SCP-103
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-103

Klasa podmiotu: Euclid

Status podmiotu: Odzyskany

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-103 nie wymaga aplikacji żadnych szczegółowych ani ścisłych procedur bezpieczeństwa. Jeżeli SCP-103 zacznie okazywać niepokój lub zachowanie nieobliczalne, należy przemieścić go do pomieszczenia o wymiarach 5 [m] × 5 [m], gdzie przeprowadzone zostanie badanie lekarskie.

NIEAKTUALNE. Szczegóły w dodatkach 103-a oraz 103-b.

SCP-103 należy utrzymywać w medycznie indukowanym stanie wegetatywnym, by zapewniać łagodność zabezpieczenia. Obiekt należy utrzymywać w stanie żywym z regularnymi [USUNIĘTO] upewnić, że nacięcia się nie goją, utrzymując jamę brzuszną SCP-103 otwartą przez cały czas. Fundacyjny zestaw medyczny klasy czwartej musi być używany przez wszystkich pracowników wchodzących w interakcje z SCP-103.

Wszystkie [ZMIENIONO] SCP-103 muszą zostać spopielone. Wzbronione jest wchodzenie w kontakt z elementami lub substancjami usuniętymi od SCP-103 bez środków ochronnych.

Opis: SCP-103 wygląda na zwyczajnego mężczyznę liczącego około czterdzieści pięć lat. Wzrost osobnika wynosi 190 [cm], a waga — 100 [kg]. Podmiot urodził się w roku 19██, w ████ ██th. Obecnie podmiot nie posiada żywych krewnych.

Podmiot zgłosił się do niewielkiego, lokalnego szpitala w połowie kwietnia, o godzinie około 21:30. Podmiot wyjaśnił lekarzowi, że nie jadł od tygodni, a pomimo tego nie odczuwał efektów głodu. Po pobieżnym badaniu dowiedziono, iż SCP-103 znajduje się w idealnym stanie zdrowotnym, pomimo tej przypadłości. SCP-103 wyjaśnił lekarzom, że nie czuł potrzeby spożywania jedzenia.

Po pozyskaniu i przebadaniu SCP-103 wychodzi na to, że wszelkie obiekty stałe i płynne wchodzące w kontakt z wnętrzem żołądka SCP-103 gwałtownie znikają. Pomimo przypadłości, SCP-103 znajduje się w idealnym stanie zdrowia. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób SCP-103 pozyskuje składniki odżywcze, których ludzie potrzebują do przeżycia, ani gdzie zapewnione pożywienie znajduje się po konsumpcji. SCP-103 nie wydala żadnych resztek pokarmowych. SCP-103 donosił o poczuciu pragnienia [co zrobiłby każdy "normalny" człowiek], w związku z tym każdego ranka o godzinie 06:30 należy dostarczyć mu standardową chłodziarkę zawierającą 12 butelek świeżej wody źródlanej. SCP-103 nie wykazuje żadnych oznak wrogości wobec personelu, sporadycznie konwersuje z pracownikami i uczestniczy w sesjach gier planszowych zapewnianych przez personel.

Szczegóły w dodatku 103-b.

Dodatek 103-a: Żaden dotychczasowy test nie umożliwił pozyskania istotnych informacji. Mało prawdopodobne jest założenie, jakoby przyszłe testy miały nas nauczyć czegokolwiek nowego. Projekt zakończony. Podmiot wypuszczony, ale musi przebywać pod obserwacją oraz brać udział w comiesięcznych badaniach lekarskich. SCP-103 otrzymał środki do wejścia w kontakt z pracownikami Fundacji, gdyby przypadłość uległa zmianie. Logi badawcze zostają zabezpieczone.

Dodatek 103-b: Dnia ██.██.████ r., SCP-103 zgłosił się do medycznej placówki Fundacji. Zaobserwowano, iż tym razem SCP-103 wymiotował dużą objętością krwi: ponad ██ litrami. Rodzaj krwi z wymiotów nie odpowiadał rodzajowi krwi podmiotu ani [USUNIĘTO]. Dokonano próby wypompowania krwi z żołądka, co było bezowocne w związku z ilościami produkowanego płynu. W ciągu █ godzin przepływ krwi zmalał. Niedługo po tym medycy Fundacji przeprowadzili eksploracyjny zabieg chirurgiczny.

Po otwarciu jamy brzusznej SCP-103 doktor Yun odnotował "kilka uwypukleń wzdłuż zewnętrznego wyścielenia żołądka tworzących ludzką twarz". Kiedy doktor Yun dokonał próby przeprowadzenia biopsji, uwypuklenia "… nagle opadły, wskazując, iż są odciskami ciała obcego wewnątrz żołądka."

(Doktor Yun został poinstruowany do kontynuacji procedury eksploracyjnej, którą przeprowadził zachwycająco. Jego zniechęcenie zostało odnotowane i zostanie użyte jako dowód podczas przesłuchań nadzorcy ███████ w sądzie wojskowym).

Kiedy żołądek został otwarty, [USUNIĘTO]ilar do cestoid[USUNIĘTO], włączając w to doktora Yun, asystenta badawczego Simsa oraz asystenta badawczego Renfielda. Niedopatrzenie medyczne nadzorcy ███████ jest aktualnie omawiane.

SCP-103 został zaklasyfikowany jako Euclid i ponownie zabezpieczony zgodnie ze zaktualizowanymi protokołami bezpieczeństwa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported