SCP-123
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-123

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-123 jest przechowywany w strzeżonym ośrodku i musi być bezpiecznie umocowany do wytrzymałego stołu za pomocą pasów, łańcuchów, sieci bądź podobnego wyposażenia. Pod żadnym pozorem do mocowania podmiotu nie można używać haków. Podmiot oraz stół powinny być ulokowane w środku pomieszczenia nie mniejszego niż 5 [m] x 5 [m] x 5 [m]. Żaden czuły miernik ani urządzenie służące do dokonywania pomiarów nie powinno być używane w odległości mniejszej niż 100 [m] od SCP-123, ponieważ ich odczyty będą zauważalnie zmienione przez wpływ podmiotu. Co ważniejsze, absolutnie żadne ważne obiekty nie powinny być wkładane bezpośrednio do wnętrza SCP-123, za wyjątkiem warunków kontrolowanego eksperymentu.

Przemieszczanie SCP-123 musi być wykonane z ostrożnością, szczególną uwagę należy zwrócić na niedopuszczenie do szarpania bądź wstrząsania podmiotem ze znaczną siłą. Pod żadnym pozorem SCP-123 nie może być transportowany nad dużymi zbiornikami i źródłami wody.

Do przechowalni SCP-123 nie ma wstępu personel o upoważnieniu poziomu 2. i niżej. Jakakolwiek osoba dokonująca interakcji z podmiotem powinna mieć założony przylegający do ciała kombinezon bez żadnych pasów, sznurków czy innych odstających/zwisających elementów. Osoby z długimi włosami są zmuszone do dokładnego zawiązania ich z tyłu głowy bądź założenia siatki na włosy.

Opis: Podmiot to szara sfera o średnicy 65 [cm] złożona z 60 trójkątów. Obszary pomiędzy krawędziami trójkątów są puste, przez co możliwa jest obserwacja wnętrza sfery. Sfera zbudowana jest z materiału nieznanego pochodzenia i zgodnie z zaleceniami dr. █████, badanie składu materiału ograniczone będzie tylko do obserwacji z bezpiecznej odległości, do czasu wydania kolejnych zaleceń. SCP-123 wydaje się ważyć ok. 3,62 [kg], jednak jego aktualna masa przewidywana jest na o wiele większą.

Sfera jest pusta, z wyjątkiem samego centrum. W centrum SCP-123 znajduje się obiekt wyglądający na czarną sferę, o średnicy około 1 [mm]. Nie można zaobserwować żadnego światła odbijającego się bądź emitowanego z czarnej sfery. Jądro wydaje się dodatkowo być źródłem znacznej siły grawitacyjnej, która ogromnie wzrasta wewnątrz granic sfery. Siła grawitacyjna może zostać zmierzona za pomocą czułych przyrządów kilkadziesiąt metrów od podmiotu. W odległości do około 3 [m] przyciąganie grawitacyjne jest odczuwalne dla każdego obserwatora, a wszelkie luźne obiekty są przyciągane w kierunku sfery. Na zewnętrznej powierzchni sfery siła przyciągania podwaja wagę każdego obiektu przyłożonego do struktury.

Właściwości wnętrza sfery ujawniają się, gdy dowolny, wystarczająco mały obiekt zostanie umieszczony we wnętrzu konstrukcji. Taki obiekt zaczynie szybko przyspieszać w kierunku podmiotu, aż w końcu zniknie. Dowolna ciecz wlana do sfery również zostanie wessana do wnętrza. Analizy wykazały, że światło w pobliżu czarnej sfery jest zakrzywiane względem niej. Ilość siły grawitacyjnej produkowanej przez rdzeń na jego powierzchni sugeruje masę obiektu w okolicy 1029 [kg], jednak oczywisty efekt osłabiania siły grawitacyjnej przez zewnętrzną konstrukcję powoduje, że rzeczywista masa podmiotu może bardzo przekraczać takie szacunki. Należy zauważyć, że taka masa, zgodnie z prawami fizyki, wyznacza promień Schwartzschilda na 200 [m], co w znacznym stopniu przekracza obserwowane 0,5 [mm]. Może to być kolejny dowód na silne właściwości tłumiące zewnętrznej sfery.

SCP-123 oddziałuje również na gazy, a ciśnienie atmosferyczne na powierzchni podmiotu zostało wyznaczone na 205 kPa. Gazy jednak nie są zdolne do pokonania obszarów wewnątrz trójkątów zewnętrznej sfery i dostania się do środka podmiotu. Powód tego zjawiska nie jest obecnie znany, jest to aktualnie przedmiot dalszych badań.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obie sfery - wewnętrzna i zewnętrza - zachowują się jak jeden obiekt. Jakiekolwiek przemieszczenie zewnętrznej konstrukcji powoduje jednakowe przemieszczenie się wewnętrznej czarnej sfery. Zasugerowano dalsze badania nad naturą tej zależności.

Dodatek [SCP-123a]: Zasugerowano, by użyć SCP-123 jako urządzenia do usuwania obiektów. Opiekun badawczy podmiotu, dr █████, jest zaniepokojony integralnością strukturalną zewnętrznej sfery. Wszelkie prośby o usunięcie przedmiotów muszą zostać zaakceptowane przez dr █████ lub potwierdzone formalnie przez personel poziomu 4. lub wyższego. Wszelkie kontakty z SCP-123 zostają ograniczone do zaprotokołowanych eksperymentów aż do odwołania. Personel zarządzający podjął decyzję o prowadzeniu w przyszłości badań mających na celu zrozumienie wytrzymałości i właściwości zewnętrznej sfery.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported