SCP-1004
18%2Blogo.png

Ze względu na znajdujące tutaj treści, poniższa strona przeznaczona jest dla dorosłych czytelników. Jeżeli nie jesteś osobą pełnoletnią, prosimy o opuszczenie tej strony.


Tagi kontentu: Erotyczne


ocena: +13+x
Factoryporncd.jpg

Nowsze wydanie SCP-1004

Identyfikator podmiotu: SCP-1004

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie kopie SCP-1004-1 i -2 muszą być zamknięte w Bezpiecznej Szafie Przechowawczej 17 w Ośrodku 37. Egzemplarzy SCP-1004 nie można wykorzystywać w celach rozrywkowych. Od czasu incydentu 1004-Dale, naukowcom zabrania się oglądania obrazu wyjściowego SCP-1004, nawet jeśli ten zostanie przefiltrowany lub wyświetlony pośrednio. Obraz wyjściowy SCP-1004 mogą oglądać jedynie pracownicy klasy D. Użycie instancji SCP-1133-7 i SCP-894 przez badaczy i obiekty testowe zostało zaakceptowane w sytuacjach, gdzie pomaga to powstrzymać niezamierzone rozprzestrzenianie się efektów SCP-1004.

Fundacja przeciwdziała rozprzestrzenianiu się kopii SCP-1004 poprzez rozsyłanie niechcianych wiadomości elektronicznych, spośród których wiele zawiera wirusy komputerowe, malware czy robaki. Zaprojektowano również oprogramowanie dla wszystkich dostawców poczty elektronicznej, które ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się SCP-1004.

Opis: SCP-1004 to program komputerowy znajdujący się zarówno na płytach CD (SCP-1004-2), jak i dyskietkach 3,5" (SCP-1004-1); oba nośniki są wówczas podpisane słowami "Factory Porn". Na nośnikach zapisany jest pojedynczy, jednokilobajtowy plik wykonywalny, oznaczony "Thefactory.exe". Program działa bezbłędnie na wszystkich platformach. Uruchomienie aplikacji skutkuje otwarciem okienka na pulpicie komputera, w którym pojawia się logo "The Factory". Logo zostaje przyciemnione i zastępują je słowa "Co chciałbyś zobaczyć?". W tym momencie użytkownik może wprowadzić dowolne słowa w programie; mogą być albo bardzo ogólne, albo precyzyjne. Po wprowadzeniu słów, program ukaże kilkadziesiąt obrazków o tematyce pornograficznej, z których każdy jest również odnośnikiem do pełnego materiału wideo. Wiele z owych filmów najwyraźniej nie zostało nakręconych w świecie rzeczywistym.

Oglądanie nagrań z SCP-1004 skutkuje cierpieniem efektu kumulowanego. Im więcej pornografii dany użytkownik obejrzy, tym bardziej niepokojące staną się jego fantazje seksualne, a spełnienie seksualne — trudniejsze do osiągnięcia. Po około 100 godzinach oglądania pornografii z SCP-1004, nawet "najnormalniejsi" widzowie zaczną interesować się takimi niszami porno, jak skatologia, tortury, zabijanie, zoofilia, pedofilia i kombinacje tychże. Utrudnione osiąganie spełnienia seksualnego będzie sprawiało, że osoby te będą poszukiwać możliwości odegrania ww. sytuacji z materiałów pornograficznych w świecie rzeczywistym lub będą okaleczać swoje genitalia i inne części ciała.

Warto odnotować, iż SCP-1004 nie wykazuje żadnych właściwości kompulsywnych. Użytkownicy mogą w każdym momencie zaprzestać użytkowania programu. Jednak mimo to większość osób korzysta z SCP-1004, gdyż sposób ten uznają za najprostszy do poszukiwania ulubionej pornografii.

Jak zapisano powyżej, do programu można wprowadzić dowolne słowo lub kombinację słów. Możliwość ta była wykorzystywana przez wiele ofiar do oglądania intymnych sytuacji związanych z popularnymi osobistościami, co dało początek pogłoskom o "seks-taśmach celebrytów". W związku z tym zrozumiano, iż owe materiały wideo mogłyby być wykorzystywane do szantażowania polityków o poglądach antytetycznych względem Fundacji. Niestety, dotychczasowe próby zarejestrowania nagrań SCP-1004 skutkowały jedynie uchwyceniem szumu białego. Kilkoro naukowców stwierdziło, że widzieli poruszające się w szumie sylwetki humanoidów, ale spostrzeżeń tych nie odnotowano podczas kolejnych seansów.

SCP-1004 najwidoczniej rozprzestrzenia się za pośrednictwem wysyłanych losowo wiadomości elektronicznych. Wiadomości takie zazwyczaj informują czytelnika, iż umożliwiają dostęp do materiałów przedstawiających celebrytów uprawiających seks lub przedstawiających często nielegalną deprawację. Odnośnik w wiadomości żąda od odbiorcy wprowadzenia jego adresu domowego. Zamówiony egzemplarz SCP-1004 zostaje dostarczony do domu internauty w ciągu trzech dni, w jednolitym, brązowym pakunku. Paczka nie posiada adresu zwrotnego.

Fundacja posiada aktualnie 37 egzemplarzy SCP-1004-1 oraz 23 egzemplarze SCP-1004-2.

Incydent 1004-Dale: Odkryto, iż naukowiec Adam Dale zachęcał pracowników klasy D do oglądania SCP-1004 i kopulowania ze sobą celem zapewnienia mu przyjemności. Rozpoznano, iż SCP-1004 wpłynął na naukowca Dale'a, mimo że ten nigdy nie oglądał materiałów w sposób bezpośredni, a jedynie monitorując przebieg testów za pośrednictwem obrazu wideo. Anulowano wszelkie plany pośredniego oglądania SCP-1004.

Factoryporndisk.png

Stare wydanie SCP-1004


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported