SCP-1023
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1023

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1023 musi być przechowywany, przez cały czas wewnątrz stalowego, pokrytego ołowiem pojemnika o wymiarach 1[m] x 1[m] x 1[m], znajdującego się w Sektorze Badawczym 4 w Ośrodku 17, za wyjątkiem przeprowadzanych eksperymentów i badań. SCP-1023 musi znajdować się pod stałym nadzorem audiowizualnym zarówno podczas przechowywania, jak i badań, a Starszy Pracownik Naukowy ██████ powinien zostać poinformowany natychmiast, gdy podmiot wejdzie w stan aktywny. Wszelkie dane wyprodukowane przez SCP-1023 mają być nagrywane zarówno cyfrowo jak i fizycznie, i przechowywane w zabezpieczonej krypcie na terenie placówki. Jeżeli jakiekolwiek dane wytworzone przez podmiot będą stanowiły zagrożenie dla Fundacji, muszą zostać natychmiast przekazane do najbliższego Dyrektora Ośrodka.

Opis: SCP-1023 to sejsmograf nieznanego pochodzenia i produkcji, nabyty przez Agenta ████ podczas nalotu na magazyn Marshall, Carter, and Ltd. w [ZMIENIONO]. Podmiot wygląda na sporządzony z nieznanego materiału, przypominającego szkło, ale zawierającego ślady pierwiastków nie występujących normalnie na Ziemi. Składa się z centralnego "słupa" z trzema odchodzącymi od niego platformami, z których każda posiada rolkę papieru, dwa silniki elektryczne i małe pióro. Jedna platforma to urządzenie mierzące magnitudę trzęsień w sposób podobny do zwykłych sejsmografów, kolejna zapisuje lokalizację w długości i szerokości geograficznej, a ostatnia datę i czas wystąpienia wydarzenia (przewidywalny czas różni się od rzeczywistego o ±█ minut). Zasugerowano, iż SCP-1023 jest zmodyfikowaną wersją zwykłego sejsmografu, ponieważ zamontowane w nim bębny sejsmogramu ustawione są w normalnych pozycjach do zapisywania przesunięć w osiach X, Y oraz Z. Papier należy regularnie uzupełniać w razie jego wyczerpania, tak, aby nie stracić żadnych danych.

SCP-1023 jest zdolny zarejestrować aktywność sejsmiczną z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodatkowo, podmiot zdolny jest okazjonalnie przewidzieć takie wydarzenia z przyszłości. Metoda bądź mechanizm stający za takimi możliwościami i sposobami pomiarów jest nieznana. Pracownicy naukowi Fundacji zidentyfikowali funkcjonalności podmiotu, gdy zapis z niego pokrywał się z sejsmogramami trzęsienia ziemi w Japonii w marcu 2011, jak również jego wstrząsów wtórnych. Nie wiadomo w jaki sposób SCP-1023 wybiera aktywności sejsmiczne które zapisuje, jako że nie rejestruje wszystkich z całej kuli ziemskiej jednocześnie. Jedną z teorii jest, że podmiot wybiera takie wydarzenia, które mają wpływ na dużą grupę ludzi, albo dotyczą jego aktualnego "właściciela".

Dodatek:

Dane Zapisane z SCP-1023:
Wydarzenie 1023-1
Data: 18.10.2011
Położenie: 27.723°N, 88.064°E, Granica Indyjsko-Nepalska
Magnituda: 6.9

Wydarzenie 1023-2
Data: █.██.2016
Położenie: 37.692°N, 122.324°E, San Francisco, Kalifornia
Magnituda: 9.2

Wydarzenie 1023-3
Data: ██.██.████
Położenie: ██.███°N, ██.███°E, w pobliżu Ośrodka ██
Magnituda: 5.8

Wydarzenie 1023-4
Data: ██.██.████
Położenie: Aktywności sejsmiczne wykryte z wielu lokalizacji w odstępach około dziewiętnasto (19) minutowych. Wiele dużych miast, metropolii oraz placówek Fundacji okazało się być miejscami wyznaczonymi przez podmiot.
Magnituda: Wartości różnią się w zależności od lokalizacji. Podobieństwo wyników wskazuje bardziej na wstrząsy spowodowane wybuchami głowic nuklearnych niż naturalne trzęsienia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported