SCP-1142
ocena: +4+x
goliath.png

SCP-1142

Identyfikator podmiotu: SCP-1142

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1142 jest przechowywany w standardowej celi dla podmiotów niehumanoidalnych w Ośrodku 12. Automatyczny system nagrywania monitoruje SCP-1142 przez cały czas. Dwóch członków obsługi technicznej poziomu 2 ma codziennie analizować nagrania, oraz, jeśli zostanie odebrana jakakolwiek transmisja, muszą przekazać ją do obecnego tłumacza w celu przełożenia jej z języka niemieckiego. Pełny raport ma zostać przekazany prowadzącemu projektu poziomu 4 w celu zaprotokołowania relacji z innymi wymiarami. Bateria SCP-1142 jest sprawdzana co miesiąc pod kątem uszkodzeń. Układ napędowy SCP-1142 został wyłączony w celu ułatwienia przechowania.

Opis: SCP-1142 to zdalnie sterowana mina typu Goliat (w oryginalnym nazewnictwie Leichter Ladungsträger Goliath (Sd.Kfz. 303b)) używana przez niemiecki Wehrmacht podczas II wojny światowej. SCP-1142 nie wykazuje oznak starzenia. Mimo tego, iż oryginalnie został zaprojektowany w celu przenoszenia ładunku wybuchowego, wewnątrz podmiotu znajduje się jedynie silnie zmodyfikowany odbiornik radiowy Wehrmachtu Kw.E.a. Konstrukcja i złożoność zmodyfikowanych obiektów nie są zgodne z poziomem niemieckiej technologii w połowie dwudziestego wieku. SCP-1142 polega na silniku spalinowym w celu przemieszczania się, a odbiornik zasilany jest wczesnym modelem baterii termicznej.

W nieregularnych interwałach za pomocą SCP-1142 odbierano transmisje w języku niemieckim. Za każdym razem kontakt był nawiązywany przez osobę przedstawiającą się jako Brigadeführer ████ ███████ (oznaczony SCP-1142-1). Badania historyczne wykazały jego istnienie, lecz istnieją dowody jego śmierci podczas akcji militarnej aliantów w █████, dnia ██.██.19██. Analiza nagranych transmisji wykazała kilka krytycznych różnic w stosunku do naszej rzeczywistości. Są to:

  • Kilka nieznanych obecnie osób piastujących urzędy w Wehrmachcie, pełniących w nim ważne role.
  • Duże ilości zgonów pośród niemieckich cywilów, spowodowanych nieznanym patogenem z objawami przypominającymi martwicze zapalenie powięzi.
  • Pojawienie się końcem roku 19██ zapadliska o szerokości 16 kilometrów na terenie dzisiejszego województwa lubelskiego.
  • Masowe zniszczenia niemieckich miejscowości przez nieznane siły.
  • Odizolowanie Europy przez aliantów, skupienie sił w celu zabezpieczenia [USUNIĘTO].
  • Rozwój technologii bram międzywymiarowych w 19██.

Dodatkowo, SCP-1142-1 twierdzi, iż nadaje z ██████████, w Austrii roku 19██. W świetle tej informacji i wspomnianych wcześniej różnic, transmisje odebrane przez SCP-1142 zostały uznane za pochodzące z alternatywnej iteracji rzeczywistości oznaczonej Dm-AX/15487-A. Dodatkowa klasyfikacja właściwości międzyczasowych oczekuje na zatwierdzenie. Nagrane transmisje wskazują, iż Dm-AX/15487-A doświadcza lub doświadczyła załamania rzeczywistości klasy ZK.

Obecnie, komunikacja ograniczona jest do odbierania i nagrywania sygnału odbieranego przez SCP-1142 z Dm-AX/15487-A; próby nawiązania kontaktu lub wysłania sygnału do Dm-AX/15487-A nie powiodły się. Po wydarzeniach związanych z kontaktem Fundacji z SCP-1322-A, dalsze badania mające na celu nawiązanie kontaktu z SCP-1142-1 lub odpowiedź na jego transmisje zostały zawieszone.

Dodatek 1142-A-01: Pozyskanie i uwagi przed zabezpieczeniem

SCP-1142 został odkryty w stodole na przedmieściach Fürstenzell, w Niemczech dnia ██.██.20██. Niemieckie władze, powiadomione przez właściciela, znalazły SCP-1142 w bezruchu, a po rozpoznaniu jego pierwotnej funkcji wysłały pracowników Kampfmittelräumdienst (KRD) w celu rozbrojenia podmiotu. Ukryty w tej organizacji współpracownik skontaktował się z miejscowymi agentami Fundacji po odkryciu, iż podmiot nie wykazywał oznak starzenia, ani też nie zawierał materiału wybuchowego. Agenci pozyskali podmiot od władz niemieckich i przetransportowali go do Ośrodka 12.

Dodatek 1142-A-02: Fragmenty dziennika transmisji 1142/L/DE-EN:15rew1.04

Tutaj Brigadefüher ████ ███████. Jest tam kto*niezrozumiałe*ten sygnał? Nadaję z obserwatorium ████████. Pozostało 6*niezrozumiałe*. Jeśli ktoś tam jest, proszę, nawiążcie kontakt*niezrozumiałe*

Ahnenerbe*niezrozumiałeHauptsturmführer █████ ███ ███████*niezrozumiałe*zignorował, co*niezrozumiałe*liczba poświęceń*niezrozumiałe* teraz*niezrozumiałe*odwrót z*niezrozumiałe*lud Niemiec nie będzie*niezrozumiałe*pocieszony

Przypomniano mi*niezrozumiałe*gniew*niezrozumiałe*wysiłki w Polsce*niezrozumiałe*odszedł. Zatonęło w*niezrozumiałe*straciliśmy całą naszą siłę*niezrozumiałe*jeszcze raz, proszę odpowiedzieć

*niezrozumiałe*proszę, my*niezrozumiałe*błagamy, jeśli ktokolwiek*niezrozumiałe*poddajemy się bezwarunkowo*niezrozumiałe*stracony. Nie rozumieliśmy*niezrozumiałe*do czynienia, nie mogliśmy wywnioskować*niezrozumiałe*był ostatnim*niezrozumiałe*teraz stracony

Próby *niezrozumiałe* porażką. To jest nasz ostatni*niezrozumiałe*to zjada*niezrozumiałe*pokryty*niezrozumiałe*wiele milionów umarło. Proszę*niezrozumiałe*są w stanie słyszeć tą transmisję. Jeszcze raz, tutaj Brigadeführer ████ ███████, nadaję z*niezrozumiałe*Reichsführer został*niezrozumiałe*temu, żaden kontakt*niezrozumiałe*szukamy*niezrozumiałe*proszę

*niezrozumiałe*próby negocjacji*niezrozumiałe*roi się od*niezrozumiałe*straciliśmy zbyt wielu*niezrozumiałe*jedyna opcja. Błagamy*niezrozumiałe*w błędzie

Jeśli Niemcy*niezrozumiałe*upadną, świat*niezrozumiałe*błagamy*niezrozumiałe*pomóżcie nam teraz*niezrozumiałe*w czasie potrzeby. Będziecie*niezrozumiałe*

Pomocy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported