy usuwać z SCP-100 i topić na żużel, wyjątek stanowią tutaj SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B, które używane są w celach badawczych. Jeżeli SCP-100-1 nie będzie współpracował, SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B mogą zostać usunięte z SCP-100, dopóki SCP-100-1 nie wznowi kooperacji.

Największy z dwóch (2) magazynów wewnątrz SCP-100 został przekształcony w podstawową placówkę badawczą. Wszelkie obiekty tworzone przez SCP-100-1, wyłączając SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B, mogą zostać wykorzystane w celach badawczych. Testy na samym SCP-100-1 mogą być przeprowadzane jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody od aktualnego menedżera badań.

Opis: SCP-100 to opuszczony szrot znajdujący się osiemdziesiąt (80) kilometrów od █████████, w Południowej Karolinie. Szrot znany jest pod nazwą: "Jubileusz Szrotu Jamajczyka Joego". Złomowisko wymiarowane jest na około pięć tysięcy (5000) metrów kwadratowych ogrodzonego terenu, na który składają się dwa magazyny, sklep oraz niewielki budynek mieszkalny; do tego dochodzą zaniedbane grunty i własność ziemska wykorzystywana jako składowisko. SCP-100 zawiera około tysiąc pięćset (1500) pojazdów, zarówno zmiażdżonych, jak i niezmiażdżonych; ponadto znajduje się w nim również około tysiąc czterysta (1400) kilogramów oddzielonego złomu, którego wartość szacowana jest na $5000 (około 16 000 [PLN]).

Anomalie zachodzą poprzez SCP-100-1 i jego konstrukty, w tym SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B. Ich samodzielność zanika, jeżeli SCP-100-1 lub jeden z jego obiektów przekroczy ogrodzenie SCP-100, w tym stanie będą znajdować się, aż do momentu ponownego wprowadzenia na obszar SCP-100.

SCP-100-1 to niezależny, rozumny konstrukt-humanoid skonstruowany głównie z rur miedzianych, nieizolowanych przewodów miedzianych i aluminiowych puszek. SCP-100-1 nie posiada możliwości do komunikacji pisemnej ani werbalnej, jednakże potrafi komunikować się przy użyciu języka migowego na poziomie elementarnym. SCP-100-1 nie jest zainteresowany rozmowami niedotyczącymi handlu, więc pozyskane od niego informacje są ograniczone zakresowo. SCP-100-1 najwidoczniej posiada umiejętności rzemieślnicze, które przejawia poprzez operowanie urządzeniami takimi jak spawarka łukowa, wiertła czy piły; do tego dochodzi zdolność do obsługi ciężkiej maszynerii, takiej jak kompresory czy wózki widłowe.

SCP-100-1 jest w stanie tworzyć niezależne konstrukty podobne do samego siebie przy użyciu materiałów znajdowanych wewnątrz SCP-100. SCP-100-1 zwykł tworzyć cztery (4) różne zwierzęta: iguany, krokodyle, żółwie oraz flamingi — jednakże SCP-100 jest znany z tworzenia również innych gatunków, przykładowo zwierząt domowych. Aby utrzymywać jego współpracę, SCP-100 otrzymał pozwolenie na posiadanie dwóch (2) obiektów oznaczonych jako SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B.

SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B to konstrukty przedstawiające insekty, prawdopodobnie stworzone przez SCP-100, jako że znajdowały się nań od momentu odkrycia podmiotu. Na tyłach SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B znajdują się zespawane imiona "Raymone" i "Beatrice". Instancje zachowują się zarówno jako kompani, jak i strażnicy SCP-100, jako że patrolują obszar SCP-100 poza momentami interakcji z SCP-100-1.

SCP-100-1 zdaje się trzymać ustalonego, rytualistycznego planu dnia.

  • W czasie od 0800 do 1500 SCP-100-1 wchodzi do sklepu SCP-100, siadając za ladą i próbując negocjować ceny z ludźmi znajdującymi się w pomieszczeniu. Sporadycznie SCP-100-1 wcześniej powraca na złomowisko, co nie jest zrozumiałe.
  • W czasie od 1500 do 1600 SCP-100-1 wchodzi w interakcje z SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B, komunikując się z nimi poprzez gestykulację dłońmi i ramionami. Interakcja składa się z oporządzania, napraw oraz aktywności przypominających "aportowanie" i "zabawę w chowanego".
  • W czasie od 1600 do 2000 SCP-100-1 wykonuje zróżnicowane działania, w tym gromadzenie materiałów wewnątrz SCP-100, czyszczenie i konserwacje narzędzi oraz ciężkiej maszynerii, czyszczenie wnętrz i części zewnętrznych budynków w SCP-100.
  • W czasie od 2000 do 0000 SCP-100-1 wykonuje coś, co przypomina relaks, rozumie się przez to kreację nowych konstruktów, interakcje z SCP-100-2-A oraz SCP-100-2-B, a także patrolowanie SCP-100.
  • W czasie od 0000 do 0800 SCP-100-1 wchodzi do budynku mieszkalnego, w którym przebywa, siedząc za biurkiem przez resztę czasu.

Jeżeli człowiek wejdzie do sklepu SCP-100, podczas gdy znajduje się za jego ladą SCP-100-1, SCP-100-1 będzie próbował handlować z "klientem" przy użyciu różnych gestykulacji. SCP-100-1 najczęściej stara się sprzedawać złom, stworzone przez niego figurki i usługi naprawiania, jednakże znany jest także z kupowania złomu. Pomimo niezdolności SCP-100-1 do czytania zna on podstawy matematyki, co zostało zademonstrowane podczas sprzedaży.

SCP-100-1 zwykle handluje nieuczciwie. SCP-100-1 został przyłapany na celowym używaniu błędnych wag oraz na zanieczyszczaniu złomu przy użyciu tańszych metali, obiekt wykazał również znajomość obszaru oddziaływania wewnątrz SCP-100, jako że nie przestawał sprzedawać konstruktów, pomimo utraty ich niezależności po opuszczeniu SCP-100. Próby skonfrontowania SCP-100-1 z tym problemem kończyły się zarówno jego poruszeniem, jak i ignorowaniem, podczas którego wskazywał na tablicę ścienną, na której widnieje napis: "Bez zwrotów!" — co ma miejsce bez względu na rodzaj reakcji emocjonalnej obiektu.

SCP-100 został odkryty dnia 09.11.1976 r., po napłynięciu raportów o dziwnych maszynach działających w szrocie. Pogłoski te zostały uznane za miejską legendę, a agent Fundacji został wysłany do SCP-100, by udawać właściciela majątku, dopóki nie zakończono zabezpieczenia, które zamaskowano jako sprzedaż posesji. Drewniane ogrodzenie zostało wzniesione wzdłuż starego ograniczenia obszaru SCP-100, w sklepie zainstalowano jednostronne okna, a autostrada przebiegająca teraz przez pobliskie miasto █████████ przekierowuje większość cywilnego ruchu drogowego.

Dodatek 100-A: Archiwa wskazują, iż majątek należy do "Josepha Duvala", adres jest identyczny z adresem korespondencyjnym właściciela. Lokalne firmy utylizacyjne donoszą, iż rachunki przestały dochodzić na około trzy (3) miesiące przed odkryciem SCP-100, który został odnaleziony w stanie opuszczonym z wyjątkiem SCP-100-1, SCP-100-2-A, SCP-100-2-B, oraz kilku figur przedstawiających ptaki i psy, które wykonane zostały przez SCP-100-1. Początkowe sprawdzenie budynków ujawniło, iż są one w większości puste; znaleziono pojedynczy ślad po poprzednich mieszkańcach w formie notatki przypiętej do drzwi sklepu. (Szczegóły w dokumencie 100-A).

Incydent 100-A: Dnia 03.06.2005 r. SCP-100-1 stworzył humanoida: niezależny konstrukt mierzący dziesięć (10) centymetrów wysokości, po raz pierwszy. Konstrukt ten był budowany ze znaczną starannością w porównaniu do innych; humanoida charakteryzowało uszczegółowienie, w tym detale twarzy, ponadto na plecach zespawane zostały znaki "J.J."; większość konstruktu stworzona była ze stali nierdzewnej. SCP-100-1 umieścił kreację na ladzie sklepowej w czasie odpowiedniego momentu w jego planie dnia, oboje używali gestykulacji do porozumiewania się ze sobą. Po skonfiskowaniu konstruktu SCP-100-1 siedział nieruchomo w budynku mieszkalnym przez dziesięć (10) dni.

Dokument 100-A: Poniżej znajduje się kopia notatki pozyskanej podczas odkrycia SCP-100.

MAM LUNCH, PROSZĘ ROZMAWIAĆ Z ASYSTENTEM — J.J.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported