SCP-1155
ocena: +6+x
1155-new.jpg

SCP-1155 po przeniesieniu się na opuszczony budynek.

Identyfikator podmiotu: SCP-1155

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1155 przechowywany jest aktualnie w nieczynnym parkingu znajdującym się w opuszczonym centrum handlowym w obszarze metropolitalnym w mieście █████. Budynek został oznaczony jako niestabilny, a wejście zarówno do niego, jak i do parkingu ma strzec personel Fundacji zakonspirowany jako ochroniarze z organizacji przykrywkowej █████████ ████. Cywile powinni być zniechęcani przed wejściem do placówki za pomocą Standardowej Historii Przykrywkowej 47 - "Niestabilna struktura/Lej krasowy" jeżeli sytuacja będzie tego wymagać. SCP-1155 musi pozostawiać pod nieustanną obserwacją przez wykrywające ruch kamery bezpieczeństwa. Jeżeli zauważone zostanie zniknięcie SCP-1155 Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 ("City Slickers") ma zostać powiadomiona w trybie natychmiastowym. Personelowi zabrania się bezpośredniej rutynowej obserwacji SCP-1155; musi ona przebiegać poprzez monitoring.

Niezależnie na jakiej płaskiej powierzchni aktualnie znajduje się SCP-1155 powinien być zasłonięty standardowym zakryciem mobilnym 2 Poziomu lub, w przypadkach niemożności wykonania tego, improwizacji pojazdem, kontenerem lub zebranym gruzem; czynność ta musi zostać wykonana poza 3 (trzy) metrowym zasięgiem rażenia SCP-1155. Po incydencie 1155b zaobserwowano, że całkowite zasłonięcie SCP-1155 może spowodować wcześniejszą relokację obiektu. Zrewidowane procedury zalecają teraz ewakuację obszaru wokół SCP-1155 na odległość zabezpieczającą przed kontaktem z obiektem, chyba że jest to niemożliwe w przypadku manifestacji w wysoce widocznym lub publicznym miejscu.

Na chwile obecną SCP-1155 nie może być permanentnie zabezpieczony na żaden znany sposób. SCP-1155 co 2-4 miesiące spontanicznie zmieni swoje położenie do innego miejskiego terenu, oddalając się od 15 metrów do 800 kilometrów od swojej poprzedniej lokacji. Takie zdarzenie może zostać wywołane także przez:

  • Uszkodzenie powierzchni, na której SCP-1155 aktualnie egzystuje,
  • Przerwanie ataku
  • Próby ograniczenia przestrzeni wokół SCP-1155, aby ograniczyć jego widoczność.

Z tego powodu aktualne działania przechowawcze stosowane wobec SCP-1155 obejmują szybkie ustalenie jego nowej lokacji i odizolowanie jej od publicznego wglądu. Kiedy takie zdarzenie nastąpi, Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 we współpracy z lokalnymi środkami Fundacyjnymi ma za zadanie namierzyć nową lokalizację obiektu, wdrożyć od nowa środki przechowawcze i wykryć wszelkich świadków tak szybko, jak to możliwe. Osoby, które przeżyły atak, należy zatrzymać, nieposzkodowani świadkowie mogą zostać potraktowani preparatami amnezyjnymi Klasy A, po czym wypuszczeni.

Opis: SCP-1155 manifestuje się jako sztuka uliczna/graffiti przedstawiająca humanoidalną istotę z brakującymi kończynami tylnymi, pazuro-kształtnymi dłońmi oraz piórami i głową sowy. Poza w której się znajduje jest zmienna, jednak zazwyczaj jest ona drapieżna, a oczy zdają się śledzić oglądającego.

Każda osoba bezpośrednio oglądająca obiekt poczuje chęć dalszego zbadania go. Osoby wystawione zgłaszają nagłą fascynację i chęć zbliżenia się. Uczuciu można się przeciwstawić, szczególnie jeżeli osoba wystawiona jest świadoma właściwości SCP-1155.

Jeżeli osoba zbliży się na odległość dwóch (2) metrów i nie będzie w linii wzroku innej osoby, stanie się ona ofiarą brutalnego ataku, doznając poważnych okaleczeń, ubytku kończyn, całkowitego lub częściowego rozbioru tkanki miękkiej i wnikliwego urazu głowy z obrażeniami spowodowanymi dużych rozmiarów dziobem i/lub szponami. Atak zazwyczaj trwa około 6 sekund, podczas których zarówno obiekt, jak i jego ofiara znikną, a SCP-1155 pojawi się w innym miejscu po około siedmiu (7) dniach od ataku. Atak może zostać powstrzymany, jeżeli w odpowiednim momencie na ofiarę ponownie padnie linia wzroku, jednak jest to niezalecane (Zobacz zapis Incydentu 1155a). Próby ustalenia gdzie znikają ofiary za pomocą wyposażenia owych w nadajnik GPS zakończyły się niepowodzeniem.

W oparciu o dokonywane zatrzymania ataków w określonych odstępach czasu uzyskano wzór, według którego przebiega atak- ofiara najpierw zostanie unieruchomiona, a jej język i oczy zostaną usunięte, zaraz po tym nastąpi amputacja dłoni i stóp. Ofiara zostanie następnie wypatroszona, a jelita i żołądek usunięte. Zgon zazwyczaj następuje w wyniku szoku lub szybkiej utraty krwi, jednak jedynie w przypadku scenariusza z przerwaniem ataku; to, co spotyka ofiary, które permanentnie zniknęły z obiektem, pozostaje niewiadome.

Dodatki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported