SCP-1248
ocena: +6+x
runman.jpg

SCP-1248.

Identyfikator podmiotu: SCP-1248

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1248 musi być przechowywany w standardowej szafie przechowawczej w Ośrodku 20, razem z wszystkimi kasetami magnetofonowymi jakie zostały z jego pomocą nagrane. Podmiot może być testowany tylko w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu z oddzielonym od niego stanowiskiem obserwacyjnym.

Odsłuchy i eksperymenty na nagraniach zdobytych za pomocą SCP-1248 (dalej SCP-1248-1) muszą wykorzystywać jedynie inne odtwarzacze kaset, aby uniknąć uszkodzeń podmiotu. Testy wymagają pozwoleń od przynajmniej dwóch pracowników 3 poziomu.

Opis: SCP-1248 to urządzenie nagrywające Walkman WM-D6C noszące ślady wyraźnego i regularnego użytkowania. Jak w przypadku normalnego urządzenia tego typu, podmiot może nagrywać dźwięki jeżeli umieści się w nim kasetę magnetofonową. Imię "Eric" zostało wydrapane na spodzie urządzenia.

Właściwości anomalne SCP-1248 ujawniają się, gdy osoba odsłuchuje instancji SCP-1248-1 zawierającej jeden (1) lub więcej słyszalnych głosów.1 Jakakolwiek osoba która usłyszy nagranie stanie się apatyczna i nie będzie odpowiadać na bodźce dopóki nagranie się nie skończy, lub osoba ta nie będzie w stanie słyszeć SCP-1248-1. Po odzyskaniu świadomości, wszyscy słuchacze wykażą pewne cechy osobowości należące do jednej z osób która nagrała się na SCP-1248-1. Ta zmiana wydaje się być trwała i wpływa na całość osobowości słuchacza. Jednak wspomnienia, poziom inteligencji oraz zdolności i umiejętności zwykle pozostają niezmienione.

Dowiedziano się, że instancja SCP-1248-1 nie będzie miała na słuchacza wpływu od każdego następnego odtworzenia po pierwszym, z wyjątkiem sytuacji, w której słucha on własnego głosu. Warto zaznaczyć, że natężenie emocji w głosie nagrywanym przez obiekt zwykle jest bez znaczenia.

Dodatek: Dowiedziano się, że modyfikowanie nagrań może zmienić wpływ jaki odsłuch SCP-1248-1 wywiera na słuchaczach. Zobacz dziennik testów 1248-A dla dalszych informacji.


Fragmenty dziennika testów 1248-A

Nagrany dźwięk: Szczekanie psa.
Tester: D-3639.
Dodatkowe warunki: Brak.
Rezultat: D-3639 wydał się bardzo zmieszany i przestał mówić. Póżniej, D-3639 utracił zdolność pojmowania i przetwarzania skomplikowanych informacji.

Nagrany dźwięk: Dr Hathaway śpiewający "Eye of the Tiger".
Tester: Doktorzy Schroeder, Hathaway i White.
Dodatkowe warunki: Dr Hathaway skonsumował znaczne ilości alkoholu przed testem. Test nie był zatwierdzony. Żaden z testerów nie był świadom właściwości SCP-1248.
Rezultat: Jak podejrzewano, jednak cała trójka testerów wykazywała oznaki zatrucia alkoholowego które trwało zdecydowanie dłużej niż normalny czas potrzebny na ich ustąpienie. Po jednym (1) tygodniu, cała trójka przyjęła środki amnezyjne i została przekazana ośrodkowi opieki społecznej.

Nagrany dźwięk: Agent Dixon wymawiający swoje imie.
Tester: Imie nieznane, przechwycony agent Rebelii Chaosu.
Dodatkowe warunki: Agent Dixon przejawia niezwykłą lojalność względem Fundacji.
Rezultat: Tester zaczął współpracować i próbował ujawnić cenne informacje na temat możliwej bazy Rebelii Chaosu w pobliżu New Delhi, jednak doświadczał ciężkiej opuchlizny gardła w trakcie. Dodatkowo, olbrzymie ilości blizn pojawiły się wzdłuż całego układu oddechowego testera, który umarł niedługo później z powodu uduszenia.
Notatka: Użycie anomalnych przedmiotów do celów kontrwywiadowczych przez Rebelię Chaosu potwierdzone.

Nagrany dźwięk: D-2180 wymawiający słowo "coś".
Tester: D-2344.
Dodatkowe warunki: Odtwarzacz użyty do test był ciężko uszkodzony.
Rezultat: Zachowanie D-2344 zawierało czasami wyraźne ślady osobowości D-2180, czasami zaś jej własnej. Przełączanie między tymi stanami następowało bez ostrzeżenia. D-2344 jest nieświadoma tych przełączeń, jednak zadeklarowała poczucie zmęczenia.

Nagrany dźwięk: D-2180 wymawiający słowo "coś".
Tester: D-2360.
Dodatkowe warunki: Nagranie zostało odtworzone od tyłu.
Rezultat: D-2360 przejął cechy osobowości D-2180 jako podejrzewano, z wyjątkiem faktu, że D-2360 stał się nałogowym kłamcą. Nie znaleziono żadnych neurologicznych powodów takiego zachowania.

Nagrany dźwięk: D-2180 odczytujący krótki fragment instrukcji szkoleniowej Fundacji.
Tester: D-2348.
Dodatkowe warunki: Głos D-2180 został zmieniony za pomocą vocodera i oprogramowania "Auto-Tune".
Rezultat: O ile osobowość D-2348 przypominała tą D-2180 w większości, D-2348 nie wyrażał emocji mową ciała bądź natężeniem/barwą głosu za wyjątkiem bezpośrednich komunikatów. Później tester wykazywał tendencje mizantropijne nieobecne u D-2180.

Nagrany dźwięk: Żaden.
Tester: D-5552.
Dodatkowe warunki: Mikrofon podmiotu został zablokowany na czas nagrywania.
Rezultat: D-5552 wykazywał objawy strachu i wyraził uczucie dyskomfortu z powodu bycia namacalnym. Gdy pozwolono testerowi postąpić wedle własnej woli, D-5552 spróbował się podpalić.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported