SCP-129
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-129

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-129 istnieje wolno na świecie i atakuje dużą ilość ludzi i zwierząt na dobę. Działania ograniczające skupiają się na leczeniu osób zakażonych oraz zwalczania wszelkich lub wszystkich gatunków członkowskich SCP-129. Mimo, że co najmniej 98% ludności świata ukrywa naturalną odporność na jeden lub więcej gatunków SCP-129, jednostki które osiągają stadium trzecie lub wyższe (opisane poniżej) muszą być zabezpieczone jak najszybciej i natychmiastowo, jako zakażone osoby, poddane kwarantannie pod najwyższym ryzykiem protokołu zarażenia. Zobacz dokument nr 129-A-1 dla dalszych informacji.

W wypadku wybuchu Stadium Czwartego lub Stadium Piątego, oprócz powyższych procedur, należy[DANE ZMIENIONO], jak opisano w dokumencie nr 129-A-2 (wymagane upoważnienia poziomu 4)

Opis:SCP-129 stanowi serię co najmniej ██ różnych gatunków grzybów, które mogą infekować każdy gatunek zwierzęcia przez błony śluzowe. Zakażenie przez SCP-129 przechodzi przez pięć etapów (w zależności od ekspozycji na kolejnych gatunkach członkowskich SCP-129, indywidualnej odporności i innych czynników ), z każdym stadium infekcji ułatwiającym postęp do następnego etapu, osłabiając odporność jednostki na kolejną infekcję.

Ze względu na połączenie zdarzeń historycznych, większość ludzi i zwierząt jest naturalnie odporne na SCP-129-04 przez SCP-129-██. Dlatego też, Etap Trzeci zakażenia jest dość rzadki, ale ma potencjał do powszechnego zakażenia, jeśli nie zostanie szybko odizolowany i zabezpieczony. Wszystkie znane przypadki SCP-129 podążały w postępie poniżej Etapu Piątego, chociaż [DANE ZMIENIONO], prawdopodobnie z powodu mutacji.


Etap Pierwszy: Pierwszy organizm, SCP-129-01, atakuje błony śluzowe ofiary, mnożąc się szybko i dyskretnie. Może zostać wyczuty lekki zapach drożdży, ale poza tym SCP-129-01 jest bezobjawowy. Drugi organizm (SCP 129-02 ) może następnie zainfekować nosiciela, powodując u ofiary doświadczenia objawy identyczne do tych z ostrego wirusowego zapalenia nosa i gardła ( przeziębienie ). Zmniejszona skuteczność układu odpornościowego gospodarza na skutek infekcji SCP-129-02 umożliwia SCP-129-01 zostać zakorzenione dalej.

SCP-129-01 i -02 ogólnie opuszcza ciało gospodarza w ciągu czterech do sześciu dni. Choć oba gatunki są dość powszechne, większość populacji ma niewiele przystosowań do ochrony przed każdym organizmem, stanowią one niewielkie zagrożenie, oprócz celu ułatwienia infekcji przez SCP -129-03 .

Etap Drugi: Mimo, że SCP-129-03 zazwyczaj jest hamowany przez naturalną ślinę, Etap Pierwszy zmienia skład śluzu gospodarza tak, że gospodarz jest istotnie mniej odporny na SCP- 129-03.

Objawy zakażenia w Etapie Drugim obejmują znaczny ślinotok, dokuczliwy kaszel z powodu nadmiaru flegmy, utrzymujące się stany podgorączkowe, zwiększone pocenie się, nieco zwiększoną preferencję dla warzyw, oraz skargami że niektóre soki owocowe "smakują dziwne".
Zakażenie przez SCP-129-03 na ogół trwa od dwóch tygodni do czterech miesięcy przed wyparciem przez układ odpornościowy, chyba że gospodarz przejdzie do Etapu Trzeciego infekcji.
Przynajmniej ██ % wszystkich ludzi doświadczyło Etapu Drugiego infekcji w pewnym momencie, ale ze względu na naturalną odporność(mimo zakażenia w Etapie Drugim ) i względnej rzadkości Etapu Trzeciego, mniej niż █.██% tych ██% przeszło do ​​trzeciego etapu.

Etap Trzeci: W przypadku braku SCP-129-03, prawie wszystkie zwierzęta są odporne na trzy gatunki, które wywołują Etap Trzeci zakażenia. Jednak niewielka liczba ofiar Etapu Drugiego może zarazić się jednym lub więcej z tych gatunków; W tych przypadkach, infekcje grzybicze stają się zakorzenione w gospodarzu i nie może być usunięta bez nadzwyczajnych środków.

Indywidualnie, trzy gatunki wywołują Etap Trzeci w różnymi objawami w gospodarzu:

SCP-129-04 powoduje zwiększone wytwarzanie łez (łzawienie), lekkie zażółcenie oczu, [DANE USUNIĘTO].

SCP-129-05 [DANE USUNIĘTO], powodując u gospodarza zagęszczenie struktury paznokci i znacznie zwiększa produkcję woskowiny.

SCP-129-06 [DANE USUNIĘTO], w szczególności, jasnożółty mocz i małe granulki w kale gospodarza, z których oba silnie pachną drożdżami.
Jednak ofiara, która zostanie zainfekowana trzema gatunkami jednocześnie, dostanie w ciągu kilku godzin, objawów grypopodobnych (lub gorzej) i zostanie przykuty do łóżka przez trzy do pięciu tygodni. Potem, choć ofiara wydaje się w pełni sprawna, w rzeczywistości SCP-129 rozprzestrzenił się we wszystkich systemach w organizmie gospodarza, oznaczając przejście w Etap Czwarty.

Etap Czwarty: Ofiary, którzy osiągną Etap Czwarty pozostają ogólnie zdrowe. I rzeczywiście, ofiara może być bardziej żywa i energiczna niż kiedykolwiek od pierwszego zarażenia SCP-129 . W rzeczywistości, SCP od SCP-129-01 do SCP-129-06 rozprzestrzeniły się w całym organizmie gospodarza, całkowicie infiltrując całość układu odpornościowego, układu oddechowego, krążenia, reprodukcyjnego, [ DANE USUNIĘTO], i ośrodkowego układu nerwowego badanej osoby.

Grzybnia z gatunków SCP-129 może również przenikać skórę gospodarza i wymienić jakiś procent (do ██ % )włosów gospodarza. Te strzępki, które są niemal nie do odróżnienia od naturalnych włosów gospodarza, są wykorzystywane do infekowania SCP-129 innych jednostek. Każda potencjalna jednostka wchodząc w kontakt fizyczny ze strzępkami ma 9█% na zakażenie SCP-129. Strzępki wydają się być równie zaraźliwe z dowolnej części ciała gospodarza, choć [DANE USUNIĘTO], jeżeli ze względu na przenoszone drogą płciową [DANE USUNIĘTO].

Pomimo (a być może ze względu ) na zwiększoną wrażliwość na SCP-129, ofiary w Etapie Czwartym są znacznie bardziej odporne na wirusowe i bakteryjne patogeny niż niezakażeni. Wszystkie znane osoby, które osiągnęły Etap Czwarty postępują do Etapu Piątego lub zmarło w ciągu ██ tygodni.

Etap Piąty: Objawy zakażenia Etapu Piątego zależą od wielu czynników, w tym danego etapu pięciu gatunków które są obecne, jak i genetyczne, fizjologiczne, środowisko i dowolną liczbę nieznanych czynników. Jednak, jak w Etapie Czwartym, wszystkie ofiary Etapu Piątego są wysoce zaraźliwe i mogą zainfekować ofiary, które wcześniej wykazały się pełną odpornością.

Odnotowane manifestacje Etapu Piątego:

[DANE UTAJNIONO]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported