SCP-122
ocena: +7+x
122-new.jpg

Instancja SCP-122-1

Identyfikator podmiotu: SCP-122

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-122 zamknięty jest w standardowej komorze przechowawczej, w której znajduje się pojedyncze gniazdko elektryczne. W odległości do 500 [m] od obszaru przechowawczego nie można konstruować przestrzeni mieszkalnych. SCP-122 nie powinien nigdy znaleźć się w stanie odłączonym od zasilania. Konieczne jest regularne przeprowadzanie inspekcji zapasowych systemów zasilających. W wypadku manifestacji SCP-122-1 35 pracowników placówki, którzy zostali przydzieleni do obiektu, musi znaleźć się na zewnątrz komory przechowawczej. Jeżeli podmiot osiągnie stan agresywny, należy zainicjować Procedurę 99-Renmar. Ze względu na potencjalnie katastrofalne skutki uboczne w przypadku kontaktu krzyżowego, w żadnym momencie SCP-122 i instancje SCP-3060 nie mogą być przechowywane w tym samym obiekcje.

W celu przeprowadzenia Procedury 99-Renmar przydzieleni pracownicy muszą znaleźć się na odpowiednich pozycjach wokół przechowalni, co ma zapobiec jej uszkodzeniu. Dwie osoby muszą strzec przenośnego generatora, którym zasilane jest wyposażenie wykorzystywane w czasie Procedury 99-Renmar. Trzem pracownikom należy wręczyć chemiczne środki drażniące, będące produktem ubocznym SCP-1837, które - jak odkryto - oddziałują na elementy SCP-122-1 hamująco.

Kiedy wszystkie instancje SCP-122-1 zostaną zredukowane do stanu, który pozwala na bezpieczne wejście, pięciu pracowników musi znaleźć się w komorze przechowawczej, a następnie wykorzystać przedłużacz elektryczny z generatora, aby przywrócić SCP-122 do stanu zasilanego. Pracowników tych należy uważać za straconych po wejściu do przechowalni SCP-122, co ma związek z naturą obiektu.

Pozostały personel jest zbędny, należy go wykorzystać na wszelkich etatach poszkodowanych pracowników.

Opis: SCP-122 to dziecięca lampka nocna, wymodelowana na spadającą gwiazdę. Kiedy obiekt zostaje podłączony do źródła zasilania, zaczyna świecić z natężeniem 14-20 [lx]. Podmiot ani jego elementy konstrukcyjne, nie posiadają oznaczeń producenckich.

Kiedy obiekt znajdzie się w stanie niezasilonym, zacznie oddziaływać na wszystkie osoby znajdujące się w promieniu do 500 [m] od SCP-122. Jeżeli osoby te wejdą w fazę REM snu, pokrótce osiągną stan komatyczny, w którym znajdować się będą do momentu, w którym obiekt zostanie ponownie podłączony do źródła zasilania. Podczas stanu komatycznego, ze wszelkich cieni wokół osoby śpiącej zaczną wychodzić czarne, humanoidalne postacie o przeświecających ciałach. Postacie te odtąd zwane są instancjami SCP-122-1.

Instancje SCP-122-1 wykazują oznaki rozumności i wrażliwości, jednocześnie posiadając właściwości fizyczne niemalże dokładnie takie, jak pobliskiej osoby śpiącej. Postacie te będą poszukiwać kolejnych ludzi, których będą chciały wystawić na oddziaływanie SCP-122. Wraz z postępem przenoszenia wpływu obiektu na kolejne osoby, promień oddziaływania podmiotu ulegnie zwiększeniu; największy zasięg osiągnięty podczas testów, wynosił ponad 2,7 kilometra. Instancje SCP-122-1 będą gromadzić wszelkie dostępne w obszarze oddziaływania pomoce do spania, a następnie używać ich na śpiących osobach. Przykładowe pomoce:

  • Leki nasenne.
  • Tradycyjne leki, które można wykorzystać wraz z preparatami nasennymi.
  • Poduszki, koce, materacy i ramy łóżkowe.
  • Rozrywkowe, takie jak kołysanki.

Jeżeli obiekt znajdzie się w stanie zasilonym, wpłynie na wzorce snu wszystkich osób znajdujących się w obszarze oddziaływania. Jeżeli dana osoba wybudzi się ze stanu REM podczas wpływu SCP-122, zacznie okazywać symptomy bezsenności oraz świadczyć o nietypowych snach1. Owe sny, jak się okazało, powodują niewielkie uszczerbki psychiczne, wobec czego całość personelu powinna przechodzić cotygodniowe ewaluacje psychologiczne. Zobacz Incydent 122-1.

SCP-122 został odkryty w Szpitalu Dziecięcym Linnell, dnia ██/██/███, po wpłynięciu kilku raportów o manifestacjach SCP-122-1 od lokalnych agentów. Podczas przeprowadzania śledztwa na obszarze, odkryto, iż wszystkie osoby w budynku znajdowały się pod wpływem SCP-122. Pozyskane dokumenty wskazują, iż pacjent przyniósł SCP-122 podczas przyjęcia do szpitala. Jednakże nie znaleziono zapisów na temat tożsamości ów pacjenta. Agenci zabezpieczyli SCP-122 za pomocą przenośnego źródła zasilania, po czym przetransportowali obiekt do Ośrodka 19.

Dodatek 122-B: SCP-122 został przeklasyfikowany do kategorii Keter po Incydencie 122-1. Podmiot przeniesiono do Zbrojnej Relikwiarnej Strefy Przechowawczej 02.

Incydent 122-1: Dnia ██/██/███, 11 instancji SCP-122-1 dokonało uszkodzenia przechowalni, co skutkowało śmiercią ponad █ pracowników placówki i ██ poszkodowanymi. Po operacji ponownego zabezpieczenia protokoły bezpieczeństwa SCP-122 zostały zrewidowane. Podczas ów rewizji znaleziono nagranie bezpieczeństwa, ukazujące kilkoro konserwatorów "grzebiących" w zamku komory przechowawczej SCP-122. Podczas przesłuchania pracownicy ci twierdzili, iż zrobili to pod przymusem: "potwór" nie pozwalał im zasnąć, dopóki nie wypuścili SCP-122. Pracownicy ci otrzymali preparaty amnezyjne klasy A, a procedury bezpieczeństwa zostały zrewidowane. Złożono wniosek o kategoryzację Keter.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported