SCP-100000-J
ocena: +4+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-100000-J

Klasa Podmiotu: Keter Keterzejszy Najketerzejszy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pojedyncza kultura SCP-100000-J musi znajdować się na szalce Petriego, przechowywanej w hermetycznie zamkniętym, okutym ołowiem, tytanowym1 sarkofagu wypełnionym kwasem. Sarkofag musi być hermetycznie zamknięty w zewnętrznym sarkofagu zawierającym nie więcej i nie mniej niż 50 kopii każdego z następujących pism religijnych:

 • Biblia
 • Quran
 • Tora
 • Tao Te Ching
 • Księga Mormona
 • Bhagawadgita
 • Biblia Szatana autorstwa Antona LaVeya
 • Necronomicon
 • Bóg urojony autorstwa Richarda Dawkinsa

Zewnętrzny sarkofag musi, przez cały czas, odbierać audycję z czterech głośników, prowadzoną przez co najmniej dwóch członków rady O5, wygłaszających monologi na żywo na temat tego jak okropny jest SCP-100000-J i dlaczego nigdy, przenigdy nie ucieknie, nie zniszczy ludzkości i nie znajdzie prawdziwej miłości.

Cała strefa musi zostać hermetycznie zamknięta w zewnętrznym-zewnętrznym sarkofagu, który następnie należy umieścić 5 km pod ziemią, oddzielony od powierzchni 5 kilometrami litego betonu zblendowanego ze zmielonymi kościami świętych.

Strefa-100000-J to powierzchnia nad SCP-100000-J o promieniu 100 km. Ogrodzenie granicy Strefy-100000-J należy zelektryfikować, napromieniować i obsadzić zautomatyzowanymi wieżyczkami strażniczymi, uzbrojonymi w działa elektromagnetyczne kalibru 900. Brama do Strefy-100000-J musi być chroniona przez jednego 500 kg, wysokiego na 3 m ogra, wyposażonego w jeden 300 kg, 5 metrowy topór bitewny. Ogr musi być kompletnie głuchy, chirurgicznie jeśli niezbędne. Wymogiem wejścia na teren Strefy-100000-J przez personel jest odpowiedzenie poprawnie na trzy, zadane przez ogra, niemożliwe zagadki, z których każda jest śmiertelnym słuchowym zagrożeniem poznawczym.

Każdy cywil, nienależący do rady O5 pracownik Fundacji, zwierze, roślina, bądź mikrob, który wszedł na teren Strefy-100000-J musi zostać poddany terminacji zgodnej z protokołem 30-Übertöten.

Protokół Terminacji 30-Übertöten należy przeprowadzić następująco:

 1. Podmiot zostanie spalony.
 2. Prochy podmiotu zostaną podwójnie spalone.
 3. Piec użyty na podmiocie zostanie spalony.
 4. Prochy podmiotu będą nasączane w wybielaczu przez pięć godzin.
 5. Uzyskany roztwór będzie poddany ekspozycji 50 krad promieniowania gamma.
 6. Napromieniowany roztwór prochów i wybielacza zostanie hermetycznie zamknięty w kapsule.
 7. Hermetycznie zamknięta kapsuła zostanie otoczona blokiem z litego betonu.
 8. Betonowy blok zostanie zamalowany Łacińską wersją Modlitwy Pańskiej zapisanej krwią baranka, a następnie odstawiony do przechowania.
 9. Przechowywane betonowe bloki będą dwa razy w miesiącu umieszczane na statku kosmicznym Fundacji i wysyłane do wnętrza Słońca.
 10. Słońcu będzie wściekle pokazywany środkowy palec przez wszystkich członków rady O5 cztery razy w miesiącu.

Wszelka utrata zabezpieczene SCP-100000-J może zostać zneutralizowana jedynie poprzez aktywację wszystkich siedmiu błyskawicznych generatorów supermasywnych czarnych dziur rady O5. Poskutkuje to Scenariuszem Końca Świata Klasy XK, ale niepowodzenie w wykonaniu tej procedury pozwoli SCP-100000-J wywołać Scenariusz "Taniec Tysiąca [USUNIĘTO]" klasy █K.

Wszelkie informacje dotyczące SCP-100000-J są zarezerwowane dla personelu poziomu 4 lub wyżej. Skutkiem tego, autor tej strony zostanie poddany termichwila co do chuja ludzie myślałem HEJ KURWA ODWAL SIĘ CO

Opis: SCP-100000-J jest niezniszczalną, świadomą, rozumną, wrogą bakterią2. Jej dieta składa się z dusz, emocji innych niż smutek i strach oraz wymyślonych przyjaciół małych dzieci. Próby hodowli SCP-100000-J na podłożu z dobrze zmielonych niespełnionych marzeń i zdeptanych snów okazały się wyjątkowo skuteczne.

Bakteria rozmnaża się bezpłciowo i jest w stanie zainfekować zaludniony obszar 50 km kwadratowych w ciągu każdej nanosekundy. Zakażony organizm umrze, ożyje, [USUNIĘTO], umrze znowu, a następnie eksploduje.

SCP-100000-J jest w stanie rozmawiać, jednak do mowy wykorzystuje język składający się całkowicie ze śmiertelnych zagrożeń poznawczych niezawierający odpowiedników słów "proszę", "dziękuję" czy "przepraszam". Podmiot wygłosił również ubliżające uwagi na temat matki Dyrektora Placówki Strefy-100000-J, co spowodowało, że matka Dyrektora Placówki umarła, ożyła, [USUNIĘTO], umarła znowu, a następie eksplodowała.

Dodatek 1 - 10.2.14: Umieszczenie 4000 awaryjnych głowic nuklearnych na terenie Strefy-100000-J zostało uznane jako zbyt lekkomyślne i kosztowne, a aplikacja została odrzucona przez O5-11. Jednakże, umieszczenie 3900 awaryjnych głowic nuklearnych zyskuje poparcie jako podstawowa potrzeba i jest obecnie starannie rozważane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported