SCP-1043
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1043

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1043 musi być trzymany w przechowalni w Jednostce Magazynowej 9 w Ośrodku 33. Wilgotność powietrza w jednostce przechowawczej nie powinna przekraczać 5% by zapobiec dewaluacji SCP-1043, a także potencjalnym przełamaniom zabezpieczeń. Eksperymenty na SCP-1043 wymagają zatwierdzenia przez członka personelu o poziomie upoważnienia 3. ze względu na ograniczoną ilość obiektu.

Niezabezpieczone instancje SCP-1043-1 należy pozostawić do zakończenia procesu; mobilny perymetr musi być ustawiony dookoła nich by przeciwdziałać ekspozycji publicznej. Powstały SCP-1043-2 powinien zostać zniszczony, a gruz, wraz z fundamentem zestalonego SCP-1043-1 usunięty i zabezpieczony w najbliższej placówce przechowawczej obiektów anomalnych o niskim ryzyku.

Mobilny perymetr musi być ustawiony dookoła niezabezpieczonych instancji SCP-1043-1 do celu monitorowania. Jeżeli pojawiający się SCP-1043-2 nie przypomina żadnej z form opisanych w Dodatku 1043-1, obszar w promieniu co najmniej 200 metrów [m] od rogu SCP-1043-1 powinien zostać ewakuowany, a procedura 28-Surtur zastosowana. W przeciwnym razie, powstały SCP-1043-2 powinien zostać zniszczony, a gruz, wraz z fundamentem zestalonego SCP-1043-1 usunięty i zabezpieczony w najbliższej placówce przechowawczej obiektów anomalnych o niskim ryzyku.

Opis: SCP-1043 odnosi się do około 31 134 worków, oznakowanych za pomocą "MOLISOLUS MARK III" i numerów od "I" do "V" zapisanych dużą czerwoną czcionką. W prawym dolnym rogu każdego worka znajduje się zielona pieczęć przedstawiająca uskrzydloną rękę trzymającą młotek, i opis "APOLLODORUS CONSTRUCTION COMBINE". Worki zawierają sproszkowaną szarozieloną substancję, która, gdy zostanie zmieszana z wodą i nałożona na glebę, zmieni się razem z nią w SCP-1043-1.

SCP-1043-1 jest samorozprzestrzeniającą się anomalią gleby, wyglądającą podobnie do basenu wypełnionego cementem. SCP-1043-1 w tym stadium wykazał nadzwyczajne napięcie powierzchniowe zdolne wytrzymać ciśnienie do 40kPa.

Jeżeli zabrane z głównego basenu, próbki SCP-1043-1 zaprzestaną aktywności i połączą się, tworząc izotropową, szarą substancję solidnej sztywności, podobną do cementu, ale o znacznie wyższej granicy plastyczności—Twardość Vickersa 50 HD30—poza tym brak jakichkolwiek innych anomalnych właściwości. Analizy laboratoryjne ujawniły skład, który otacza substrat wraz z SCP-1043 działającym jak matryca żywiczna. Początkowo, instancje SCP-1043-1 rozprzestrzeniały się w tempie około ██ m²/h, przyswajając otaczającą glebę, aż do osiągnięcia głębokości około 1.5m i ostatecznej powierzchni około 8 razy większej od obszaru objętego przez powstały SCP-1043-2.

Po około ██ godzinach, wiele ambulatoryjnych narośli mających zewnętrzne podobieństwo do ludzkich rąk zaczyna się kształtować wewnątrz SCP-1043-1. Po pełnym uformowaniu, narośla przystępują do używania SCP-1043-1, jak również wykorzystywania surowych materiałów znajdujących się w obszarze zajętym przez SCP-1043-1 do stworzenia struktury lub obiektu, desygnowanego jako SCP-1043-2 (zobacz Dodatek 1043-1 dla listy znanych typów SCP-1043-2). Po ukończeniu struktury, resztki SCP-1043-1 powracają do środka i twardnieją, tworząc fundamenty.

Eksperymentowanie z ilością używanego SCP-1043 pokazały, że proces kończył się pomyślnie, jednakże, warstwa bazowa była proporcjonalnie cieńsza, a poza punktem charakteryzującym się grubością przekształconej warstwy gleby nieprzekraczającej ██cm proces nie kończy się.

Dodatek 1043-1:

LISTA TYPÓW SCP-1043-2.

Desygnacja: SCP-1043-2-1
Wygląd: Prostokątny budynek o gładkich ścianach, o podstawie około 30x20 metrów [m] i wysokości około 10 metrów [m]. Wnętrze dzieli się na dwa piętra, każde zawierające 41 identycznych pokoi, a także jeden dwa razy większy od innych. Ściany i podłogi mniejszych pokoi zawierają wiele wypukłości podobnych do półek, pościeli i stołu. Podłogi większych pokoi zawierają kilka dziur o średnicy około 25cm, które kończą się poniżej podstawy konstrukcji. Stwierdzono, że mikrostruktura większości powierzchni fizycznie zakłóca rozwój drobnoustrojów.

Desygnacja: SCP-1043-2-2
Wygląd: Półokrągła kopuła o promieniu około 16 metrów z elementami dekoracyjnymi przypominającymi architekturę włoską za panowania Mussoliniego. Istnieją cztery wejścia, zlokalizowane 90 stopni od siebie. Wnętrze zawiera podniesione podium, oraz około 500 nieregularnie rozmieszczonych miejsc siedzących połączonych schodami. Ściany wewnętrzne i sufit znacznie się wyginają i zawierają dużą liczbę elementów konstrukcyjnych. Analiza wykazała, że struktura ma doskonałe właściwości słuchowe.

Incydent 1043-1:

Dnia ██.██.20██r., członkowie MFO Chi-4 "Brick Breakers" zostali wysłani do przypuszczalnego przypadku inwazji SCP-836 w ██████ w Kanadzie. Jednakże,ocena na miejscu pokazała, że jest to nietypowy przypadek SCP-1043, rozprzestrzeniający się szybko w warstwie o głębokości około 10 cm i zmieniający materiał w jego obwodzie, aby wielokrotnie konstruować coś, co wyglądało na kilka sekcji posągu1 i łączyć je w pozornie przypadkowym układzie, tworząc kopiec o średnicy około ██m.
Procedurę 28-Surtur użyto za pozwoleniem dr G████, okazała się ona skuteczna w powstrzymaniu aktywności SCP-1043.

Incydent 1043-2:

Dnia ██.██.20██r., nalot na ████████ █████, kawiarnię podejrzaną o bycie przykrywką dla "Are We Cool Yet?" i ich działalności związanej z rozpowszechnianiem SCP-███ jako części niedawnej kampanii "We are the 99 bottles"
Wśród nabytych przedmiotów był notatnik Moleskine zawierający szkice przypominające SCP-1043-1 i dokładne rysunki przedstawiające struktury podobne do SCP-1018, SCP-███, oraz obiekty pozornie reprezentujące niemożliwą geometrię. Rysunki są zwymiarowane i otoczone znakami stenograficznymi, szeregiem jeszcze nierozszyfrowanych symboli, jak również dowolnymi treściami, takimi jak stylizowane szkice pospolitych obiektów, a także rysunkiem nagiej kobiety zidentyfikowanej jako A███ P█████, niezależna pisarka uczestnicząca w tej samej kampanii.
Notatnik zawiera wiele odcisków palców, które zostały określone jako składające się z pyłu SCP-1043.
Strona 23 notatnika pokazuje przekreślone rysunki struktury podobnej do tej, którą spotkali członkowie MFO Chi-4 podczas Incydentu 1043-1. Po nim następuje szereg obliczeń, kończących się na podkreślonym podwójnie "A=43.2[nieznany symbol]**2i FUCK YEAH!".
Zeskanowane kopie zawartości notatnika są dostępne dla personelu o poziomie upoważnienia 2-1043

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported