SCP-1152
ocena: +2+x
raccoon.jpg

SCP-1152 podczas wstępnego pozyskania, należy zwrócić uwagę na brakujący palec na przedniej lewej łapie.

Identyfikator podmiotu SCP-1152

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1152 należy przechowywać w odizolowanym habitacie w Ośrodku 98 w Skrzydle Zwierzęcym. SCP-1152 należy dostarczać 5 kg. karmy spełniającej naturalne wymogi dla gatunku, wymienione w dokumencie SCP-1152-NI, z 25mg wenlafaksyny. SCP-1152 ma być badany raz na dwa miesiące przez lokalnego weterynarza w związku z powtarzającymi się problemami zdrowotnymi. Dostępu do SCP-1152 udziela się jedynie pracownikom z 3 poziomem upoważnienia.

Opis: SCP-1152 jest niezwykle podobny do Procyon lotor (szop pracz). SCP-1152 waży około 75 kg, mimo iż mierzy jedynie 60 cm od nosa aż po czubek ogona i jest w stanie ogólnego niedożywienia. SCP-1152 nie dzieli cech genetycznych z innymi członkami swojego gatunku, zamiast tego jego DNA jest niezwykle podobne do ludzkiego. Po wprowadzeniu DNA SCP-1152 do Bazy Głównej Fundacji okazało się, że dzieli on 99.87% podobieństwo ze zmarłym Agentem ████.1 Wraz z ludzkim DNA SCP-1152 wykazał także podatność na patogeny przystosowane jedynie do ludzi. SCP-1152 zademonstrował także dłuższą żywotność od innych osobników z jego gatunku, przeżywając jak dotąd 6 lat w niewoli. SCP-1152 brakuje piątego palca w jego przedniej lewej łapie; to, jak SCP-1152 stracił palec, pozostaje nieznane.

SCP-1152 wykazał się inteligencją przeciętnego człowieka po okresie dojrzewania, unikając zabezpieczenia przez następne dwa tygodnie od początkowego odkrycia w Skrzydle personalnym Ośrodka 98.2 SCP-1152 cierpi na długoterminową depresję od czasu przechwycenia przez Fundację. SCP-1152 jest zdolny do manipulowania przedmiotami w znacznie większym zakresie, niż pozwalały by mu na to jego łapy. Jest on także zdolny do otwierania drzwi i obchodzenia blokad fizycznych o niskim poziome zabezpieczenia, co wymusiło zamontowanie w jego celi zamku na kartę.

Wraz z anomalną masą jego ciała SCP-1152 może wywierać zagrożenie poznawcze na mięsożerne i wszystkożerne zwierzęta lądowe w pobliżu. Każde tego typu zwierzę umieszczone wraz z SCP-1152, wliczając w to inne osobniki z jego gatunku, wykazywało agresję w stosunku do SCP-1152. Z tego powodu obiekt przechowywany jest w odizolowanym habitacie.

Dodatek SCP-1152-A: W związku z ucieczką dnia 06.██.20██ cały personel musi mieć schowane karty bezpieczeństwa podczas interakcji z SCP-1152. Raport z incydentu znajduje się poniżej:

10:45 SCP-1152 zaobserwowany na próbie przekopania się przez ściany przechowalni.

10:55 Agent █████ zostaje wysłany w celu obezwładnienia SCP-1152.

11:02 SCP-1152 atakuje Agenta █████, zabiera jego kartę i opuszcza przechowalnię.

2:35 SCP-1152 odnaleziony w magazynie zaopatrzeniowym Ośrodka 98 i zabezpieczony jeszcze raz.

Notatki: Przy SCP-1152 znaleziono ukradziony telefon; nagrania wskazują, że udało mu się zadzwonić do żony Agenta ████, prawdopodobnie poprzez wciskanie losowych przycisków. Połączenie trwało pięć minut podczas których SCP-1152 skomlał i szczekał do słuchawki.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported