SCP-1012
ocena: +5+x
Abandoned_Soviet_Over-the-Horizon_Radar_Array_-_Chernobyl_Exclusion_Zone_-_Northern_Ukraine_-_08_%2826494245624%29.jpg

Instalacja wieży nadawczej 1012-S3FB9, transmitująca Częstotliwość B'

Identyfikator podmiotu: SCP-1012

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja opracowała protokoły mające na celu eliminację bądź ograniczenie ryzyka wygenerowania trzech z pięciu tonów dźwiękowych, na które składa się SCP-1012:

  • Częstotliwość B i Częstotliwość D: Częstotliwości B' i D' są odpowiednimi antyfazami Częstotliwości B i D. Antyfazy tych częstotliwości odpowiednio niwelują częstotliwości B i D na obszarze transmisji.
    • Fundacja wykorzystuje w 36 miejscach na świecie urządzenia do wykrywania dźwięku i aktywnego niwelowania transmisji, które stale monitorują Częstotliwości B i D i w razie potrzeby emitują transmisje zakłócające sygnały na Częstotliwości B' i D'.
    • Dodatkowo, Fundacja przygotowała większość światowych elektroakustycznych przetworników do monitorowania Częstotliwości B i D, a gdy będzie to konieczne, do transmitowania Częstotliwości B' i D'. Zostało to osiągnięte poprzez kombinację wprowadzenia zmian projektowych do specyfikacji inżynieryjnych większości najczęściej produkowanych przetworników elektroakustycznych wytwarzanych od 1988 roku, wykorzystanie Częstotliwości B', D' lub obu częstotliwości do transmisji emisji mediów i kodowania zapisanych mediów (wliczając wprowadzenie zmian projektowych do specyfikacji inżynieryjnych przyrządów nagrywających, tak aby Częstotliwość B', D' lub obie były automatycznie zakodowane) oraz poprzez manipulowanie częstotliwościami dostarczania energii elektrycznej przekazywanej i rozdzielanej na zasadach komercyjnych, tak aby doprowadzić do sytuacji, w której wyposażenie dźwiękowe i inne urządzenia elektryczne będą w stanie równocześnie generować Częstotliwość B' lub D'.1
  • Częstotliwość C: W naturze, najwięcej instancji generujących Częstotliwość C składało się z odgłosów swalbardzkiego wieloryba, Balaenoptera svalbardi. Poprzez działania Fundacji, gatunek Balaenoptera svalbardi wyginął w 1982 roku, zmniejszając tym prawdopodobieństwo, że ton ten mógłby zostać nieumyślnie wygenerowany niedaleko miejsca generowania się innych, składowych tonów.

Wszystkie dokumentacje, które określają dźwięki tonów składowych SCP-1012 mają być traktowane jako ściśle tajne.

Opis: SCP-1012 jest akordem składającym sie z pięciu tonów dźwiękowych, desygnowanych jako Częstotliwość A, B, C, D i E. Tonami SCP-1012 są:

Desygnacja Częstotliwość Komentarz
Częstotliwość A 415.305██ Hz W zakresie ludzkiego słuchu, nieco wyżej od G#
Częstotliwość B ████ kHz Ultradźwiękowa
Częstotliwość C ████ Hz Infradźwiękowa; niższa, niż zakres ludzkiego słuchu, ale jest możliwa do zaobserwowania przy wyższych nasileniach, w postaci wibracji
Częstotliwość D ████ kHz Ultradźwiękowa
Częstotliwość E ████ Hz W zakresie ludzkiego słuchu, jednak rzadko używana w muzycznej skali chromatycznej

Wygenerowanie jednego bądź więcej, ale mniej niż wszystkich składowych tonów SCP-1012 nie skutkuje w wystąpieniu anomalnych efektów.

Równoczesne wygenerowanie wszystkich pięciu tonów SCP-1012 na czas dłuższy niż kilka sekund ma wpływ2 na rezonans określonych subatomowych cząsteczek znajdujących się w zasięgu, powodując ich dezintegracje na cząsteczki elementarne. Komputerowe modelowanie przewiduje, że wygenerowanie SCP-1012 w pobliżu masy, jak na przykład ciała niebieskiego, najprawdopodobniej będzie skutkować w niekontrolowanej reakcji łańcuchowej prowadzącą do dezintegracji prawie całej materii, z której składa się masa. Zgodnie z modelem, po zainicjowaniu tego typu reakcji łańcuchowej, będzie ona kontynuowana niezależnie od tego, czy tony SCP-1012 będą wciąż generowane, czy nie, dopóki cała dostępna masa nie zostanie wystawiona na działanie (Innymi słowy, Scenariusz Klasy CK). Propozycje użycia SCP-1012 bądź jego zmodyfikowanych wersji, jako mechanizm obronny przeciwko wrogim zagrożeniom pozaziemskim, włączając w to SCP-1548 i SCP-2838 zostały odrzucone, ze względu na potencjalnie katastrofalne efekty uboczne badań nad SCP-1012.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported