SCP-1160ocena: +6+x
bird.png

SCP-1160 przed wstępnym zabezpieczeniem. Zdjęcie z 15 sierpnia 1915 r.

Identyfikator podmiotu: SCP-1160

Klasa podmiotu: Keter Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1160 jest obecnie zabezpieczony poprzez Fundacyjny Protokół Tango-77. Fundacja ma za zadanie utrzymać nadzór strefy przechowawczej SCP-1160. Zmiany w zachowaniu lub wyglądzie SCP-1160 muszą być zgłoszone do zespołu zabezpieczającego poza strefą w Ośrodku 95.

Zgodnie z Protokołem Tango-77, dystrybucja płatków śniadaniowych marki Super Coco Pows została przydzielona Ośrodkowi 95, który obecnie również nadzoruje marketing i produkcję. Jakiekolwiek pogorszenie się stanu marki Super Coco Pows należy uznać za Niebezpieczeństwo Zagrożeniem Informacyjnym Poziomu II.

Opis: SCP-1160 jest masywnym, para-naturalnym ptasim bytem zlokalizowanym poniżej Góry █████ w pobliżu █████ ████ ██ ████████ na Wyspie ██████, █████. Pomimo posiadania wysokości około 85m w czasie pozyskania, ze względu na efektywność Fundacyjnego Protokołu Tango-77, na dzień 11.09.2014 SCP-1160 został zredukowany do około 25cm wysokości. Odzyskane dokumenty wskazują, że byt, określany przez pierwotnych mieszkańców wyspy jako El Ratonero, pojawił się w 1765 i rozpoczął serię agresywnych ataków na wioski rybackie na wyspie. Ze względu na anomalne cechy SCP-1160, mieszkańcy wiosek nie byli w stanie prawidłowo walczyć z bytem. Z zebranego rękopisu znalezionego w █████ ████ ██ ████████ (przetłumaczonego z hiszpańskiego),

Myszołów przyszedł ponownie ostatniej nocy, większy niż wcześniej. Jego krzyk usłyszeliśmy po raz pierwszy, wielki zgrzyt straszliwego demona. Wydaje się, że nie przypomina stworów kontynentalnych, ale coś znacznie gorszego, wyciągniętego z jakiejś diabelskiej otchłani w minionych eonach. Myszołów przedarł się przez naszą obronę, nie mieliśmy innego wyjścia niż uciekać do morza, albo schronić się na ziemi i modlić się, aby nas nie wykorzenił. Każdej nocy, której Myszołów powraca, on jest większy, a my mniejsi.

Choć SCP-1160 może odnieść obrażenia, jest uznawany za niezniszczalnego, ponieważ SCP-1160 jest w stanie szybko i w pełni zregenerować utraconą, bądź uszkodzoną tkankę, i jest w stanie wytrzymać wszystkie rodzaje konwencjonalnej broni palnej lub materiałów wybuchowych poniżej 300kt. Dodatkowo, SCP-1160 posiada wiele, podobnych do tych u owadów, organów optycznych umieszczonych wokół głowy i pleców, zdolnych do zapewnienia SCP-1160 niemal 360-stopniowej perspektywy otaczającego go obszaru. Te cechy w połączeniu z naturalną brutalną siłą i szybkością SCP-1160 sprawiają, że byt ten jest szczególnie zabójczy w walce w zwarciu.

Jednakże, na SCP-1160 również negatywnie wpływa ludzkie poznawanie, jest to cecha, która została zmanipulowana przez Fundacyjny Protokół Tango-77, by dostarczyć kompleksowe, długoterminowe rozwiązanie przechowawcze dla SCP-1160. Szybkość wzrostu percepcji SCP-1160 przez człowieka jest bezpośrednio związana z szybkością, w jakiej SCP-1160 ulega zanikowi biologicznemu, a ilość osób wiedzących o naturze SCP-1160, jest odwrotnie proporcjonalna do jego ogólnej wielkości i siły. Jednakże, ten efekt nie jest natychmiastowy i wydaje się, że odbywa się w ciągu kilku godzin po wstępnym poznaniu. Chociaż uważa się, że SCP-1160 może nadal zmniejszać się w nieskończoność, limity tego efektu, jeśli istnieją, są nieznane.

Dodatek 1160-1: Fundacyjny Protokół Tango-77

Podczas wstępnego odkrycia SCP-1160, zespół naukowców Fundacji wysnuł hipotezę, że nagły, ostry spadek w agresji SCP-1160 był w jakiś sposób powiązany z przyjazdem personelu Fundacji na Wyspę ██████. Dnia 13.08.1943, po rutynowej anmestyzacji personelu klasy D przydzielonego do Ośrodka 77 na Wyspie ██████, SCP-1160 zaatakował placówkę Fundacji, jak również pobliską wioskę rybacką. Podczas ataku byt został odnotowany jako bardzo agresywny i znacznie większy, nieumyślnie powodując utratę █ personelu Fundacji i ██ innych mieszkańców wyspy.

W odpowiedzi na to odkrycie, Środki fundacji zostały przeznaczone na utworzenie Protokołu Tango-77. Projekt, o kryptonimie "Saturday Morning", został rozpoczęty z zamiarem szerzenia świadomości na temat SCP-1160 na dużą, spójną grupę ludzkich podmiotów, co z kolei osłabiłoby i pomogło zabezpieczać SCP-1160. W 1953, po dziesięcioletnim okresie opracowywania wprowadzono wstępne wersje próbne protokołu.

cereal.jpg

Wczesna replika pudełka Super Coco Pows z 1954. Anomalne memetyczne cechy zostały usunięte.

Dnia 14.05.1953, fundacyjna firma przykrywka, "Standard Products" wypuściła płatki śniadaniowe "Super Coco Pows", które zostały intensywnie promowane dla dzieci. Maskotką marki był "Myszołów Bradbury", kreskówkowa karykatura SCP-1160. Ta postać była wyraźnie widoczna z przodu i z tyłu pudełka, które zawierało wiele subtelnych memetycznych wyzwalaczy mających na celu zasadzenie określonych informacji dotyczących natury i wyglądu SCP-1160 w podświadomości celów1.

Z biegiem czasu wyzwalacze te zostały nieznacznie dostosowane, aby uniknąć nadmiernego rozpowszechniania poufnych informacji, a najnowsze badania produktów przyniosły pozytywne wyniki. Choć kiedyś konsumenci odpowiadali, że Myszołów Bradbury jest "złośliwym myszołowem, który żyje na sekretnej wyspie i rani ludzi", konsumenci mają teraz tendencję do odpowiadania, że postać jest "psotnym małym ptakiem, który żyje na tropikalnej wyspie i próbuje podwędzić Super Coco Pows od różnych małych dzieci."


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported