SCP-1076
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1076

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Każdy osobnik SCP-1076 ma być przechowywany w nieumeblowanej, pozbawionej okien w drzwiach celi o wymiarach 1.5m x 2m x 2.5m. Pożywienie należy dostarczać trzy (3) razy dziennie.1 Pościel i instalacje hydrauliczne nie są niezbędne. Wygłuszenie akustyczne nie jest obowiązkowe, ale może zostać zainstalowane w celu ulżenia stresu strażnikom. Jeden (1) wybrany spośród nieposiadającego dzieci poniżej 21 roku życia, uzbrojony członek personelu ochrony musi być usytuowany na straży każdej celi.

Dostęp do okazów SCP-1076 do eksperymentów wymaga pisemnego upoważnienia członka personelu o poziomie 3, wcześniej zaznajomionego z profilem psychologicznym osoby o tę zgodę wnoszącej. Kategorycznie zabrania się udzielania pozwolenia osobom posiadającym dzieci w wieku poniżej 21 lat.

Ze względu na ich skrajnie terytorialne zachowanie, osobniki muszą być przechowywane we wzajemnej separacji przez cały czas. W celu gwarancji utrzymania procedury, zaleca się by w jednym budynku trzymano tylko jedną instancję.

Opis: Instancje SCP-1076 posiadają aparycję ludzkich dzieci w wieku między 3 a 5 laty, o brudnym wyglądzie, skołtunionych włosach, bosych stopach oraz poszarpanych ubraniach. Bliższe badania ujawniły ślady od miarowego do poważnego niedożywienia, siniaków o także blizn świadczących o przemocy fizycznej. Osobniki różnej płci były spotykane, a ich pochodzenie zazwyczaj pokrywa się z miejscem znalezienia.

Osobniki zdają się rozumieć proste stwierdzenia, lecz nie wykazują żadnych zdolności werbalnych. Wokalizacje są ograniczone do chrząknięć, westchnień i (w przypadku stresu) głośnych krzyków i łkań. Osobniki są niechętne do utrzymywania kontaktu wzrokowego z jakąkolwiek osobą i częstą będą spuszczać wzrok w przypadku braku żadnych bodźców. Są one zdolne do odpowiedzi na proste pytania poprzez kiwanie głową na tak lub nie.

Początkowe spotkania SCP-1076 następują, gdy rodzic2 napotyka "dziecko" w stanie wyraźnego zaniedbania. Spotkania te zawsze następują w samotności; w żadnym znanym przypadku nie brały w nim udziału osoby trzecie. Osoby wystawione zgłaszają "przytłaczające uczucie litości" w stosunku do osobników i w każdym zaobserwowanym przypadku zabierają takiego do swojego domu.

Po zagnieżdżeniu się w domu SCP-1076 zacznie skupiać na sobie uwagę rodziców, wykluczając ją dla pozostałych ich dzieci. Dzieci mieszkające w domu zamieszkanym przez osobniki zaczynają wykazywać oznaki niedożywienia i zaniedbania i stają się przygnębione, ponure i wycofane. Problemy z zachowaniem pokroju wagarów czy ucieczek z domu mogą stać się normą, zwracając uwagę autorytetów szkolnych czy pracowników opieki społecznej. Po przeprowadzeniu dochodzenia, władze te stają się obsesyjnie przejęte dobrem SCP-1076 i ignorują pozostałe dzieci.

Rezydowanie instancji zazwyczaj kończy się śmiercią rodziców oraz innych opiekunów, poprzez zaniedbanie przez nich własnego zdrowia na rzecz SCP-1076, zazwyczaj ulegając wyczerpaniu lub chorobie. W kilku przypadkach Fundacja była w stanie zatrzymać instancje przed takim wydarzeniem, w takim wypadku osoby wystawione stawały się po separacji agresywne, a nawet katatoniczne, nieustannie żądając zwrotu ich "dziecka".

W przypadku napotkania na siebie dwóch osobników SCP-1076 dojdzie do wzajemnego ataku z ogromną brutalnością, za użyciem zębów i paznokci, który ustanie jedynie po śmierci jednej lub obu instancji. Każdy członek personelu będący świadkiem ataku powinien być zbadany pod kątem możliwej traumy psychicznej.

Prośba 1076-1: Dr ███████ złożył prośbę o dostęp do instancji SCP-1076 dla wiwisekcji.
Prośba czasowo oddalona, do momentu znalezienia metody na mniej inwazyjne badanie fizyczne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported