SCP-110
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-110

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wejście do SCP-110 musi być zamknięte, o ile O5-█ nie wyda innego polecenia. Teren pokrywający SCP-110 (około 6 kilometrów kwadratowych) należy przekształcić w rejon podmiejski, by uniknąć przyciągania uwagi publicznej. Wszelkie przemieszczenia powodowane przez SCP-110 należy wyjaśniać jako "chwilowe aktywności sejsmiczne". Należy ignorować dalsze zażalenia.

Opis: SCP-110 to miasto zakopane 0,5 kilometra pod farmą, w [USUNIĘTO], w stanie Nowy Jork. Zespoły zwiadowcze 2 i 3 oszacowały powierzchnię, pod którą zakopane jest miasto, na około sześć (6) kilometrów kwadratowych. Wewnątrz SCP-110 pozyskano wiele wysoce interesujących obiektów, które odtąd będą oznaczone jako SCP-110-xx.

Znana historia SCP-110:

11.08.19██ r.: Na wiejskim obszarze Nowego Jorku ma miejsce silne trzęsienie ziemi, przebiega ono z dala od centrów miast. Jedynymi poszkodowanymi są mężczyzna i jego pies, więc media nie przykładają większej uwagi do zdarzenia.

15.05.19██ r.: Łagodniejsze trzęsienia ziemi przebiegają na obszarze SCP-110. Rząd USA wysyła na miejsce zespół geologów, którzy mają odkryć przyczynę. Rezultaty są bezowocne.

16.05.19██ r.: Zespół wykopaliskowy SCP 03 zostaje wysłany na miejsce trzęsień w celu przeprowadzenia badań. Po dotarciu zespół zostaje powitany przez SCP-110-01, który następnie zostaje aresztowany i przeniesiony do [USUNIĘTO] w celu przesłuchania.

24.05.19██ r.: Informacje pozyskane od SCP-110-01 oraz SCP-███ wykazują, iż na obszarze SCP-110 miało miejsce większe poruszenie, co wywoływało trzęsienia ziemi z powodu luźnego rozmieszczenia gleby i skał. Na miejsce zostaje wysłany inny zespół wykopaliskowy SCP.

09.02.20██ r.: Po wielu miesiącach prac zespoły wykopaliskowe SCP 04 i 05 odkrywają wytrzymałą, nieprzepuszczalną, betonopodobną powłokę SCP-110. Śledztwo zostaje zawieszone do momentu pozyskania dalszych informacji.

25.07./20██ r.: W związku z niedawnym zdekodowaniem oraz zdeszyfrowaniem dokumentów w SCP-███ uzyskujemy dostęp do schematów SCP-110. Zespoły wykopaliskowe SCP 04 i 05 zostają ponownie wysłane na miejsce trzęsień ziemi, by znaleźć główne wejście do SCP-110.

04.08.20██ r.: Wejście do SCP-110, zostaje odkryte, a zespoły wykopaliskowe zaczynają odczuwać "odór". SCP-110 było aktywnym miastem klasy 4., lecz z powodu awarii systemy rdzeniowe kompleksu zostały obszernie uszkodzone, a same miasto zmieniło lokalizację. Rozpoczęte zostaje przedsięwzięcie ukrycia SCP-110, wykopalisk oraz tysięcy martwych cywili w środku.

Plan SCP-110:

Ogólny plan SCP-110 ukazuje serię współśrodkowych pierścieni połączonych tramwajami, pociągami i innymi szynowymi środkami lokomocyjnymi. Geodeci stwierdzili, że na SCP-110 składa się kilka sekcji i poziomów, a każdy tych rejonów ma przydzieloną specyficzną jedną z szeregu funkcji, które zostały szczegółowo opisane poniżej:

Systemy rdzeniowe: Wiele map umieszczonych w ruchliwych rejonach SCP-110 oznaczało centralną "kolumnę" systemów jako "Systemy rdzeniowe". Po eksploracji, która była ograniczona zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa, zespół eksploracyjny SCP 01 dokonał odkrycia liczebnych technologii, które zapewniały podziemnemu miasto samowystarczalność. Wśród nich znaleziono szereg komór do regenerowania materii, reaktor kombinacyjny, który wytwarzał zarówno energię z fuzji nuklearnej, jak i źródeł geotermalnych, zaawansowany system przetwarzania wody oraz wielki obszar do przetwarzania odpadów. Rdzeń otoczony był liczebnymi windami i awaryjnymi klatkami schodowymi. Obszary systemów rdzeniowych zostały podzielone pod badania prowadzone przez różnych naukowców.

Atrium colossi: Ogromna, otwarta, kopułowata przestrzeń otaczająca rdzeń, w której zapewne wcześniej hodowano rośliny. Kopuła tworzyła masywny wyświetlacz (nierozpoznany skład), który służył wyłącznie do przedstawiania stanu nieboskłonu jako wyznacznika czasu dnia. Wiele linii tramwajowych znajduje się na przeszło trzech kondygnacjach atrium, wszystkie prowadzą do i z rdzenia. Personel opisywał ich wygląd jako "drągi w kołach". Po odkryciu procent zgonów był największy w tym właśnie obszarze, co sugeruje, iż przebiegał przezeń natężony ruch w stosunku do reszty miasta.

Pierścień handlowy: Pierścień niegdyś małych, niezależnych, prywatnych sklepów otacza atrium colossi. Nie wiadomo, czy produkty handlowe były produkowane w mieście, jednakże w związku z ogromnym rozmiarem samego rdzenia oraz samowystarczalnością miasta wysoce prawdopodobne jest założenie, iż rdzeń posiada miejsce do produkcji.

Pierścień mieszkalny A: Styl kwater mieszkalnych w tym miejscu wskazuje na to, że ich mieszkańcy byli najbogatsi w mieście. Wiele dokumentów znalezionych w mieście zdaje się potwierdzać to założenie.

Pierścień mieszkalny B: Cały pierścień zamieszkiwany był przez obywateli średniozamożnych. Obszar nadal jest przeszukiwany pod kątem interesujących obiektów. Do dzisiaj znaleziono w tym miejscu █ artefaktów SCP.

Pierścień mieszkalny C: Pierścień zamieszkiwany był przez obywateli klasy ubogiej. Został odkryty w skrajnie zaniedbanym stanie i obecnie jest odnawiany przez zespoły konserwacyjne SCP 01-12. Spekuluje się, iż w związku z lokalizacją pierścienia najdalej od rdzenia został najbardziej uszkodzony w wyniku czasowego poruszenia. Uszkodzenia SCP-110 wzrastają wprost proporcjonalnie do odległości dzielącej ów rejon od rdzenia.

Atria veges: Atria nazywane tak przez wiele map były niewiele mniejsze niż atrium colossi i zapewniały około 80% pożywienia populacji SCP-110. Atria były niegdyś przestrzeniami otwartymi, wobec czego zostały obszernie uszkodzone po przemieszczeniu, jako że szacuje się, iż SCP-110 w swojej oryginalnej pozycji znajdował się 300 metrów wyżej. Odzyskiwanie tych atriów ujawnia zaawansowaną technologię do hodowli roślin, która może zostać wykorzystana.

Atrium animus: Atrium animus było odpowiedzialne za dostarczanie pozostałych 20% pożywienia. Atrium składało się z co najmniej 20 kondygnacji, które były wystylizowane na naturalne środowiska zwierząt, które na nich hodowano. Każdy poziom miał ściśle kontrolowany klimat i był podzielony, co zapobiegało kontaktom pomiędzy przedstawicielami różnych gatunków. Niektóre laboratoria genetyczne przyłączone do atrium animus zostały znalezione w dobrym stanie i są aktualnie badane przez Fundację.

Atria recreus: Te atria były używane wyłącznie do rekreacji. Znajdują się pomiędzy różnymi pierścieniami mieszkalnymi i zwykle składają się na nie parki, sztuczne zbiorniki wodne, centra handlowe i inne środki rekreacji cywilnej. Atria recreus zostały zasugerowane jako przechowalnie niektórych SCP, które wymagały środowisk zewnętrznych albo specyficznych warunków cieplnych lub wilgotnościowych. Stworzono plany konwersji.

Pierścień badań SCP: Najbardziej oddalony od centrum pierścień poświęcony był badaniu obiektów SCP klasy Euclid i Bezpieczne, jednakże dokumentacja miejska nie jest w stanie potwierdzić istnienia tego pierścienia. Sugeruje to, iż SCP-110 zapewne nie został stworzony przez prywatny sektor, a używany był do zamykania obecnie nieznanych obiektów SCP. Pierścień ów jest wysoce niebezpieczny, jako że to sektor, który odniósł największe uszkodzenia, co zakończyło się uwolnieniem niebezpiecznych SCP. Jedynie dwóch członków zespołu eksploracyjnego SCP 03 przeżyło badanie tego pierścienia. Ich znaleziska opisane są w dokumencie # 110-F.

Style architektoniczne SCP-110:

Potwierdzono, iż SCP-110 został stworzony przez ludzi, a wszystkie materiały użyte do konstrukcji obiektu są pochodzenia ziemskiego. Style architektoniczne SCP-110 są zależne od lokacji. Główne style spisano poniżej:

Systemy rdzeniowe: Utylitarystyczny.

Atrium colossi: Odrodzenie greko-rzymskie (jak wszystkie atria).

Pierścień handlowy: Postmodernistyczny.

Pierścień mieszkalny A: Art-deco.

Pierścień mieszkalny B: Ekspresjonistyczny.

Pierścień mieszkalny C: Utylitarystyczny.

Pierścień badań SCP: Zbyt uszkodzony, by określić.

Różne style architektoniczne SCP-110 tworzą problem w kwestii stwierdzenia, w jakiej erze obiekt został stworzony. Najwcześniejsze znalezione dokumenty wykazują, iż miasto zostało zbudowane w [USUNIĘTO] przez grupę [USUNIĘTO].

Dokument # 001-A: Ostatnia notatka.

Do osób czytających ten dokument:

Nazywam się Stephen Kolsnik. A właściwie nazywałem się Stephen Kolsnik. Kiedy będziesz to czytać, będę już martwy.

Byłem głównym inżynierem tego miasta oraz dyrektorem programu [USUNIĘTO] mającego miejsce w pierścieniach zewnętrznego zabezpieczenia i mieszkalnych. W związku z wypadkiem z bytem znanym jako [USUNIĘTO] całe miasto [ZMIENIONO] zostało przemieszczone z oryginalnego regionu [USUNIĘTO].

Nikt tutaj nie wie, gdzie jesteśmy.

Z tego, co zdołałem zaobserwować, zewnętrzne pierścienie zostały ciężko uszkodzone, a ich wypełnienie zagraża mieszkańcom wewnętrznych pierścieni. Pewnie i tak jesteśmy już skazani na zagładę, jako że rdzeń został ciężko uszkodzony.

Trzy z naszych systemów podtrzymywania życia, które zawarte były w rdzeniu, zostały uszkodzone poza możliwości naprawy. Wszelkie próby podjęcia takowej zajęłyby więcej czasu, niż ten, który nam pozostał.

Systemy podtrzymywania życia wkrótce się wyłączą; szacuję, iż funkcjonować będą jeszcze od 4 do 10 godzin.

Ktokolwiek to znajdzie:

Zabezpiecz [USUNIĘTO] najlepiej, jak potrafisz. Nie popełnij błędów, które zawarte były w naszych procedurach bezpieczeństwa. Jeżeli się pomylisz, będziesz tego żałować.

(Koniec dokumentu).

Lista istotniejszych obiektów SCP znalezionych w SCP-110:

Warte uwagi jest wiwarium znajdujące się w pierścieniu badań SCP, w którym znajdują się populacje SCP-392, SCP-5280 i SCP-4781 wraz z innymi nieanomalnymi gatunkami flory i fauny. Odzyskana dokumentacja [USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported