SCP-1123
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1123

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Aby zapobiec degradacji SCP-1123 i jego oznakowań, należy go przechowywać w hermetycznie zamkniętym pojemniku w atmosferze ochronnej z argonu, gdy nie jest badany. Podczas testowania i przechowywania ekspozycja na światło powinna być ograniczona do 50 lumenów, temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza, a wilgotność względna 55%. SCP-1123 powinien być transportowany tylko w swoim kontenerze i nie powinien być dotykany bezpośrednio, chyba że podczas kontrolowanego eksperymentu. Gdy na obiekcie nie są przeprowadzane eksperymenty, jest przechowywany w bezpiecznej szafce ze sterownym klimatem w Ośrodku 19.

Opis: SCP-1123 to ludzka czaszka, w której brakuje dolnej żuchwy i wszystkich zębów. Na zewnętrznym czołowym płacie znajduje się współczesny skrypt khmerski, napisany ludzką krwią, który oznacza „Pamiętaj”. Zarówno czaszka, jak i krew są datowane na rok 197█, a testy genetyczne potwierdzają, że obie pochodzą od tej samej osoby.

SCP-1123 został odkryty w 198█ roku przez pułkownika Hu█████ z Wietnamskiej Armii Ludowej w zbiorze ludzkich szczątków pod opieką Muzeum ████ █████ ███████ w █ ████ ████, Kambodża. SCP-1123 został przechwycony przez agentów Fundacji, gdy był transportowany do Hanoi.

Skrypt Khmer jest bardzo wyblakły i niewidoczny dla większości osób znajdujących się w odległości większej niż 5 metrów. Jednakże, gdy podmiot zbliży się do SCP-1123, poinformuje, że skrypt staje się coraz bardziej widoczny, kiedy odległość pomiędzy testerem a obiektem wyniesie mniej niż metr, tester zgłosi, jakby był świeżo namalowany. Kilka testerów opisało napis jako "wciąż wilgotny". Efekt ten nie jest odczuwalny przy użyciu sprzętu optycznego. Aby nagrać skrypt, konieczne jest optyczne wzmocnienie lub oświetlenie UV. (Ten ostatni nie jest zatwierdzony do użytku z SCP-1123, ponieważ przyczynia się do degradacji obiektu.) Testerzy znajdujący się na tej odległości często zgłaszają również inne anomalne zjawiska sensoryczne, w tym zapachy (takie jak gotowane mięso lub popiół), dźwięki (takie jak cichy płacz, płytkie bicie serca, oddychanie, lub odległe kroki) i reakcje dotykowe (takie jak rzęsa w oczach, mrówki pełzające z tyłu dłoni lub szklane odłamki pod podeszwą stopy).

Kiedy człowiek dotknie SCP-1123, doświadczy stanu dysocjacyjnej fugi. Inicjacja stanu fugi pojawia się natychmiastowo i nie ma na nią wpływu przerwanie kontaktu z SCP-1123. Objawy fugi utrzymują się przez dziewięćdziesiąt minut do sześciu godzin. Fuga charakteryzuje się dezorientacją, konfuzją i przyjęciem nowej tożsamości i wspomnień, które składają się z wiedzy, w tym języka, wcześniej nieznanego testerowi. Podczas fugi tester straci wszystkie wspomnienia o swojej wcześniejszej tożsamości. Badani wykazywali różne reakcje na nie, począwszy od katatonii po próby ucieczki lub ataku na personel Fundacji. Gdy stan fugi ustąpi, podmiot odzyska pamięć o swojej wcześniejszej tożsamości, ale zachowa także pamięć nowej, nabytej tożsamości i całej wiedzy z nią związanej. Badani opisali te uczucie „tak, jakby przeżyli całe nowe życie jako inna osoba” w okresie pomiędzy dotknięciem SCP-1123 a odzyskaniem pełni sił po fudze.

Wywiady po fugach dostarczyły wystarczających informacji pokrywających się w ███ na ███ zbadanych przypadków, aby badacze mogli znaleźć historyczną dokumentację potwierdzającą istnienie przeżytej osobowości do konkretnej osoby, która żyła w pewnym momencie przed badanym. Nie ma związku między pochodzeniem nabytej osobowości a tożsamością podmiotu w oparciu o wiek, genealogię, płeć, pochodzenie etniczne lub pochodzenie narodowe.

Osobowości mają następujące cechy:

  1. Osoba zmarła przed narodzinami testera. (Daty sięgają nawet 90 lat przed urodzinami testera, i 1 rok przed przyjściem testera na świat.)
  2. Osoba była ofiarą doświadczającą, tortur i/lub więzienia.
  3. Osoba zazwyczaj umarła na skutek przemocy, zazwyczaj zabójstwa. (Czasami śmierć była spowodowana czynnikami wtórnymi, takimi jak głód lub infekcja).
  4. Śmierć osoby wynikała z bycia celem masowego ruchu politycznego, najczęściej związanego z jakąś formą sankcji państwowej i/lub współudziału z tą sankcją.

Testerzy nie doświadczają żadnych oczywistych anomalii ze względu na ekspozycję, ale wykazują psychologiczne skutki wspólne dla rodzajów traumy doświadczanej przez nabytą osobowość. Typowy jest smutek, poczucie winy i depresja ocalałego. Myśli samobójcze występują rzadko, ale pojawiały się w niewielkiej części przypadków. Należy zauważyć, że w leczeniu tych skutków stosowanie środków amnezyjnych nie przyniosło żadnych skutków psychologicznych i często okazywało się szkodliwe.

Dodatek 1:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported