SCP-1092
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1092

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1092 musi być przechowywany w całkowicie wodoszczelnej przechowalni o wymiarach 5 na 5 na 2,5 metra, która może być napełniana i opróżniana za pomocą zainstalowanego systemu pomp. Podczas swojej fazy pasożytniczej, SCP-1092 będzie przechowywany w jednej (1) świni domowej ważącej nie mniej niż 54 kg. Podczas trwania tej fazy, żywiciel SCP-1092 ma być karmiony regularnie, w każdym aspekcie traktowany jako normalne zwierzę. Po dwóch (2) miesiącach od rozpoczęcia fazy pasożyta, przechowalnia ma być zalana 40cm wody pozwalając SCP-1092 na wejście w fazę wodną. Ciało jego poprzedniego żywiciela zostanie spalone. Po czterech (4) miesiącach inna świnia domowa spełniająca te same kryteria zostanie umieszczona w wypełnionej wodą przechowalni. Po udanym zainfekowaniu, woda zostanie odpompowana i zagotowana trzy (3) razy w nie mniej niż w 200°C przed jej utylizacją.

Każda osoba która doświadczyła bezpośredniego kontaktu z SCP-1092 albo jego strefą przechowawczą zostanie poddana analizie z użyciem radiografii rentgenowskiej po jej opuszczeniu W świetle incydentu A, personel podejrzewany o kontakt z SCP-1092 zostanie poddany kwarantannie na nie mniej niż dwa (2) tygodnie podczas której będą otrzymywać prześwietlenia całego ciała co 48 godzin. Zainfekowani będą monitorowani dopóki SCP-1092 nie zakończy fazy pasożyta zostaną poddani terminacji (zobacz Dodatek 1092-02).

Opis: SCP-1092 to ryba kostnoszkieletowa, w fazie wodnej praktycznie nie do odróżnienia od innych, spokrewnionych ryb, z wyjątkiem skłonności do agresji. Jednakże, tylko dorastające i dorosłe instancje SCP-1092 zostały zaobserwowane poza żyjącym żywicielem; młode są wyłącznie pasożytami. Ryba atakuje układ krążenia swojego żywiciela, absorbując tlen i składniki odżywcze bezpośrednio z jego krwi. W krwiobiegu instancje rosną, zaczynając od średnicy mniejszej niż milimetr, kończąc na wielokrotności swojego rozmiaru, największy zarejestrowany okaz miał 2,1 cm średnicy (pobrany z aorty żywiciela). Sposób, w jaki SCP-1092 początkowo dokonuje infekcji, nie jest jasny; istnieje jednak teoria, że jego maleńkie jaja dostają się do krwiobiegu poprzez skaleczenia i rany na ciele podmiotu, co wyjaśniałoby jego agresywne skłonności. Wiadomo, że zaraża wiele dużych ssaków, w tym kozy, owce, ludzi, █████████ oraz świnie.

Osoby zarażone przez SCP-1092 często doświadczają zmęczenia, utraty wagi i zwiększonego apetytu. Ponadto, wiele osób dotkniętych chorobą zgłasza „trzepotanie” lub „skręcanie” wewnątrz ciała. Niemniej jednak należy zauważyć, że znaczna część zakażonych nie doświadcza żadnych zauważalnych objawów, dopóki pasożyt nie osiągnie dojrzałości do końca stadium pasożytniczego. Gdy ryby dojrzeją u żywiciela przez 6-9 tygodni, będą gotowe do wejścia w fazę wodną. SCP-1092 na ogół będzie czekał na kontakt ze swoim żywicielem lub żywciel zostanie otoczony przez znaczną ilość wody w stanie ciekłym (mechanizm SCP-1092 służący do wykrywania wody na zewnątrz ciała żywiciela jest badany, patrz Dokument ██████). Kiedy gospodarz znajdzie się w stanie kontaktu z wodą, wszystkie dojrzałe instancje SCP-1092 siłą wygryzają się z ciała gospodarza, używając zębów do przecinania naczyń krwionośnych i nabłonka. Podmioty poniosą od drobnych obrażeń po poważną utratę krwi i śmierć, w zależności od lokalizacji i ciężkości zakażenia.

Należy wspomnieć, że niewielka, ale znacząca część pacjentów doświadczy wtórnego stadium infekcji. U tych osób SCP-1092 będzie przemieszczał się w górę tętnicy szyjnej, po czym [ZMIENIONO].

Dodatek 1092-01: Incydent A
Bez wiedzy administracji Fundacji, Agent ██████ był wystawiony na działanie SCP-1092, a infekcja postępowała bez kontroli przez co najmniej 6 tygodni (przypuszcza się, że Agent ██████ został początkowo zainfekowany przez skaleczenie na wewnętrznej stronie wargi). SCP-1092 opuścił ciało swojego żywiciela bez ostrzeżenia, gdy Agent ██████ brał prysznic w placówce w Ośrodku ██. Chociaż pomoc medyczną udzielono niemal natychmiast, krwotok okazał się zbyt rozległy i Agent ██████ zmarł w ciągu godziny.

Dodatek 1092-02: Incydent B
Członek zespołu badawczego prowadzący badania nad SCP-1092, Dr. █████, pomimo braku wcześniejszych przypadków agresywnego zachowania, w jakiś sposób był w stanie przejąć kontrolę nad [USUNIĘTO] powodując przełamanie zabezpieczeń w całej placówce, w tym tymczasowe uwolnienie SCP-███, SCP-████, oraz SCP-███. Podejrzewano, że było to odwrócenie uwagi, mające na celu umożliwienie dr. █████ niezauważalnie [ZMIENIONO]. Podmiot został poddany terminacji zaledwie pięć kilometrów od akweduktu rzeki Kolorado. Po sekcji potwierdzono, że mózg podmiotu był w zaawansowanym stadium infekcji SCP-1092.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported