SCP-1275
ocena: +3+x
SCP-1275.jpg

SCP-1275 w stanie pasywnym, zdjęcie z dnia 02-05-2004

Identyfikator podmiotu: SCP-1275

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1275 jest przechowywany w Strefie Przechowawczej 43, zlokalizowanej na pustyni Gobi. Podmiot jest przechowywany w wydrążonym wolframowym sześcianie o długości krawędzi 750 [cm], wypełnionym naelektryzowanymi wolframowymi kratami dzielącymi przestrzeń w środku na obszary o objętości jednego (1) milimetra sześciennego [mm³]. Pozostała przestrzeń jest ciągle wypełniana ciekłym ołowiem o temperaturze 1200 [°C] doprowadzanym z dołu sześcianu. Pierwsza komora przechowywania jest uodporniona na ciśnienie do 200 [kPa], gdzie druga, zewnętrzna komora przechowywania wytrzymuje ciśnienie do 1500 [kPa]. Trzy (3) stacje monitorujące, wzmocnione przeciw falom uderzeniowym, znajdują się równomiernie rozmieszczone w odległości 10 [km] od stacji i muszą być obsadzone personelem i w stanie gotowości przez cały czas.

SCP-1275 musi być ciągle monitorowany za pomocą sonaru, strumienia wideo i eksperymentalnego urządzenia Salzmanna. Wszelkie dostrzegalne zmiany w wielkości i zachowaniu podmiotu muszą być natychmiast zgłaszane do Głównego Specjalisty Naukowego i Oddziału Bezpieczeństwa w celu przygotowania przeciwdziałań na wypadek pojawienia się potencjalnych wrogich sił, bytów lub obiektów które mogą zostać wydalone przez SCP-1275. W przypadku pełnego, krytycznego naruszenia przechowalni należy ustanowić perymetr a obszar w promieniu 30 [km] musi być monitorowany za pomocą wykrywacza ruchu i sonaru w celu szybkiego przywrócenia kontroli i wdrożenia procedur przechowawczych.

Formacje Operacyjne przydzielone do kontrolowania przechowalni SCP-1275 muszą zbliżyć się do podmiotu z najwyższą ostrożnością i zastosować wszelkie niezbędne działania obronne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek sygnałów zagrożenia. Pod żadnym pozorem żaden członek personelu nie może zbliżyć się do SCP-1275 na odległość mniejszą niż 30 [m] jeżeli podmiot wymknął się spod kontroli. Odzyskanie kontroli i ponownego przechowania będzie osiągane przy użyciu specjalnej przechwytującej sieci dostarczonej drogą powietrzną. Personel będący w trakcie spowijania przez SCP-1275 powinien być natychmiast poddany terminacji, jeżeli jest to możliwe, chyba że inne działania zostaną autoryzowane przez personel Poziomu 4.

Opis: SCP-1275 to amorficzny, płynny byt o zmiennej objętości, kształcie, kolorze i przezroczystości. Zaobserwowana objętość materiału z którego zbudowany jest podmiot wahała się od około 1 [cm³] minimum, do około 30 [cm³] maksimum. Podmiot jest podatny na działanie grawitacji i nie może przenikać przez ciała stałe, jednak niemożliwe było zważenie podmiotu za pomocą żadnych instrumentów bez względu na jego aktualny rozmiar. Części oddzielone od głównego ciała zdają się płynąć z użyciem dodatkowych wymiarów z powrotem do podmiotu, co sprawia, że pobieranie próbek do testów jest niewykonalne. SCP-1275 nie reaguje chemicznie, nie wykazuje żadnych zmian temperatury, nie przewodzi prądu i niedostarcza żadnych odczuć dotykowych przy kontakcie. W związku z tymi właściwościami spekuluje się, że SCP-1275 nie istnieje w pełnym znaczeniu tego słowa w świecie materialnym.

Podmiot jest zdolny do przybierania dowolnego kształtu, wliczając w to spłaszczenie do grubości około 0,01 [mm] (najmniejsze zaobserwowane), nawijanie się na szpulę jak nić albo przejmowanie kształtu, koloru i przezroczystości obiektów z otoczenia. Jeżeli podmiot nie jest ograniczony fizycznie, będzie próbował spowić sobą takie obiekty jak niejawne i tajne dokumenty, inne obiekty i artefakty SCP czy pracowników Fundacji. Po spowiciu obiektu, podmiot stanie się nieprzezroczysty i gwałtownie zmniejszy swój rozmiar, w trakcie czego obiekt znajdujący się w jego wnętrzu zniknie. Okazyjnie SCP-1275 będzie próbował zwracać z siebie materiały wybuchowe, broń, obiekty anomalne i wrogich agentów w celu naruszenia przechowalni.

Zaobserwowany schematy zachowań sugerują, że podmiot jest inteligentny i/lub kontrolowany przez zewnętrzny inteligentny obiekt. Wykazał się zdolnością do przełamywania wszystkich metod przechowywania poza tymi najbardziej dokładnymi i restrykcyjnymi, wykorzystywania najmniejszych wad konstrukcyjnych śluz które miały być szczelne na poziomie przenikania wody i/lub powietrza, poruszania się przez kanały powietrzne i systemy elektryczne, pod dywanem lub dachówkami, bądź powolnego przenikania przez materiały sypkie takie jak kurz czy piasek. Podmiot próbuje uniknąć wykrycia poprzez zastosowanie kamuflażu i zlewanie się z otoczeniem oraz pozostawaniem w bezruchu. Kiedy dostrzeżony, SCP-1275 będzie poruszał się niezwykle szybko i spróbuje spowić osobę która go wykryła zanim ta zdąży zawiadomić odpowiednie siły bądź uruchomić alarm.

Początkowo uznawano, że obiekty i personel spowite przez SCP-1275 są przezeń konsumowane, trawione i zamieniane w energię. Jednak zdolność fragmentów podmiotu do powrotu do głównego ciała oraz pojawianie się w jego wnętrzu obiektów sugerują, że SCP-1275 posiada swoją drugą cześć w nieznanej lokalizacji, z którą może wymieniać się częściowo bądź zamieniać się miejscami. Ta teoria wyjaśniałaby zmiany w objętości podmiotu a także znikanie spowitych obiektów z jego wnętrza. Jeżeli jest ona prawdziwa, byt wydaje się niezdolny do odzyskania części przechowywanej przez Fundację z drugiej strony. Istnieje teoria, że albo przechowywana jest główna część, albo podział podmiotu jest dla niego naturalny.

Próby przesłania sprzętu na drugą stronę SCP-1275 nie powiodły się; obiekty których podmiot nie chce przetransportować pozostają w nim nawet jeżeli zostaną włożone weń siłą. Dowody wskazują na to, że druga część bytu znajduje się przy, bądź jest kontrolowana przez wrogą organizację, która próbuje przejąć przechowywaną przez Fundację część. W związku z zagrożeniem kradzieży obiektów SCP bądź personelu Fundacji, wszystkie konieczne środki muszą zostać wykorzystane aby nie dopuścić do przejęcia podmiotu przez wrogie siły.

Dziennik Pozyskania SCP-1275:

15-08-2003: System analizy poklatkowej monitoringu Ośrodka-76 wykazał nieprawidłowości między klatkami w nagraniu z zewnątrz komory przechowawczej SCP-140 i zainicjował awaryjną blokadę obszaru. Po bliższym zbadaniu, odkryto niewielki płynny obiekt który próbował dostać się do komory przechowawczej SCP-140. Wysłano oddział bezpieczeństwa w celu zbadania obiektu, czego skutkiem była strata trzech (3) członków oddziału. Próby przejęcia i przechowania obiektu zakończyły się stratą kolejnych siedmiu (7) członków personelu bezpieczeństwa i dwóch (2) agentów zanim udało się uzyskać kontrolę nad obiektem.

Dalsze badania i analiza incydentów w innych ośrodkach Fundacji wykazały, że SCP-1275 próbowało zinfiltrować kompleksy, zlokalizować obiekty i personel ważny dla Fundacji, spowić je i spowodować ich zniknięcie. Udowodniono, że podmiot jest odpowiedzialny za wcześniej niewyjaśnione straty obiektów SCP-███, SCP-███, SCP-████, SCP-████, SCP-████ i SCP-████. Podejrzewa się, że obiekt stoi także za zaginięciem/kradzieżą siedemnastu (17) innych obiektów i bytów z różnych ośrodków na przestrzeni osiemnastu (18) lat, a także stratą czterdziestu dziewięciu (49) członków personelu w tym czasie.

Do tej pory zgromadzono za mało danych aby określić która z grup jest powiązana z SCP-1275. Badania nastawione są na dokładne określenie która z grup wykorzystuje podmiot, a także na próby odzyskania straconych obiektów i personelu.

Dziennik Incydentów SCP-1275:

15-08-2003: Byt wielokrotnie próbował naruszyć przechowalnię przez okres ośmiu (8) miesięcy, wykorzystując swoje anomalne właściwości, z różnymi poziomami sukcesu, powodując straty w sprzęcie i personelu. Wstępne procedury przechowawcze zostały rozwinięte w tym czasie. Po tych wydarzeniach podmiot przeszedł w stan nieaktywny i taki pozostał.

27-08-2004: Byt zaczął gwałtownie wydzielać silne materiały wybuchowe we wszystkich kierunkach, powodując znaczne uszkodzenia placówki, jednak żadnych sobie. Podmiot ponowił próby naruszenia przechowalni, wszystkim udało się zapobiec. Po przywróceniu kontroli i procedur przechowawczych, SCP-1275 został przetransportowany do nowego ośrodka i umieszczony we wzmocnionej celi przechowawczej.

10-10-2004: Materiały wybuchowe zostały szybko wydalone przez podmiot, po czym kontynuował on wydzielanie ekwipunku wywiadowczego (monitoring wizualny), transmiterów danych i obiektów anomalnych (obecnie zaklasyfikowane jako SCP-████ i SCP-████) które były wysoce szkodliwe dla ścian celi przechowawczej i personelu ośrodka. Wysiłki podjęte przez SCP-1275 w kierunku naruszenia przechowalni skutkowały stratą dwudziestu jeden (21) członków personelu zanim procedury przechowawcze i kontrola nad podmiotem zastały w pełni przywrócone.

12-10-2004: Nieznana, wroga drużyna odzyskująca została przechwycona przy próbie osiągnięcia lokacji w której przechowywany był podmiot, jednak wycofała się bez strat. Obszar przechowawczy został ponownie przeniesiony i wdrożono dodatkowe środki zaradcze.

02-03-2005: Wrodzy agenci uzbrojeni w broń o naturze anomalnej wyłonili się z SCP-1275 i gwałtownie przystąpili do ustanowienia bazy operacyjnej wewnątrz celi przechowawczej podmiotu. Zainicjowano atak na personel Fundacji. Naruszenie przechowalni SCP-1275 zastąpiło chwilę później. Mobilne Grupy Operacyjne zostały wysłane aby nawiązać kontakt z wrogimi siłami i przejąć podmiot. Po długim starciu, agenci wrogich sił wycofali się przez SCP-1275.

29-05-2005: Przechowalnia została ustanowiona w obecnej lokalizacji z obecnymi Specjalnymi Procedurami Przechowawczymi. Krata wewnętrzna zapobiega wyprodukowaniu przez SCP-1275 obiektu dużego na tyle, aby był zdolny naruszyć przechowalnię. Ołów i przyłożone napięcie elektryczne zapobiega przesyłaniu danych przez transmitery i przyczyniły się do zniszczenia większości obiektów wydalonych przez podmiot zanim te zdążyły wypełnić swoje zadania.

Szansa na wystąpienie anomalnego obiektu zdolnego naruszyć przechowalnię nie może zostać zignorowana. Plany działania na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy są aktualnie opracowywane przez pracowników ośrodka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported