SCP-1289
ocena: +2+x
ObolAlone.jpg

SCP-1289 przed zabezpieczeniem

Identyfikator podmiotu: SCP-1289

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1289 jest przechowywany wewnątrz komory o wymiarach 5 [m3], wykonanej ze szkła pancernego klasy 4. Do komory przymocowany jest wyświetlacz przedstawiający informacje zwrotne dwudziestoczterogodzinnego zegara atomowego opierającego się o czas środkowoeuropejski. Moneta jest zabezpieczona pośrodku komory, w wirującej armaturze, której oba końce przytrzymywane są w miejscu za pomocą magnetyzmu. Przechowalnię należy cały czas obserwować minimum trzema kamerami transmitującymi dane bezpośrednio do centrum monitoringu placówki, głównej kwatery dowodzenia i Jednostki Logistyki Informacyjnej ██. Wszelkie poruszenia się SCP-1289 należy zgłaszać dyrektorowi placówki.

Opis: SCP-1289 to moneta o nieznanym pochodzeniu, ważąca dokładnie 10 [g]. Pomimo że obiekt wykazuje oznaki znoszenia niemożliwe jest pobranie jej próbki do celów analizy metalurgicznej. Analiza lingwistyczna wykazała, iż grawerunki na monecie stanowią dotychczas niezarejestrowaną modyfikację łaciny. Lingwiści Fundacji przetłumaczyli język i doszli do wniosku, że napisy na obiekcie ulegają zmianom w czasie zdarzeń aktywacyjnych (szczegóły niżej). Na awersie monety widnieje tradycyjny profil greko-rzymski, rewers zaś przedstawia mężczyznę w szacie, który steruje łodzią podobną do gondoli.

Podczas nastania pewnych okoliczności (odtąd określanych jako "zdarzenia aktywacyjne") moneta wystrzeliwuje w powietrze, po czym ulega zawieszeniu i się obraca. Maksymalna prędkość obrotów wynosi 170 [RPM], a obiekt wykonuje je przez 5 minut (wnioski na podstawie powtarzalnych obliczeń). Nie rozpoznano efektywnej możliwości uniemożliwienia monecie dokonania aktywacji. Pomimo przybicia, zamknięcia w gablocie czy w dowolny inny sposób powstrzymywania przed wystrzeleniem w powietrze, obiekt przebije każdą przeszkodę uniemożliwiającą mu wykonywanie obrotów.

Jeśli umożliwi się obiektowi upadek na powierzchnię, moneta nigdy nie spadnie na żadną stronę; będzie się obracał i przewracał, w pewien sposób unikając "faworyzowania" awersu czy rewersu. Obecne procedury przechowawcze pozwalają na wystrzelenie monety w powietrze podczas ciągle zachodzących zdarzeń aktywacyjnych w przechowalni, w rezultacie prowadzących do unieruchomienia monety.

Zdarzenia aktywacyjne: Przesłane przez Jednostkę Logistyki Informacyjnej ██: Rozpoznano korelację pomiędzy zdarzeniami aktywacyjnymi a kilkoma istotnymi osobami. "Osobę istotną" definiujemy jako człowieka, który, przetrwawszy, bezpośrednio wpłynie na zdarzenia i kulturę ogólnoświatową. Badania przyczynowości 1289-Alfa wykazały, iż moneta nie jest złowroga i nie stanowi przyczyny śmierci ani przetrwania osoby istotnej. W każdym razie obiekt stanowi czynnik deterministyczny, powiązany z ww. zdarzeniami jak dotąd w niezidentyfikowany sposób.

Częściowy dziennik istotnych zdarzeń aktywacyjnych

Data: 3 lutego 1959 r.
Rezultat: Rewers (wskazuje na zgon; tożsamość niepotwierdzona; możliwość wielu ofiar).
Tłumaczenie: Słowo przetłumaczone jako: "Cisza" lub "Spokój".

Data: 12 czerwca 1962 r.
Rezultat: Awers (wskazuje na przetrwanie; tożsamość potwierdzona w 1979 r.).
Tłumaczenie: Fraza przetłumaczona jako: "Użyj Mocy" lub "Wykorzystaj Potęgę".

Data: 30 marca 1981 r.
Rezultat: Awers (wskazuje na przetrwanie; tożsamość potwierdzona w ciągu 12 godzin).
Tłumaczenie: Fraza: "Mroźne ostrze" lub "Lodowa broń".

Data: 27 stycznia 1984 r.
Rezultat: Awers (wskazuje na przetrwanie; tożsamość potwierdzona w ciągu 24 godzin).
Tłumaczenie: Fraza: "Niech Żyje Król" lub "Życie dla Władcy".

Data: 31 marca 1993 r.
Rezultat: Rewers (wskazuje na zgon; tożsamość potwierdzona w ciągu 72 godzin).
Tłumaczenie: Fraza: "Nie Patrz" lub "Odwróć wzrok".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported