SCP-105
ocena: +22+x
2014-07-18%2022.41.47-new.jpg

SCP-105-B

Identyfikator podmiotu: SCP-105

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-105 jest wyposażony w urządzenie namierzające, a obecnie rezyduje w Ośrodku 17. SCP-105 obecnie posiada (ograniczone) społeczne przywileje klasy 3 za zgodą personelu ośrodka, nadane z tytułu trwającego dobrego zachowania i współpracy z personelem Fundacji.

Osobisty aparat fotograficzny SCP-105 (oznaczony jako SCP-105-B) jest zabezpieczony w zamkniętym depozycie sejfowym w Przechowalni Obiektów wysokowartościowych w Ośrodku 19. Standardowe zabezpieczenia reagujące (wybuchowe, chemiczne, biologiczne i memetyczne) mają być umieszczone w czasie przechowywania SCP-105-B.

SCP-105 i SCP-105-B bądź jakikolwiek inny aparat fotograficzny mogą nawiązywać kontakt jedynie po uzyskaniu zgody od aktualnego naukowca nadzorującego.

Opis: SCP-105 (znana jako Iris Thompson) Iris, jest kobietą pochodzenia europejskiego. Dokumentacja wskazuje, że SCP-105 urodziła się w ████, przez co miała ██ lat w momencie pozyskania. Posiada blond włosy i niebieskie oczy, a w momencie pisania tego artykułu, ma 1.54 [m] wzrostu i 50 [kg] wagi. Nie wygląda, jakoby jej charakteryzacja fizyczna odbiegała od normy i zdaje się być, dla wszystkich zamiarów i celów, normalnym człowiekiem w dobrym stanie zdrowia.

SCP-105-B to aparat fotograficzny Polaroid One Step 600, wyprodukowany w 1982 roku. SCP-105-B zdaje się nie posiadać nadnaturalnych właściwości fizycznych i zdaje się być, dla wszystkich zamiarów i celów, normalnym aparatem fotograficznym, działającym dla każdej osoby normalnie, poza SCP-105.

Kiedy SCP-105 trzyma fotografię zrobioną przez SCP-105-B, fotografia ta zmienia się z nieruchomego obrazu w obraz czasu rzeczywistego danego miejsca. SCP-105 jest w stanie sięgać do fotografii, manipulując obiektami w zasięgu miejsca, z którego została wykonana fotografia. Osoby obserwujące ową manipulację donoszą o obserwacji bezcielesnej, kobiecej dłoni (ustalonej jako SCP-105), sięgającej z niewidocznego portalu i wykonującej wskazane operacje. SCP-105-B i wykonane zdjęcia przez dany aparat nie posiadają nadzwyczajnych właściwości podczas używania ich przez inne osoby.

Pozyskanie: SCP-105 zwróciła uwagę Fundacji krótko po morderstwie jej chłopaka. SCP-105 twierdziła, że prowadziła rozmowę telefoniczną z ofiarą podczas trwania morderstwa, co skłoniło ją do pospieszenia w jego kierunku; jednakże billing telefoniczny nie pokrywa się z jej historią, stawiając ją na pozycji podejrzanej o morderstwo. SCP-105 poinformowała swojego prawnika, że w rzeczywistości widziała morderstwo poprzez fotografię, którą zrobiła ze swoim chłopakiem kilka dni przed wydarzeniem. Adwokat odrzucił tę historię i zaproponował jej przyznanie się do winy. Podmiot odmówił zrobienia tego, następnie opowiadając swoją historię w sądzie, oferując demonstrację możliwości. Doprowadziło to do kontaktu z Fundacją.

Podmiot został niezwłocznie zabezpieczony przez Fundację. Personel Fundacji odzyskał SCP-105-B z domu SCP-105 (podmieniając ją na identyczny model), i zwróciła ją do niej. Rodzice SCP-105 zostali poinformowani, że SCP-105 została zabita podczas nieudanej ucieczki innego pacjenta, kiedy oboje byli pod opieką placówki opieki psychiatrycznej █████████ ██████.

Aneks 2: Fragment z Logu Przesłuchania 105-08-4426, z dnia ██.██.████

(Początek logu)

Dr █████: Proszę krótko się przedstawić, podając datę i miejsce urodzenia oraz nazwisko.

SCP-105: Ok… Nazywam się Iris Thompson, urodziłam się w Phoenix, w Arizonie, 12 maja ████.

Dr █████: W porządku. Pierwsze pytanie: kiedy stałaś się świadoma swoich zdolności?

SCP-105: Nie jestem pewna, ale chyba miałam dziesięć albo jedenaście lat. Pamiętam, bo patrzyłam na zdjęcie oceanu i zauważyłam, jak fale zaczęły się ruszać.

Dr █████: Jak zareagowali na to twoi rodzice, kiedy im o tym powiedziałaś?

SCP-105: Powiedzieli po prostu, że mam wybujałą wyobraźnię.

Dr █████: Kiedy odkryłaś zdolność manipulacji przedmiotami ze zdjęcia?

SCP-105: Pierwszy raz się to stało, gdy miałam… jedenaście, może dwanaście lat? Moja rodzina wybrała na wycieczkę nad Wielki Kanion. Oglądałam album ze zdjęciami, gdy wróciliśmy do domu i obtarłam sobie o niego rękę przez przypadek. Kiedy to zrobiłam, zepchnęłam kamień z krawędzi, który spadł do kanionu. Właściwie mogłam nawet usłyszeć jego rumor, jak spadał.

Dr █████: Kontynuuj.

SCP-105: Stałam się po tym fascynatką fotografii. W większości przypadków nie pracowałam nad zdjęciami, które zrobiłam, ale rodzice kupili mi Polaroid One Step 600 — błagałam ich o to od czasu świąt. <SCP-105 zaczyna się uśmiechać> Po tym, jak dostałam aparat, zdjęcia stały się… łatwiejsze do interakcji.

Dr. █████: To aparat, o którym mówimy 105-B? Twój osobisty aparat.

SCP-105: Tak, proszę pana.

Dr. █████: Na ilu zdjęciach jesteś w stanie się naraz skoncentrować?

SCP-105: Raz doszłam do dziesięciu ze swoim osobistym aparatem, ale jestem pewna, że ewentualnie mogłabym zrobić więcej.

Dr. █████: Jakie jest Twoje wrażenie odnośnie czasu spędzonego w Fundacji jak do tej pory?

<SCP-105 milczy.>

Dr. █████: Proszę, odpowiedz. Nie chowamy urazy za takie rzeczy.

SCP-105: To coś w rodzaju… nowego więzienia, nowego opiekuna. Ale wiem, że to lepsze niż to, co mogło mnie spotkać.

Dr. █████: Bardzo współpracowałaś podczas swojego pobytu tutaj.

SCP-105: Jestem dość dobrze zachowującą się osobą. Również lubię robić eksperymenty. O niektórych rzeczach z fotografiami bym nigdy nie pomyślała.

Dr. █████: Wiesz, dlaczego zadaję te pytania, Iris?

SCP-105: Nie, proszę pana.

Dr. █████: Tworzymy specjalny program. Jeśli to przejdzie, będziesz okazjonalnie otrzymywać pozwolenia na opuszczenie ośrodka i poruszanie się po zewnętrznym świecie. Wszystko, czego oczekujemy w zamian, to kilka przysług. Jesteś zainteresowana?

<Koniec Logu>

Dodatek 3: Historia służby w Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega-7:

SCP-105 była drugim humanoidem rekrutowanym do Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega- pod inicjatywą Puszka Pandory. Odmiennie od "Drużyny Able" (związanej z SCP-076-2), która była przydzielona do operacji uderzeniowych i zdobywczych, "Drużyna Iris" posiadała za główną misję wywiad i zdobywanie informacji. "Drużyna Iris" wykonała ponad dwadzieścia misji w kooperacji z Komisją Bowe. Misje te były wykonane sprawnie i bez incydentów.

Pierwszy incydent dyscyplinarny dotyczący SCP-105 zawierał eskalację misji drużyny Iris z rozpoznania do mokrej roboty. SCP-105 gwałtownie przeciwstawiła się używaniu jej zdolności do wykonywania zamachów, nawet po tym, jak członkowie Komisji Bowe wielokrotnie próbowali wpłynąć na jej współpracę (zobacz Log Przesłuchania 105-21-6543).

Podczas tych wydarzeń SCP-105 stała się emocjonalnie zakłopotana i próbowała zwieść personel Fundacji do uwierzenia jej , jakoby jej cechy anomalne zanikły. Dr. D███████ przedstawił wniosek sugerujący re-klasyfikację SCP-105 do klasy Zneutralizowane, przejście terapii amnezyjnej i wypuszczenie na wolność ze standardową obserwacją. Wniosek ten został odrzucony.

Następnie Dr. D███████ pomógł SCP-105 w przełamaniu zabezpieczeń co miało celować w ucieczkę od zabezpieczeń Fundacji. Ucieczka ta była nieudana i SCP-105 została ponownie zabezpieczona (zobacz Incydent X45-Site-17).

Następujące śledztwo wykazało, że Dr. D███████ celowo zachęcał SCP-105 do przyznania się do utraty zdolności anomalnych. SCP-105 ponownie zademonstrowała swoje zdolności anomalne jak wymianę za przywrócenie ograniczonych przywilejów.

Następstwem zakończenia inicjatywy Puszka Pandory, wszystkie drużyny Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega-7 zostały rozwiązane, a SCP-105 wróciła do Ośrodka 17. Ze względu na ryzyko zabezpieczenia, jaki przedstawiła, jak również obecny brak użyteczności, SCP-105 obecnie nie posiada pozwolenia na dostęp do SCP-105-B.

Dalsze informacje dotyczące Mobilnej Formacji Operacyjnej Omega-7 są zapieczętowane rozkazem Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów.

Dyrektor ██████ ███, Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów

Dodatek 4: SPECJALNA NOTATKA RE: Obecny status zabezpieczenia

W następstwie Incydentu R1300-Ośrodek-17, wiele formalnych i nieformalnych raportów zostało złożonych odnośnie SCP-105 i domniemanego połączenia z Mobilną Formacją Operacyjną Alfa-9.

Raporty te stanowią poważne przełamanie bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące Mobilnej Formacji Operacyjnej Alfa-9 są zastrzeżone. Wszystkie informacje odnośnie obecnych badań odnośnie anomalnych właściwości SCP-105 są zastrzeżone. Wszystkie raporty czy plotki dotyczące wszelkich obecnych, czy ostatnich udziałów SCP-105 jako kapitału Fundacji mają być uznane za kategorycznie fałszywe i powinny być zgłoszone Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów.

Dyrektor ██████ ███, Administracja Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported