SCP-119
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-119

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-119 przez cały czas musi pozostać otwarty i odłączony od zasilania, za wyjątkiem testów. Drzwi do przechowalni SCP-119 muszą pozostać zamknięte, o ile nie przeprowadza się eksperymentów. Kodów wejściowych udziela się jedynie autoryzowanemu personelowi naukowemu i ochronnemu. Niedaleko przechowalni musi zawsze znajdować się środek dezynfekujący klasy przemysłowej; wnętrze SCP-119 musi być doraźnie zdezynfekowane przed każdym testem. Zawartość SCP-119 musi być monitorowana przez okienko SCP-119 przez cały czas, oprócz testów; eksperyment należy porzucić natychmiast, jeżeli zawartości będą nastawione wrogo lub destruktywnie wobec SCP-119.

Opis: SCP-119 to kuchenka mikrofalowa [ZMIENIONO], marki Panasonic. Obiekt został pozyskany przez agenta, który dokonał zakupu podczas wyprzedaży likwidacyjnej Winnicy ████ Valley. Prawdopodobnym jest, iż Winnica ████ Valley używała anormalnych właściwości SCP-119, aby gwałtownie starzeć swoje produkty i tworzyć drogocenne zbiory win. Zapisy wskazują, iż Winnica ████ Valley dokonywała nielegalnych sprzedaży win datowanych nawet na rok 19██, na wiele lat przed oficjalnym powstaniem firmy w roku 2005. Sprzedaż doprowadziła właśnie do pozwów sądowych wobec firmy, których podstawami były fałszowanie informacji i inne rodzaje oszustw; doprowadziło to do bankructwa Winnicy ████ Valley. SCP-119 przypomina standardowy model kuchenki mikrofalowej we wszystkich aspektach, oprócz faktu, iż jednostka magnetronowa nie wytwarza promieniowania mikrofalowego. W zamian magnetron emituje wcześniej nieznany rodzaj radiacji, która przyspiesza upływ czasu.

Przedział czasowy, który zostanie przyspieszony, zależy od wprowadzonego przed podgrzewaniem czasu działania i ustawienia mocy mikrofalówki. Kontrolka czasowa umożliwia wprowadzenie trzycyfrowej liczby, a kontrolka mocy na wybranie jednego z pięciu poziomów mocy. Na poziomie mocy 1 liczba wprowadzonych sekund jest równa rzeczywistemu czasu. Przykładowo, wybranie 30-sekund spowoduje, iż kuchenka będzie pracowała przez 30 sekund, po czym obiekt będzie starszy o 30 sekund. Każdy kolejny poziom mocy przyspiesza upływ czasu wykładniczo. Na poziomie mocy 2, po wybraniu 30 sekund mikrofalówka będzie pracować przez 30 sekund, jednak sam obiekt będzie postarzony o 900 sekund (15 minut), czyli 30*30 sekund. Na poziomie mocy 5, po wybraniu 999 sekund mikrofalówka będzie pracować przez 999 sekund, jednak sam obiekt będzie postarzony o 995 009 990 004 999 sekund (31 529 964 lat).

Eksperymenty z użyciem innych przycisków kuchenki mikrofalowej nie skutkowały odkryciem żadnych właściwości anormalnych, jednakże kontrolki te działają w dalszym stopniu jak te ze zwyczajnych urządzeń. Przycisk "minuta +" dodaje 60 sekund do minutnika, z kolei funkcja "odmrażanie" pozwala użytkowi na okresowe otwarcie drzwiczek mikrofalówki i przewrócenie obiektu wewnątrz. Naciśnięcie przycisku "minuta +" nie zmienia ustalonego czasu przyspieszenia, jedynie pozwala obiektowi wewnątrz na starzenie się według ustalonego czasu przez kolejne 60 sekund. (Przykładowo, Poziom Mocy 2 przez 30 sekund postarzy obiekt o 900 sekund (15 minut), użycie przycisku "minuta +" sprawi, że mikrofalówka będzie działać przez 90 sekund i postarzy obiekt o 2700 sekund (45 minut), czyli 3(30*30); więc, nie dojdzie do sytuacji, iż obiekt zostanie postarzony o 8100 sekund (135 minut), czyli 90* 90.)

SCP-119 może zostać rozebrany, a części wymienne mogą zostać wymienione, za wyjątkiem magnetronu. Jeżeli magnetron zostanie umieszczony w jakiejkolwiek innej mikrofalówce, w tym w duplikatach modelu SCP-119, magnetron nadal będzie przyspieszał upływ czasu. Jednakże próby "podgrzania" czegokolwiek ponad poziomem mocy 2 okazały się bezowocne. Jedyny model, który pozwala na upływ czasu z poziomu mocy 2+ to oryginalna kuchenka mikrofalowa.

Pomimo iż SCP-119 może funkcjonować jedynie po zamknięciu drzwiczek - co jest normalne we wszystkich standardowych mikrofalówkach - podczas dekonstrukcji obiektu odkryto, iż wyłączenie mechanizmu zamykającego pozwala urządzeniu na pracę z otwartymi drzwiczkami. Kolejne testy ujawniły, iż promieniowanie tworzone przez SCP-119 ulega opadowi radiacyjnemu zgodnie ze wzorem opadu promieniowania w normalnej mikrofalówce tego samego modelu. Wszelkie eksperymenty przy użyciu SCP-119 przy otwartych drzwiczkach wymaga odtąd zgody od pracownika z upoważnieniem poziomu 4.

Dodatek: Po kolejnych testach, odkryto, iż efekt przyspieszenia upływu czasu wewnątrz SCP-119, nie dotyczy perspektywy obiektu ulegającemu temu oddziaływaniu. Z perspektywy obiektu, mogłoby mu się wydawać, iż przebywa wewnątrz mikrofalówki przez określony przedział czasowy. Jeżeli żywe stworzenie zostanie wystawione na oddziaływanie SCP-119 przez dłuższy czas, istota może szybko umrzeć z powodu zagłodzenia, jako że wymagać będzie równie wiele snu i pożywienia, jak gdyby przebywała na zewnątrz SCP-119. W związku z powyższym przyszłe eksperymenty z żywymi organizmami wymagają teraz zgody pracownika z upoważnieniem poziomu 4.

Ponadto, z powodu możliwości ulegania przyspieszonej ewolucji przez mikroorganizmy wewnątrz SCP-119, środek dezynfekujący klasy przemysłowej został dodany do procedur zabezpieczenia SCP-119.

Dziennik Testów SCP-119

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported