SCP-116
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-116

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-116 zabezpieczony jest w Kevlarowej celi o wymiarach 16 [m] : 16 [m]. Wszystkie powierzchnie pokryte są porowatą warstwą gumową o grubości 1 [m]. Wszelki personel wchodzący do przechowalni musi przejść odpowiednią odprawę i przedsięwziąć środki ograniczające tworzone względem obiektu zagrożenie (szczegóły w Dodatku III). Cela jest strzeżona całodobowo przez 6 agentów, 4 z nich znajduje się w kątach pokoju, a dwóch z SCP-116. Wyposażenie agentów znajdujących się w przechowalni nie może zawierać żadnych obiektów szpikulcowych ani zaostrzonych. Monitoring zewnętrzny jest przeprowadzany za pomocą ukrytych kamer-guzików klasy VBS05, które zainstalowane są wysoko w rogach przechowalni. Monitoringu zewnętrznego dokonuje również 2 agentów. W przypadku wystąpienia podejrzanej aktywności należy zainicjować procedurę Achilles ∆. Wszyscy agenci zajmujący się monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym, muszą dwa razy w miesiącu podchodzić do testów mierzących IQ; raz w tygodniu muszą podejść do standardowej analizy psychiatrycznej. Istotne spadki w IQ agentów (≥ 5 pkt.) należy traktować jako symptomy nadmiernego wystawienia na oddziaływanie obiektu, co oznacza konieczność egzekucji odpowiednich procedur zawartych w standardowych instrukcjach kwarantanny.

Opis: SCP-116 posiada wygląd 9-letniego mężczyzny o rysach kaukaskich. Skóra podmiotu jest przyżegana i pokryta bliznami w 98% tułowia, członków i głowy. Układ kostny SCP-116 wysoce odbiega od standardowego układu kostnego Homo Sapiens, przy czym wszystkie kości obiektu są skrajnie kruche. Najbardziej odznaczającą się różnicą pomiędzy ciałem ludzkim i ciałem SCP-116, jest brak stawów u obiektu. SCP-116 jest zdolny dokonywać poruszeń, lecz jakiejkolwiek jego ruchy wywołałyby obszerne złamania wszystkich kości zaangażowanych do danego ruchu. Jednakże SCP-116 wykazuje zadziwiającą zdolność do samoleczenia, przez co w ciągu kilku minut może dokonać całkowitej regeneracji kości. SCP-116 wykazał również, iż posiada pewne umiejętności lingwistyczne; jednakże jedynym językiem, który zna, jest zniekształcona i błędna wersja angielskiego, gdzie każde słowo zostaje zamienione na inne, nieposiadające prawie żadnego połączenia. Dalsze próby zrozumienia mowy SCP-116, skutkowały długoterminową degradacją mentalną naukowców. Zamiana słów wydaje się nie podlegać żadnemu wzorowi, jednak nadal trwają próby przetłumaczenia jej. Badania wskazują, iż SCP-116 może posiadać podstawowe umiejętności telepatyczne, które szkodliwie oddziałują na mózg ofiary, która przebywa z obiektem przez dłuższy czas.


Dodatek I:

Sierż. █████ ████ [19-0529]

Notatka: 29 maja ████

Temat: Rozwój skłonności samobójczych SCP-116.

Notabene, SCP-116 zaczął wykazywać skrajne skłonności samobójcze. Wnoszę o modyfikację protokołów monitoringu i zabezpieczenia, aby uniknąć wyrządzania nadmiernej krzywdy podmiotowi.


Dodatek II:

Dr. ███████ ███████ [19-1429]

Notatka lingwistyczna SCP-116: 19 czerwca ████

Unikalne zdolności lingwistyczne 116 są dla mnie coraz bardziej interesujące. Nieprzerwane badania mojego zespołu i moje zaowocowały następującymi, podstawowymi rezultatami:

załącznik – 116lingwistyka_aA0.001.doc

Nie doszliśmy do tego, dlaczego 116 komunikuje się owym sposobem. Pomimo iż wymawiane przez niego słowa są angielskie, parametry, które towarzyszą ich użyciom, są nam nieznane. Nie próbowaliśmy jeszcze pozyskać języka na piśmie od SCP-116, co spowodowane jest anomaliami związanymi z jego układem kostnym. Samo mówienie może być skrajnie wyczerpujące dla 116, pomimo iż jego receptory bólu są poważnie wytępione. Moje nadzwyczajne zainteresowanie tym podmiotem wynika ze sposobu, w jaki reaguje on na normalny język angielski. Nie ma wątpliwości, iż to, co mówimy do niego, podmiot odbiera jako coś równie zniekształconego, jak to co, on mówi do nas (zakładając, że ma to jakikolwiek sens). Przez całe lata mojej pracy w Ośrodku 19 nigdy nie spotkałem się z czymś takim, w aspekcie lingwistycznym. Będę kontynuował badania i nagram to, co zdołam z nich wynieść.


Dodatek III:

Por. ██████ ██████ [19-0349]

Notatka: 30 czerwca ████

Temat: Procedury w związku z niepokojącymi, nowymi skłonnościami samobójczymi SCP-116.

i) Wzbrania się wnoszenia przedmiotów stałych o wadze przekraczającej 3,6 [kg] do celi.

ii) Strażnicy wewnętrzni muszą mieć zeszlifowane kły, aż do poziomu całkowitego ich stępienia.

iii) Poziom bezpieczeństwa podniesiony zostaje do rT5; należy przeprowadzić pełne przeszukanie ciała i prześwietlenie, zanim dostęp do celi zostanie udzielony.

iv) W wypadku duszenia się lub niedotlenienia SCP-116, wewnętrzni strażnicy zobowiązani są przeprowadzić nad podmiotem RKO.

Odnotowano sugestię o podłączeniu SCP-116 do systemu podtrzymywania życia, nawet kiedy obiektowi nie grozi śmierć, co ma zapobiec niecelowemu uśmierceniu podmiotu.


Dodatek IV:

Sierż. █████ ████ [19-0529]

Notatka: 11 lipca ████

Temat: "Zaprzestanie badań nad: SCP-116"

Wszelkie badania na SCP-116 mają zostać natychmiast wstrzymane do odwołania. Dr. ██████, główny naukowiec badający zdolności lingwistyczne i telepatyczne SCP-116, ma zostać usunięty z tej placówki i zamknięty w izolacji, dopóki wszystkie objawy jego demencji i schizofrenii nie zanikną. Wszelki personel związany z SCP-116, musi zostać poddany kwarantannie do odwołania. Pełne operacji transplantacji szpiku kostnego należy przeprowadzić na wszystkich agentach, którzy weszli w kontakt dotykowy z SCP-116. Odnotowano sugestię uśmiercenia strażników wewnętrznych.


Dodatek V:

Płk. █████ ████ [20-0212]

Temat: "Wstrzymanie projektu SCP-116"

Notatka: 20 marca ████

Biorąc pod uwagę skłonności samobójcze SCP-116, szkodliwy wpływ podmiotu na pracowników i brak produktywnego postępu w badaniach, proponuję zezwolić SCP-116 na samo-neutralizację w warunkach kontrolowanych. Ta rzecz, jak dotąd, okazała się stanowić bezowocny pochłaniacz zasobów. Być może sekcja zwłok udzieli nam odpowiedzi, których nadal poszukujemy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported