SCP-1006
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1006

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1006 przechowywany jest na terenie 213 m Narodowego Parku [ZMIENIONO] i ma być poddawany sprawdzeniu co tydzień. Cywilny dostęp należy oddalić, popierając się o przykrywce traktującej o "zagrożonych gatunkach". Relokacja SCP-1006 jest wysoce odradzana ze względu na delikatność poszczególnych członków i ich wrażliwości na zmianę otoczenia. Posterunek Obserwacyjny 45 został postawiony w środku strefy przechowawczej, by umożliwić wydawanie SCP-1006 literatury komunistycznej i klasycznej w formie audiobooku, a także atramentu i plakatów w razie potrzeby.

Każdy członek personelu wkraczający do strefy przechowawczej zobowiązany jest nosić kombinezon ochrony przed materiałami biologicznymi poziomu C, ze względu na obecność drobnych zanieczyszczeń. Po opuszczeniu strefy należy zaaplikować standardowe procedury odkażenia (jak w dokumencie FSP0371-D-B-07), by zapobiec niechcianemu rozniesieniu SCP-1006.

Opis: SCP-1006 jest zorganizowanym zbiorowiskiem nieznanego gatunku z rodziny Araneus.
Poszczególni członkowie uzyskali nieznanymi sposobami świadomość i ustanowili prymitywny system rządów przypominający Marksistowski komunizm.

Pierwotna masa SCP-1006 została odkryta 01.04.19██ przez parę biegaczy, którzy zaalarmowali władzę parku. Fundacja zainterweniowała po odkryciu pisemnej propagandy w środku sieci, wraz z dowodami na użycie prostych narzędzi, sieci przypominających twarze przechodzących i prostego odgrodzenia terenu za pomocą gałęzi.

SCP-1006 jest społecznością funkcjonującą poprzez utrzymywanie sieci przez część członków, podczas gdy inni zdają się podtrzymywać agendę "całości". Jeżeli zostaną zaopatrzone w atrament i plakaty, SCP-1006 podejmą komunikacje z ludźmi za pomocą znaków w języku angielskim. Komunikacje te zazwyczaj dotyczą żądań demontażu zachodniego imperializmu, zjadliwej krytyki burżuazji i próśb o ograniczenie zastosowania spreju na komary na terenie parku.

"Głową" rządu jest osobnik przypominający dużych rozmiarów Pogońcowatego, rezydujący w największym drzewie habitatu. Komunikacja została przekazana właśnie temu osobnikowi, który postrzega świat zewnętrzny jako "coś, co należy do nas, a jest miernie zarządzane przez burżujskie humanoidy". Osobnik jest nazywany 'Życzliwym Przywódcą'.

SCP-1006 znajduje się aktualnie w zbiorowisku czarnych dębowych drzew, osłoniętym dużą i złożoną siecią i kilkoma pomniejszymi sieciami. Sieci zdają się być wysoce zadbane, a wszelkie uszkodzenia są natychmiast naprawiane. Na terenie wokół stale unosi się mdły odór spowodowany setkami martwych owadów, samych członków SCP-1006 i okazjonalnie martwym ptakiem lub innym małym zwierzęciem.

Bliższe badania przeprowadzone przez arachnologów i socjologów wykazały, że członkowie SCP-1006 wykorzystują centralny zbiorowy think-tank, który przekazuje idee "Życzliwego Przywódcy" zbiorowym liczbom poprzez złożone częstotliwości w sieci.

Dodatek: Szczątkowe pozostałości mężczyzny zostały odnalezione w sieci, otoczone martwymi insektami i różnymi błyszczącymi przedmiotami jak kapsle i kamyczki, wraz z kieszonkowym zegarkiem i kawałkiem metalu będącym pozornie częścią całości. SCP-1006 zabrania naruszenia szkieletu, a badanie wykazało, że zmarł on dekady temu z powodu tępego uderzenia w tył głowy. Identyfikacja znajdująca się w pobliżu ciała określa go jako znanego radykała politycznego, który zaginął w pobliskim mieście ███ ████ w Teksasie w 1976 roku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported