SCP-1237
ocena: +6+x
1237.jpg

SCP-1237 przedstawione przez odczyt EEG.

Identyfikator podmiotu: SCP-1237

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z pandemiczną i bezcielesną naturą obiektu, SCP-1237 nie może zostać zabezpieczony w tradycyjny sposób. Przechowanie SCP-1237 powinno skupić się na zarządzaniu informacjami, oraz rozpoznawaniem i przechowywaniem osobników uznanych za posiadających gen SCP-1237-1.

Badania przeprowadzane poza Fundacją, które mogłyby doprowadzić do odkrycia SCP-1237, muszą zostać zatrzymane przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Zezwala się na wcielanie osób związanych z takimi badaniami w szeregi personelu Fundacji lub personelu klasy D.

Fundacja powinna, gdy tylko będzie to możliwe, sponsorować oraz promować inicjatywy mające na celu powszechne badania DNA cywili w celu identyfikacji osób z genem SCP-1237-1, w tym, lecz nie wyłącznie, przymusowe badania przestępców seksualnych oraz innych skazanych, a także testów DNA jako wymagań do zatrudnienia lub praw do ubezpieczenia, bazy DNA w celu identyfikacji, badania prenatalne oraz "domowe testy DNA" mające rzekomo ustalić rodowód użytkownika. Cały personel Fundacji oraz wszyscy cywile, którym zezwala się na wiedzę o istnieniu Fundacji, muszą zostać natychmiast przebadani.

W społeczności medycznej rozpowszechniane są informacje na temat osobników, u których w badaniach prenatalnych stwierdza się występowanie SCP-1237-1. Szanse na przeżycie takich osób powinny zostać uznane za minimalne, a ich poród za wiążący się z ekstremalnie wysokim ryzykiem zdrowotne dla matki. Lekarze powinni w takich przypadkach zalecać przedwczesne zakończenie ciąży. Jeśli ciąża osobnika SCP-1237-1 nie zostanie przerwana, zezwala się na na wykonanie aborcji bez zezwolenia matki.

Fundacja powinna sponsorować wszystkie organizacje i akcje charytatywne mające na celu skany USG oraz usługi aborcyjne, legalne lub nie, w rozwijających się krajach, gdzie usługi takie nie istnieją. Jeśli te wysiłki nie powiodą się, sponsorowanie organizacji prowadzących kampanie obowiązkowej sterylizacji, czystek etnicznych i ludobójstw jest dozwolona względem populacji o statystycznie wysokich odsetkach występowania SCP-1237-1.

Osoby pojawiające się w szpitalach lub na posterunkach policji, lub w jakikolwiek inny sposób rozpoznane jako biorące udział w wydarzeniu SCP-1237, mają zostać zatrzymane w celu przebadania i przeprowadzenia testów. Jeśli u osoby nie występuje gen SCP-1237-1, mają zostać przepytane, potraktowane środkiem amnezyjnym Klasy B i wypuszczone.

Osoby u których stwierdzi się gen SCP-1237-1 lub takie, które spowodowały wydarzenie SCP-1237, muszą zostać natychmiast zatrzymane w celu badań i wywiadu. Po wywiadzie przydziela im się środki amnezyjne Klasy Ω i zatrzymuje na czas nieokreślony. Osobom z SCP-1237-1 regularnie podaje się dawkę środku amnezyjnego Klasy C aby zapobiec jakiemukolwiek rozwinięciu nowych wspomnień odnośnie istnienia Fundacji lub pracowników zajmujących się nimi, benzodiazepiny by zminimalizować głęboki sen (SWS) i ██████████████ by zapobiec wystąpieniu fazy REM, oraz podczas snu są monitorowane przez EEG. Gdy którykolwiek z obserwowanych wejdzie w stan SCP-1237 ma zostać natychmiastowo zabity.

W wypadku rozpoznania przez Fundację SCP-1237-1-L, wyraża się zgodę na tylko i wyłącznie jednorazowe zatrudnienie ich w celu próby neutralizacji obiektu SCP klasy Keter, przy zgodzie O5. Po próbie, udanej lub nie, podmiot powinien zostać natychmiastowo zabity.

Jeśli jakakolwiek popularna osoba/miejsce publiczne zostanie dotknięte wydarzeniem SCP-1237, Fundacja ma zezwolenia na podjęcie jakichkolwiek czynności mających na celu zapobieżenie rozpowszechnieniu się wiedzy o tej zmianie - aż do, i wliczając, zabicie lub całkowitą destrukcję osoby lub miejsca dotkniętego.

Opis: SCP-1237 jest stanem aktywności elektrycznej ludzkiego mózgu (w powszechnej terminologii - "fala mózgowa") zaobserwowana u niektórych osobników podczas okresów bardzo głębokiego snu. Ten stan, nieoficjalnie nazwany "snem poziomu 5" lub "snem fal epsilon", wyjątkowo utrudnia wybudzenie podmiotu - przed ustaleniem obecnych protokołów przechowawczych, wszystkie eksperymenty z głośnymi dźwiękami, jasnymi światłami, zastrzykami, stymulacją elektryczną, deprawacją tlenową, fizycznymi uszkodzeniami i okaleczeniem, oraz [ZMIENIONO] nie miały wpływu na obudzenie podmiotu. Zdolność wykazywania SCP-1237 jest kontrolowana przez gen nazwany SCP-1237-1. SCP-1237-1 jest obecny w około 0.████% całkowitej populacji Ziemi; jednakże, liczba ta sięga 1.████% pośród grup etnicznych ███████, ███████████ ███████, oraz ██████. ██% osób z SCP-1237-1 doświadcza w swoim życiu przynajmniej jednego wydarzenia SCP-1237; █% doświadcza dwóch lub więcej. Większość wydarzeń SCP-1237 występuje u podmiotów w późnym wieku nastoletnim lub wczesnej trzydziestce.

Podczas gdy osoby osoby bez genu SCP-1237-1 nie wykazują aktywności REM nawet podczas najgłębszych stanów snu, osoby z genem już tak. Sny doświadczane podczas wydarzenia SCP-1237 nie mają znacząco różnej natury od snów innych osób; podmiot może w nich doświadczać codziennych rutynowych czynności, znaleźć się w niemożliwych i nielogicznych sytuacjach, gdzie ludzie których podmiot może znać, lub też nie, zachowują się niecharakterystycznie, lub trafiają w sytuacje, które większość osób uznałoby za przerażające. Tak jak w zwyczajnych snach, podmiot nie ma wyraźnej kontroli nad lokacją, wydarzeniami we śnie lub czynności w nim podejmowanych. Podczas snu w stanie SCP-1237, fale mózgowe odpowiedzialne za aktywność REM oraz aktywność SCP-1237 współpracują, tworząc efekt zmieniający rzeczywistość.

Po zakończeniu wydarzenia SCP-1237, wszelkie fizyczne i umysłowe zmiany zachodzące wobec podmiotu w jego śnie, będą miały na niego wpływ po obudzeniu. Jeśli w śnie pojawiły się osoby lub miejsca z którymi podmiot bezpośrednio obcował lub odwiedzał, te osoby i miejsca zostaną zmienione zgodnie z naturą snu. Efekt nie ma wpływu na osoby i miejsca zmyślone, lub nieznane osobiście przez podmiot. Przemiany są natychmiastowe we wszystkich zaobserwowanych przypadkach. Zazwyczaj wspomnienia osób niepowiązanych ze snem nie zostaną zmienione. Ludzie napotykający osoby odmienione przez wydarzenie SCP-1237 wierzą, że zmiany zawsze były "poprawne" i ta osoba zawsze była w takim stanie; jednakże, będą mieli wspomnienia sugerujące, że jest to nieprawda. Próby pogodzenia tego stanu rzeczy wśród świadków wydarzenia SCP-1237 skutkuje długotrwałym niepokojem, paranoją i [ZMIENIONO].

Wśród udokumentowanych efektów wydarzeń SCP-1237 znalazły się;

  • Utrata kończyn oraz organów, lub spontaniczna regeneracja kończyn oraz organów wcześniej utraconych.
  • Całkowite zmiany w wyglądzie fizycznym, płci, osobowości, wspomnieniach, wieku czy gatunku.
  • Nabycie "nadludzkich" mocy, w tym zdolność latania, podnoszenia bardzo ciężkich przedmiotów, przetrwania bez tlenu lub widzenia przez nieprzezroczyste obiekty.
  • Znaczące zmiany w architekturze oraz rozkładzie pokojów budynków, lub rozkładu całych ulic, a także wygląd, cechy oraz nazwy miejsc.
  • Powrót do życia osób martwych od kilku lat.
  • Transformacje ustrojów politycznych poszczególnych państw - np. z republiki w monarchię konstytucjonalną, lub z demokratycznej konfederacji w autokratyczną dyktaturę
  • [ZMIENIONO]
  • [ZMIENIONO]

Bardzo mała część osób z genem SCP-1237-1 (prawdopodobnie mniej niż 10 osób w całej populacji), oznaczone SCP-1237-1-L, są zdolne do "snu świadomego" - kontrolowania charakteru snów, także tych w trakcie wydarzeń SCP-1237. Na dzień dzisiejszy Fundacja zidentyfikowała tylko jednego SCP-1237-1-L (patrz Dziennik Eksperymentów T-98816-OC108/682 w celu uzyskania szczegółów odnośnie jego usposobienia.)

Dodatek - Notatka od Starszego Badacza ███████: Niesamowicie istotnym jest, by wszyscy agenci przydzieleni do zabezpieczania SCP-1237 byli świadomi jak bardzo niebezpieczne może stać się to zjawisko.

Nie mamy pojęcia jak dużo naszego świata zostało dotychczas zmienionego przez śniących. Jeden osobnik z tym genem, w trakcie jednego snu, ma szanse by dokonać niekorzystnych zmian na całym świecie. Co jeśli grabarz obejrzy straszny film, zaśnie, i przyśni mu się apokalipsa zombie w jego mieście? Co jeśli jakiś obieżyświat wyśni sobie koniec świata? A jeśli ktoś świadomy naszego istnienia wyśni świat w którym nie ma czegoś takiego jak Fundacja? Mówimy o wydarzeniach poziomu CK, może nawet XK. Obecnie nie wiemy nawet ile takich osób pozostało przez nas niewykrytych.

Z tego powodu, wszelkie sposoby na przeprowadzenie powszechnych badań DNA, oraz usuwanie tych osób z puli genowej jest autoryzowane. Nie ma żadnego marginesu błędu na "litość". Gdy stajesz się częścią tej organizacji, musisz rozumieć że czasem musimy robić okrutne rzeczy w imię wyższego dobra, rzeczy które nie dają ci w nocy spać. Muszę was prosić byście robili te okrutne rzeczy, i robili je tak długo aż zneutralizujemy to zagrożenie, bo wystarczy jeden osobnik z genem który może spać w nocy, by stworzyć świat a którym wszyscy inni już nigdy się nie obudzą.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported