SCP-1128
ocena: +8+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1128

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Testowe lub obrazowe opisy wyglądu SCP-1128, lub materiały filmowe ukazujące "naruszenie" (zobacz Dodatek 1128-3) znalezione poza Fundacją muszą zostać zniszczone, a wszystkie osoby które miały styczność z takimi materiałami, lub wykazują oznaki zarażenia SCP-1128, muszą otrzymać środki amnezyjne Klasy C. Tekstowy opis wyglądu bytu musi być przechowywany w Ośrodku ██ tylko do potrzeb badawczych, nie może zostać przeczytany przez nikogo poza personelem klasy D przydzielonym do konkretnego eksperymentu. W przypadku narażenia na działanie, personel Fundacji musi natychmiast zgłosić się i przyjąć środki amnezyjne Klasy C. Mobilna Formacja Przechowująca (MFP) Kappa-12 została przydzielona to przechwytywania i przekierowywania całego ruchu wodnego, który mógłby wpłynąć na ich obszar patrolowy. Mogą w tym celu używać wszelkich możliwych środków (zobacz Dodatek 1128-2).

Opis: SCP-1128 to byt, który przejawia się jako ogromny, wodny drapieżnik każdej osobie, która otrzymała opis jego wyglądu, czy to za pomocą mowy, tekstu, obrazów czy nagrań. Osoby zarażone SCP-1128 (podmioty) początkowo nie wykazują nieprawidłowego zachowania, chociaż niektóre przypadki wykazały awersję do aktywności wymagających zanurzenia ciała w wodzie, takich jak kąpiel czy pływanie. Jeżeli podmiot zanurzy się całkowicie pod powierzchnią wody, zniknie, niezależnie od jej głębokości. W większości przypadków, podmiot po chwili pojawi się ponownie i wynurzy się spanikowany, będzie też szaleńczo próbował opuścić wodę. W niektórych przypadkach jednak, woda zostanie zanieczyszczona krwią i resztkami ciała, które będą należeć do podmiotu. Podmiot, któremu uda się pojawić w stanie nienaruszonym, będzie twierdził, że przeniósł się do ogromnego oceanu, w którym polował na niego SCP-1128. Przesłuchiwanie takich osobników wiąże się z ryzykiem dalszego zarażenia SCP-1128, jako że same opisy bytu wywołują infekcje. Zarażenia SCP-1128 może zostać wyleczone poprzez zastosowanie środków amnezyjnych Klasy C, jako że wydaje się, że wspomnienie bytu lub jego opisu jest wymagane do wystąpienia anomalnych zdarzeń.

Dodatek 1128-1: Eksperymenty z wykorzystaniem zarażonego personelu klasy D wykazały, że bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne działają normalnie, podczas wykorzystywania przez zanurzone podmioty zarażone SCP-1128. Zobacz Przesłuchanie 1128-██.

Dodatek 1128-2: Urządzenia namierzające lokalizację, w które wyposażeni zostali członkowie personelu klasy D użyci w eksperymentach SCP-1128 wykazały, że zanurzone podmioty są przenoszone do obszaru znajdującego się na Oceanie ████████, niedaleko wybrzeży [ZMIENIONO]. Dalsze badania wskazanych współrzędnych pozwoliły odkryć obszar [USUNIĘTO]. MFP Kappa-12 ("Sea Devils") została przydzielona do utrzymywania wszelkich pojazdów wodnych poza wyznaczonym obszarem.

Notatka: To tam wysyłamy klasę D? Jak to możliwe że komunikatory bezprzewodowe o krótkim zasięgu mają taki czysty i mocny sygnał z takiej odległości? - Dr S██████

Dodatek 1128-3: Eksperymenty z udziałem D-1732, który był wykorzystywany do wielu powtarzających się eksperymentów przy SCP-1128 bez podawania środków amnezyjnych, wykazały, że jest on zdolny do napotkania bytu w zbiornikach wodnych zbyt małych, żeby pomieścić jego rzeczywiste rozmiary. Efekt nasilał się z czasem, wraz z rozwojem coraz silniejszej hydrofobii u D-1732, który utrzymywał, że widzi SCP-1128 z zewnątrz praktycznie każdego zbiornika z wodą. Dnia ██.██.20██, ██ dni po pierwszym zarażeniu SCP-1128, D-1732 został gwałtownie wciągnięty do szklanki z wodą przez [ZMIENIONO]. Nie odzyskano żadnych szczątków. Personel będący świadkiem incydentu został zainfekowany SCP-1128 i otrzymał środki amnezyjne Klasy C. Czynności Przechowawcze zostały zaktualizowane, aby uwzględniać ryzyko zarażenia przez nagranie i opis tego wydarzenia, a eksperymenty z wykorzystaniem personelu klasy D zarażonego SCP-1128 przez długi okres czasu zastały przerwane.

Dziennik Eksperymentów 1128

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported