SCP-101
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-101

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-101 aktualnie przechowywany jest w piwnicy 0-2 w Ośrodku 19, w standardowej, ognioodpornej skrzyni, wewnątrz standardowo wymiarowanego pomieszczenia wykonanego ze wzmacnianego betonu. Na zewnętrznej stronie pomieszczenia znajduje się standardowa, podwójna śluza. Wewnątrz znajduje się odpowiednie wyposażenie potrzebne na cele reagowania bezpieczeństwa i biologicznego.

Dostępu do przechowalni SCP-101 udziela się pracownikom z upoważnieniem poziomu 3.; pracownikom z upoważnieniem poziomu 2. i niższego udziela się zgody na wchodzenie w interakcje z SCP-101 wyłącznie pod dyrektywami od pracowników z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego, lub pełnomocnictwami. Śluza do SCP-101 ustawiona jest w zgodzie ze standardowym dziesięciominutowym (10 [min]) cyklem, podczas którego standardowe urządzenia skanujące badają możliwości wywołania zagrożeń biologicznych i środowiskowych. SCP-101 objęty jest pełnomocnymi dyrektywami, które dopuszczają dostęp weń w godzinach od 0600 do 2000. Na zewnątrz śluzy SCP-101 znajduje się dwóch (2) strażników z upoważnieniem poziomu 2., których zmiany na siebie zachodzą.

Opis: SCP-101 wygląda jak torba lub torebka o nieregularnych wymiarach, której średnica otwarcia waha się od piętnastu (15) centymetrów do siedemdziesięciu (70) centymetrów. Głębokość obiektu jest różna; nie istnieje standardowy punkt porównawczy, by oszacować relatywną średnią.

Najcharakterystyczniejsze dla SCP-101 jest otwarcie torebki, w którym znajdują się pół-ludzkie usta; element znajduje się na głębokości około trzydziestu jeden (31) centymetrów. Istnieją dwa (2) standardowe odchylenia zmienności głębokości osadzenia ust, które zaobserwować można z zewnątrz. Usta składają się z trzydziestu dwóch (32) zębów o białawym nasyceniu, wszystkie mają równe wielkości i kształt; zęby składają się wyłącznie z siekaczy mierzących około dziesięć (10) centymetrów długości. Zaobserwowano, jednakże nie obliczono z dokładnością, iż wewnątrz ust znajduje się język o zmiennej długości, który obserwacyjnie waha się od pięćdziesięciu (50) centymetrów do trzech i pół (3,5) metra.

Usta wyglądają na nawilżone i gąbczaste, jednakże wszelkie próby usunięcia ewentualnych płynów kończyły się porażką z uszkodzeniami instrumentów i zranieniami pracowników. Obecnie przyjmuje się, iż SCP-101 może być częścią większego bytu o pochodzeniu wielowymiarowym. SCP-101 nie jest zewnętrznie mobilny; jednakże wewnętrzne poruszenia wewnątrz mogą w efekcie wywoływać nieznaczne ruchy zewnętrzne SCP-101.

Zakłada się, iż z powodu natury wymiernej niedokładności torebki i obiektu wewnątrz podmiot wchodzi w interakcje wielowymiarowe, lub takie jest tego pochodzenie.

SCP-101 wykazał zdolności polimorficzne oraz rozumność niskiego poziomu. Fotografia w pliku odnosi się do momentu odkrycia obiektu w roku 1978, w oddalonym od cywilizacji obszarze gór Kaskadowych, na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Obok SCP-101 znaleziono zgniłe resztki człowieka owinięte w stary, czarny garnitur zapięty w stary spadochron. Zwłoki pozbawione były części prawej ręki do łokcia, która wyglądała na pogryzioną do kości; działania te przypisuje się SCP-101. Spekulacje na temat tożsamości denata doprowadziły badaczy do konkluzji, iż był to D. B. Cooper. Zwłoki zostały usunięte, by ukryć egzystencję SCP-101.

Od tego czasu SCP-101 zmienił wygląd i kształt wraz z rączką, którymi wabi ofiary do sięgnięcia wewnątrz torby. Aparycje te przybierają postacie portmonetek, pudełek z delicjami, pakunków Krispy Kreme oraz torb z cukierkami; wyglądy są nierozróżnialne względem oryginałów. Dr █████████ wysunął teorię, jakoby SCP-101 był półświadomy w swoich próbach wabienia zdobyczy.

Zgodnie z rekomendacją [USUNIĘTO] SCP-101 jest aktualnie używany jako środek pozbywania się śmieci z Ośrodka 19. SCP-101 nie wykazał negatywnej reakcji na przyjmowanie obcej materii, takiej jak: produkty papierowe, ścieki, resztki z kafeterii, metale, polimery, oleje i innymi elementami, które nie są konsumowane przez żaden znany byt biologiczny.

Dodatek 1: Jak dotąd SCP-101 nie wykazywał zachowania odchylonego od zaobserwowanej normy; obiekt nie emitował również żadnych substancji: obcych, wielowymiarowych czy anormalnych. Jednakże dr. █████████ niepokoi możliwość emisji produktów przez SCP-101 w przyszłości.

Dodatek 2: Kolejne badania pod kierownictwem dr. █████ dowiodły, iż SCP-101 jest idealny do pozbywania się niebezpiecznych resztek i produktów ubocznych z innych projektów powiązanych z SCP. Zanotowano opozycję dr. █████████ względem tego zabiegu, jednakże O5-█ autoryzował jego wykonanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported