SCP-1234-J
ocena: +7+x
ZGeip.jpg

Artystyczna wizja SCP-1234-J [USUNIĘTO]

Identyfikator podmiotu: SCP-1234-J

Klasa podmiotu: [ZMIENIONO]

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1234-J należy przechowywać w komorze przechowalniczej. Tamta komora przechowalnicza musi być wyposażona w środki zapobiegawcze, które znajdą swoje zastosowanie w przechowywaniu SCP-1234-J. W razie uszkodzenia przechowalni pracownicy zobowiązani są podjąć czynności niezbędne do ponownego zabezpieczenia SCP-1234-J. Jeśli pracownicy muszą wejść do miejsca, w którym zabezpieczony jest SCP-1234-J, nie może tego dokonać liczba mniejsza od określonej. Pracownicy wyrażający chęć wykorzystania SCP-1234-J w celach naukowych muszą mieć upoważnienie określonego poziomu, by uzyskać dostęp do obiektu.

Opis: SCP-1234-J to obiekt SCP, który wykazuje właściwości anomalne. Wydają się one naruszać powszechnie przyjęte prawa naukowe. Trwają badania mające określić, w jaki sposób do tego dochodzi.

Zazwyczaj SCP-1234-J wchodzi w interakcje z personelem, co skutkuje [USUNIĘTO].1

SCP-1234-J może, ale nie musi, sporadycznie, bezpośrednio lub pośrednio spowodować powstanie nowego obiektu przejawiającego właściwości anomalne. To nie zostało jeszcze potwierdzone.

SCP-1234-J został odkryty przez pracowników podążających za śladami wykrytej aktywności anomalnej. Na miejsce celem przeprowadzenia zabezpieczenia SCP-1234-J wysłano jednostkę przechowalniczą. Następnie obiekt zabezpieczono.

Dodatek 1234-J-1: Wobec osób, które będą w niewłaściwy sposób obchodzić się z SCP-1234-J, zostanie wszczęta jakaś procedura dyscyplinarna. — ██. ███████

Dodatek 1234-J-2: Incydent 1234-1:

SCP-1234-J uszkodził przechowalnię. Doszło do ofiar. Po pewnym czasie znów zabezpieczono obiekt.

Dodatek 1234-J-3: Audiolog 1234-J-1:

██. ███████: Hej!

SCP-1234-J: [USUNIĘTO]

██. ███████: Dobrze.

Dodatek 1234-J-4: Rekomenduje się zmianę klasy SCP-1234-J na Keter. — ██. ███████

Nie. O5-█

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported