SCP-1150-J
ocena: +6+x
scp1150.jpg

Fotografia1 artystyczna wizja2 rysunek SCP-1150-J stworzony przez głównego księgowego █████va

Identyfikator podmiotu: SCP-1150-J

Klasa obiektu: Nie można sklasyfikować używając dostępnych kategorii.

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1150-J znajduje się na podwórzu baraku administracyjnego w Strefie 22/13 (Bum███k, Rosja), strzeżony przez dwa (2) psy, ze względu na brak bardziej odpowiedniej przechowalni i poważny niedobór personelu. Eksperymenty z SCP-1150-J są zawieszone do odwołania z powodu braku wykwalifikowanych badaczy i braku dostępnych obiektów testowych; cały personel klasy D ze Strefy 22/13 został przypisany do pracy na działce Strefy 22/13 w celu zmniejszenia obecnego deficytu żywności.

Propozycja, żeby SCP-1150-J został przeniesiony do innej placówki Fundacji będzie oczekiwać na rozpatrzenie, do czasu przybycia transportu i paliwa oraz niezbędnych napraw dróg dojazdowych.

MFO Phi-13, ,,Broke Blokes” jest przypisana do pracy z miejscową ludnością, w celu zatajenia istnienia SCP-1150-J. ciągle strajkuje, z powodu nie otrzymania wypłaty za ostatnie ██ miesięcy.

Ten dokument zostanie zarejestrowany w bazie danych Fundacji, gdy tylko rachunek za prąd Strefy 22/13 będzie zapłacony i komunikacja zostanie przywrócona; do tego czasu ma być przechowywany w biurku Administratora Strefy, pana ██████skiego, razem z innymi ważnymi dokumentami.

Opis: SCP-1150-J jest rzeźbą wykonaną z niskiej jakości betonu, przedstawiającą oddzielone od ciała ludzkie ramię zgięte w połowie, wraz z drugą ręką chwytającą je za biceps. Rzeźba ma około (ostatnia taśma miernicza zaginęła w czasie incydentu z ██.██.20██) 1,5 metra wysokości i może ją unieść czterech (4) właściwie karmionych pracowników Fundacji.

Anomalny efekt obiektu początkowo rozprzestrzenił się na agenta ██████owa i głównego księgowego █████va; obaj zaczęli mieć nawracające koszmary, w których SCP-1150-J był przedstawiany jako ręce i dłonie humanoida, którego twarz i inne charakterystyczne cechy pasowały do ██████skiego, bezpośredniego przełożonego ██████owa i █████va. Inni pracownicy Strefy 22/13 również zgłaszali podobne koszmary, szczególnie często w nocy przed wypłatą.

Uzupełnienie: Obiekt został znaleziony na terenie magazynowym Strefy 22/13 (opuszczonym, ponieważ nie był potrzebny) przez Seweryna Semjonowicza, strażnika strefy, w czasie rutynowego patrolu (właściwie przeprowadzonego po raz pierwszy w 20██ z powodu alkoholizmu strażnika). Później SCP-1150-J został zabezpieczony, natomiast strażnik przesłuchany i surowo zganiony. Zostały mu podane dwie (2) butelki 80 procentowej substancji amnezyjnej, z efektem ubocznym częściowego zapomnienia o zaległościach w swoich wypłatach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported