SCP-1106
ocena: +6+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1106

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1106 musi być zamknięty w bezpiecznej szafie przechowawczej, w Ośrodku ██. Wszelkie testy muszą być zatwierdzone przez pracownika z upoważnieniem poziomu 3. lub wyższego. Wszelkie niezabezpieczone instancje SCP-1106, które zostaną odkryte, muszą zostać zabezpieczone i poddane przechowywaniu.

Opis: SCP-1106 to cylindryczne, metalowe naczynie stworzone z nieznanego stopu, który rozpoznano na składający się w około 96% z żelaza. W czasie fazy "oczekiwania", SCP-1106 jest nieaktywny, a jego pokrywa może zostać otwarta, umożliwiając dostęp do wnętrza obiektu; jednakże wnętrze jest puste w czasie fazy "oczekiwania". Jeżeli do środka obiektu zostanie wprowadzona tkanka ludzka, jak np. wymaz policzkowy, krew, ślina czy [ZMIENIONO], SCP-1106 się zamknie i osiągnie fazę "zamknięcia". Wszelkie próby otwarcia lub w inny sposób uzyskania dostępu do wnętrza SCP-1106 w czasie fazy "zamknięcia" są bezskuteczne. Bezowocne są również starania prowadzące do umieszczenia kamery lub innego urządzenia obserwacyjnego wewnątrz SCP-1106, w czasie fazy "zamknięcia"; wygląda na to, że obiekt się nie zamknie dopóty, dopóki wewnątrz będzie znajdował się jakikolwiek materiał nieorganiczny. Po trzech (3) miesiącach od osiągnięcia przez obiekt fazy "zamknięcia", naczynie się otworzy i wyjdzie z niego ludzkie niemowlę genetycznie identyczne z osobą, od której pobrano tkankę. Produkty SCP-1106 oznacza się jako SCP-1106-1. W większości przypadków niemowlęta rozwijają się poprawnie i są nierozróżnialne względem ludzi urodzonych w sposób naturalny.

W każdym razie niekiedy (około █% przypadków) instancje SCP-1106-1 będą miały defekty. Zarejestrowano już defekty w postaci anormalnej liczby członków, braku skóry, pozacielesnego układu █████████ i potencjalnie niebezpiecznej dewiacji [USUNIĘTO] w połączenia ze znaczącym wzmożeniem agresywności. Na uwagę zasługuje fakt, że jedna instancja SCP-1106-1 emitowała nadzwyczaj wysokie dawki promieniowania gamma, co skutkowało koniecznością natychmiastowej ewakuacji pobliskiej okolicy.

Dodatek 1106-01: Transkrypt etykiety z zewnętrza SCP-1106.

Dziękujemy za zakup Twojego własnego zestawu Wyhoduj Sobie Dziecko™, produkcji Twoich przyjaciół z FABRYKI! Prokreacja nigdy nie była tak ŁATWA i tak ZABAWNA! Wystarczy, że umieścić próbkę swojego DNA w środku i już możesz obserwować magię zestawu Wyhoduj Sobie Dziecko™ — gwarantujemy, że Twoje dziecko będzie gotowe w mniej niż trzy miesiące!*

*Rezultaty mogą się różnić.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported