SCP-1290
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1290

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ośrodki Badawcze 48-Alfa i 48-Beta zostały założone wokół placówek mieszczących SCP-1290-1 i SCP-1290-2. Eksperymenty aktywacyjne SCP-1290 są zawieszone w oczekiwaniu na lepsze zrozumienie zasad działanie podmiotu.

Opis: SCP-1290 to dwa prototypowe urządzenia elektroniczne zbudowane przez Laboratoria Prometeusza jako część badań nad długodystansową teleportacją. Każde urządzenie składa się z platformy o 2 m w średnicy przyłączonej do głównej jednostki o wymiarach 5 m x 20 m x 3 m, oba pobierają moc z przypisanego generatora. Dwie kopie SCP-1290 są zlokalizowane dokładnie po przeciwnych stronach Ziemi (antypodach), SCP-1290-1 znajduje się w [ZMIENIONO], Kolumbia, a SCP-1290-2 w [ZMIENIONO], Singapur.

Gdy na platformie SCP-1290-1 położony jest przedmiot, a główna jednostka jest aktywowana przedmiot ten jest natychmiastowo (opóźnienie ≤10 ms) teleportowany do platformy SCP-1290-2. Jednakże ze względu na podejrzewany błąd w konstrukcji lub wykonaniu, przedmiot ten zachowuje swoje położenie i prędkość względem osi Ziemi. W związku z tym, gdy nieruchomy obiekt wejdzie w SCP-1290-1, wyjdzie on z SCP-1290-2 do góry nogami i poruszając się na wschód z prędkością około 930 m/s. Po więcej informacji zobacz Dodatek 1290-01.

SCP-1290 zwrócił uwagę Fundacji po zamknięciu głównej placówki Laboratoriów Prometeusza i został odkryty i zabezpieczony dnia █.█.██ przez oddział Mobilnej Formacji Operacyjnej My-4 ("Debuggers"). Głównego technika zajmującego się SCP-1290, Dr. [ZMIENIONO], jeszcze nie znaleziono, po zatrzymaniu ma być on przesłuchany. SCP-1290 jest obecnie poddawany inżynierii wstecznej przez fundacyjne zespoły badawcze w celu zrozumienia i skopiowania użytej w nim technologii.

Dodatek 1290-01: Raport Incydentu, Wstępny Eksperyment Aktywacyjny z dnia █.██.██

By ustalić funkcjonalność SCP-1290 fundacyjni badacze spróbowali teleportować standardową 14 funtową (6,35 kg) kulę do kręgli z SCP-1290-1 do SCP-1290-2, co skutkowało trzema ofiarami śmiertelnymi i znacznymi uszkodzeniami placówki badawczej i sąsiedniego magazynu. Eksperymenty aktywacyjne zostały zawieszone do czasu, aż SCP-1290 będzie w pełni funkcjonalny, a przyczyna tego defektu zostanie zidentyfikowana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported