SCP-126
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-126

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-126 jest zabezpieczony w standardowej celi przechowawczej dla humanoidów klasy Euclid, lecz nie posiada potrzeb właściwych normalnym ludziom, po prostu przechowalnia tego typu okazała się najbardziej efektywna w zabezpieczaniu SCP-126.

W razie uszkodzenia przechowalni sensory akustyczne, które są zainstalowane w pomieszczeniu SCP-126 i w całym skrzydle wokół celi SCP-126, mogą zostać wykorzystane do zlokalizowania SCP-126. Należy konsekwentnie, acz grzecznie prosić SCP-126 o powrót do jego celi, dopóki się do poleceń nie ustosunkuje.

Personel wchodzący w interakcje SCP-126 musi przechodzić regularne badania psychiatryczne, a pracownikom wykazującym przywiązanie emocjonalne do SCP-126 należy zaaplikować preparaty amnezyjne klasy B, a następnie przydzielić ich do innych projektów.

Opis: SCP-126 jest niewidzialnym i niecielesnym bytem, który może zostać zidentyfikowany jedynie drogą dźwiękową. SCP-126 jest rozumny i potrafi mówić żeńskim głosem w wielu różnych językach, ponadto może angażować się w konwersacje z każdą osobą w jego zasięgu. Jak dotąd nie zaprojektowano żadnej metody umożliwiającej wizualną detekcję SCP-126, jako że obiekt najprawdopodobniej nie emituje żadne rodzaju światła, promieniowania, energii cieplnej ani elektromagnetycznej. SCP-126 wygląda, jakby zajmował pewną przestrzeń, na co wskazała triangulacja jego głosu, aby ustalić lokalizację obiektu. SCP-126 emituje również dźwięki podczas chodzenia, które są podobne do dźwięków chodzenia wydawanych przez ludzi noszących szpilki i ważących około 55-60 [kg]; jednakże, nie odnotowuje się żadnych śladów na podłożach, a sensory zmian ciśnienia nie rejestrują żadnej obecności. SCP-126 nie może przechodzić przez żadne bariery, które uniemożliwiałyby ruch normalnemu człowiekowi (np. zamknięte drzwi), jednakże obiekty stałe mogą zostać przepchnięte przez obszar zajmowany przez obiekt bez żadnych przeszkód. Z nieznanych powodów SCP-126 wykona każde polecenie śledzenia danej osoby lub przeniesienia się do danego miejsca, jednakże obiekt może po wykonaniu polecenia lub niemożności "fizycznego" wykonania polecenia przenieść się gdzie indziej.

SCP-126 wejdzie w konwersację z każdą osobą w jego przechowalni, najczęściej poruszane przez obiekt tematy dotyczą sztuki, natury i filozofii. SCP-126 wykazuje wiedzę na aktualne tematy i inteligencję porównywalną z absolwentami uczelni wyższych, a także symptomy cierpienia na ADD; SCP-126 będzie często bez powodu zmieniać używany język i tematy podczas konwersacji bez żadnego ostrzeżenia. Próby zapytania SCP-126 o jego pochodzenie i naturę okazały się bezskuteczne, ponieważ SCP-126 staje się wtedy zdezorientowany i szybko zmienia temat rozmowy. Pomimo braku jego potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek wyposażenia czy urządzeń, SCP-126 często wnosi o przedmioty typu: łóżko, kredens, lustro i podobne, o ile nie są w jego przechowalni obecne; jeśli takie przedmioty znajdą się w jego przechowalni, obiekt będzie chętniejszy do pozostania w niej.

Niewielka liczba pracowników wykazuje oznaki anomalnego zachowania po rozpoczęciu konwersacji z SCP-126, w tym (lecz nie tylko): są przekonani, że znali SCP-126 od wielu lat, a także, iż obiekt jest ich bliskim przyjacielem albo ukochanym. Jeżeli takie osoby nie zostaną poddane odpowiedniej opiece zaczną ignorować swoje podstawowe potrzeby, aby tylko móc rozmawiać z SCP-126, co pokrótce doprowadzi ich do śmierci z odwodnienia lub zagłodzenia.

SCP-126 został odkryty w podmiejskim domu w [ZMIENIONO] po wpłynięciu kilku raportów o nawiedzonym domostwie. Zespół przechowawczy Fundacji szybko zlokalizował SCP-126 i po przeprowadzeniu z obiektem kilkuminutowej konwersacji przekonał SCP-126 do wejścia do mobilnej jednostki przechowawczej, która została wykorzystana do przetransportowania obiektu do lokalnej placówki przechowawczej Fundacji.

Dodatek 126-01: Notatki Badawcze

Do dzisiaj konwersacje z SCP-126 pozwoliły na przydzielenie mu kilku wartych uwagi charakterystyk osobowościowych:

  • SCP-126 cierpi na umiarkowaną arachnofobię i będzie odsuwać od wszelkich pająków, jakie zostaną wprowadzone do jego przechowalni.
  • SCP-126 wykazuje chęci pomocy w każdym zadaniu, w jakim wydaje mu się, że może pomóc, pomimo braku umiejętności manipulacji obiektami.
  • SCP-126 preferuje rozmawiać z inteligentnymi mężczyznami, którzy mają poczucie humoru.
  • SCP-126 wyraża chęć posiadania dzieci i kilkakrotnie rozmawiał z pracownikami na tematy związane z metodologią opieki nad dziećmi.
  • SCP-126 płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i hiszpańskim, a także trzema (3) nieznanymi językami.

Dr █████████
Starszy Badacz

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported