SCP-1008
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1008

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1008 jest przechowywane w odlanym, nieprzezroczystym pojemniku, który jest trzymany w zabezpieczonym schowku w Ośrodku ██. SCP-1008 może zostać wyjęty ze swojego pojemnika tylko za wcześniejszym pozwoleniem udzielonym przez przynajmniej dwóch (2) członków personelu z upoważnieniem Poziomu 3, a wszystkie osoby wystawione na działanie SCP-1008 muszą pozostawać pod obserwacją przez czas trwania anomalnych właściwości.

Opis: SCP-1008 jest wypolerowanym, nieregularnym kawałkiem obsydianu mającym około 8 cm średnicy w jego najszerszym miejscu oraz ważącym w przybliżeniu 1,4 kg. Na powierzchni SCP-1008 wyryty jest wizerunek słońca, który otoczony jest jak dotąd nieprzetłumaczoną inskrypcją w języku, który uważa się za starożytny dialekt indonezyjski. Gdy wizerunek słońca znajdującego się na SCP-1008 przyłoży się do czoła żywego człowieka, jego anomalny efekt pojawi się po zapadnięciu zmroku.

W pierwszym etapie, który zazwyczaj trwa około tygodnia, osoby dotknięte przez SCP-1008 stają się niezdolne do postrzegania słońca. Dotknięte osoby nie będą w stanie zobaczyć słońca oraz widzieć bez pomocy sztucznego światła. Badania dotkniętych osób wykazały reakcje fizyczną zgodną z kompletnym pozbawieniem ciała światła słonecznego, np. rozszerzone źrenice. Przedłużona ekspozycja na światło słoneczne w żaden sposób nie będzie wpływać na takie osoby oraz nie będzie skutkować u nich ślepotą. Dodatkowo osoby te zgłaszają, że nie są w stanie zobaczyć księżyca czy też innych ciał niebieskich, które są w głównej mierze widoczne przez odbite światło słoneczne, jednak w większości przypadków wciąż są w stanie dostrzec gwiazdy.

Podczas drugiego etapu, który następuje po pierwszym i trwa w przybliżeniu od dwóch (2) do trzech (3) tygodni, dotknięte osoby nie będą w stanie odczuwać ciepła oraz otrzymywać innego promieniowania słonecznego. Osoby te zgłaszają coraz większe uczucie zimna, ich skóra stopniowo staje się coraz bardziej blada, jak również zaczynają przejawiać symptomy niedoboru witaminy D i sezonowego zaburzenia afektywnego.

W końcowym etapie, który zazwyczaj następuje od czwartego (4) do szóstego (6) tygodnia po początkowej ekspozycji na działanie SCP-1008, osoby rzekomo zaobserwują rosnącą chorobliwość u innych żywych obiektów. Rośliny wyglądają na uschnięte i skarłowaciałe, a zwierzęta na wychudzone. Przede wszystkim dotknięte osoby w końcowym etapie nie są w stanie otrzymać składników odżywczych z żadnych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego czy też zwierzęcego co zawsze skutkuje śmiercią z powodu niedożywienia w przeciągu kilku kolejnych tygodni.

Dodatek 1008-01: Fragment Transkryptu z Przesłuchania Podmiotu 1008-01

Podmiot 1008-01 (Agent ████ ██████) został przypadkowo wystawiony na działanie SCP-1008 podczas tajnej operacji i został przydzielony do [ZMIENIONO]. Agent ██████ natychmiastowo zwrócił uwagę Fundacji na SCP-1008 po objawieniu się u niego anomalnych efektów i został umieszczony pod obserwacją.

Dr. █████████: Kiedy i w jakich okolicznościach zdałeś sobie sprawę, że miały miejsce jakieś anomalne zdarzenia?

Podmiot 1008-01: Obudziłem się… około piątej nad ranem, tak myślę, dzień po tym, jak miał miejsce kontakt z obiektem. Zwykłem wstawać przed wschodem słońca i pomyślałem, że to dziwne, że nie mogę dostrzec blasku przed świtem. I… słońce po prostu nigdy nie wzeszło. Dr. ██████ wezwał mnie i zapytał, czemu nie byłem na nogach w tak piękny słoneczny dzień, i to wtedy wam o wszystkim powiedziałem.

Dr. █████████: Co było potem?

Podmiot 1008-1: Więc, przez pierwsze kilka dni nie było tak źle. Problemem było tylko to, że słońce dla mnie nigdy nie wschodziło, przez co wszystko było dla mnie absolutną ciemnością, w której nie mogłem nic dostrzec, a inni ludzie poruszali się jakby nigdy nic.

Podmiot 1008-01: Po pierwszym tygodniu było jednak coraz ciężej. Po prostu… zaczęło robić mi się coraz zimniej i zimniej. I wszystko, drzewa i rośliny, zaczęły wyglądać na schorowane i zwiędnięte pomimo tego, że wszyscy pozostali mówili mi, że wszystko z nimi w porządku.

Dr. █████████: Mów dalej.

Podmiot 1008-01: Wczoraj zaczęło robić się naprawdę źle. Wydaje mi się… po prostu… wszystko pochodzi od słońca. Cała żywność, którą uprawiamy, zwierzęta, które hodujemy… wszystko to jest po prostu energią ze słońca… Ja, po prostu nie mogę już więcej jeść…

Podmiot 1008-01 po 36 dniach od dotknięcia przez SCP-1008 stał się niezdolny do spożywania jedzenia i ostatecznie zostały mu podane środki uspokajające oraz został podłączony do kroplówki. Podmiot zmarł po około 43 dniach od hospitalizacji, ustaloną przyczyną śmierci było zaawansowane stadium hipotermii wraz z niedożywieniem.

Dodatek 1008-2: Częściowe Tłumaczenie Inskrypcji znajdującej się na SCP-1008

[Grzesznik?] w formie [kary/osądu?]
zostanie [wypędzony/wygnany?]
[z] oblicza [nieznane słowo, prawdopodobnie "słońca" lub "boga"]
by [umrzeć?] w ciemnościach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported