SCP-1045
ocena: +3+x
unknown.png?width=409&height=630

SCP-1045

Identyfikator podmiotu: SCP-1045

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1045 zamknięty jest w Szafie 17, o minimalnym zabezpieczeniu, w Ośrodku 21. W odległości do 5 metrów do SCP-1045, z wyjątkiem sytuacji eksperymentalnych, nie mogą znaleźć się żadne materiały łatwopalne ani otwarte źródła ognia.

Opis: SCP-1045 to prostopadłościenna latarnia z drewna, której wymiary to 15 [cm] × 15 [cm] × 32 [cm]. Ściany obiektu wykonane są z przeświecanego papieru woskowanego, a w środku znajduje się ramka umożliwiającą włożenie doń walcowatego pojemnika ze szkła o średnicy 6,5 [cm] oraz wysokości 10 [cm]. SCP-1045 nie przejawia właściwości anomalnych, o ile oba jego komponenty nie zostaną wykorzystane naraz.

Po włożeniu do SCP-1045 świecy, a następnie zapaleniu jej knota, na ścianach SCP-1045 pojawi się cień miniaturowego humanoida, jak gdyby oświetlało go światło płomienia świecy. Na każdą ze ścian obiektu rzucany będzie cień tego samego humanoida, tylko że z różnych perspektyw. Ów humanoid zawsze drga, sprawiając wrażenie, jakoby cierpiał ból, ponadto otaczają go, najwyraźniej, półprzezroczyste płomienie. Cień humanoida będzie widoczny aż do momentu wypalenia się świecy. Będzie poruszał się coraz gwałtowniej wraz ze zbliżaniem się świecy do momentu wypalenia.

Na pozostałości po świecy, pozyskane z SCP-1045, składa się ludzki tłuszcz — bez względu na tworzywo świecy. Pozyskać można z niego uszkodzony próbki DNA, aczkolwiek jeszcze nie zdołano zidentyfikować tożsamości.

Dodatek: Testy wykazały, że palenie świec zapachowych doprowadzało do rzucania na ściany obiektu cieni innych sylwetek. Ponadto podczas palenia takiej świecy cienie mogą emitować dźwięki. Głośność owych jest zależna od siły zapachu. Jak dotąd żaden z cieni nie zdołał zwokalizować zrozumiałych krzyków.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported