SCP-1108
ocena: +5+x
gator2.jpg

Fotografia wykonana na krótko przed rozproszeniem się SCP-1108

Identyfikator podmiotu: SCP-1108

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fenomen po raz pierwszy został zarejestrowany w zapisach Fundacji, w kategorii Zjawiska Nadnaturalne, w roku 19██. Jednakże od tamtej pory zweryfikowano co najmniej dziesięć wystąpień zjawiska. Możliwe, że może zajść konieczność numerowania kolejnych instancji obiektu, co wymaga uważnych obserwacji.

Dane zarejestrowane przez stacje meteorologiczne będą transmitowane do Sektora Naukowego 09 i powinny być regularnie monitorowane pod względem podobieństw ze wcześniej zapisanymi danymi. Wczesne oznaki ponownej manifestacji SCP-1108 należy natychmiast identyfikować.1

Opis: SCP-1108 to zjawisko pogodowe, które obserwowane było jak dotąd jedynie na południowo-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a najczęściej — na wschodnim wybrzeżu Florydy. Większość znajdujących się na ziemi obserwatorów widzi SCP-1108 jako gęstą mgłę, która nie przejawia żadnych oczywistych właściwości anomalnych.

Jednakże od poziomu 450 [m] i wyższego można zaobserwować już wyraźny kształt obiektu. Bazując na fotografiach powietrznych i pobliskim ekosystemie, kształt ten jest najpodobniejszy do przedstawiciela gatunku Alligator mississippiensis — aligatora amerykańskiego.

W najlepszych okolicznościach anomalia jest wystarczająco wyraźna, by możliwe było zaobserwowanie jej powiek, zębów czy poszczególnych łusek. Obserwacje powietrzne, a nawet pośrednie wskazują na to, że parowa masa wydaje się powoli poruszać "nogami", imitując charakterystyczny sposób przemieszczania się gada.

SCP-1108 pojawia się najczęściej na kilka godzin przed świtem, wyłaniając się z istniejących chmur w temperaturze punktu rosy formacji. "Formacja aligatora" zachowuje swój charakterystyczny rozmiar i kształt przez ponad sześć godzin. W czasie tych sześciu godzin SCP-1108 przemierza odległości ok. 50 [km], zawsze kierując się ku wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Obiekt wygląda, jakby stopniowo rozpraszał się do atmosfery.

Wpływ na lokalny ekosystem staje się rozpoznawalny dopiero po zniknięciu obiektu. Wówczas można zaobserwować nieregularny wzrost poziomów świeżej wody i anormalne rozmieszczenie zwierzyny.

Gwoli ścisłości, na obszarach pokrytych cieniem przechodzącego SCP-1108 dorosłe osobniki Alligator mississippiensis gromadzą się w grupach. Zachowanie to obserwowane jest z dala od miejsc, w których gadów jest najwięcej; najliczniej gromadzą się na posiadłościach prywatnych i podmiejskich placach budowy; lubią przebywać w basenach.

Brak danych odnośnie do wcześniejszych manifestacji obiektu utrudnia rozpoznanie, czy rozmiar, zasięg fizyczny i wpływu zjawiska są stałe, czy wzrastają z upływem czasu. Zarejestrowane wystąpienia jak na razie zachodzą według regularnego interwału, manifestując się do trzech razy na dwa lata; zawsze poprzedzają nadejście "mokrego sezonu" od czerwca do września. (Szczegóły w dodatkach).


Dodatek 01.07.████ r.: W dniu 21.06.███ r. SCP-1108 pojawił się już dwukrotnie. Jedynie za drugim razem odnotowano podniesienie się populacji Alligator mississippiensis; jednakże podniesienie się poziomu wód skutkowały koniecznością ewakuacji powodziowej dwóch hrabstw. Zakres możliwej intruzji Alligator mississippiensis na obszarach zalanych jest obecnie nie do określenia.

Dodatek 09.07.████ r.: W czasie najnowszej manifestacji naukowcy polowi zgłosili nagranie wcześniej niezarejestrowanego zjawiska określanego jako "niskotonowe, głuche pomruki". Słyszano je przez kilka godzin.

Obliczenia radiometryczne, których dokonywano w czasie obserwacji, nie wskazują, jakoby temperatura sprzyjała powstawaniu piorunów. Pomimo to poniższe nagranie przedstawia odgłosy przypominające ryczenie aligatora płci męskiej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported