SCP-1295
ocena: +10+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1295

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Celem zachowania przechowalni SCP-1295 utajnionej stworzony został Posterunek 618. Agenci i naukowcy przebrani są za obsługę i klientów lokalu oraz lokalnych przedstawicieli służb porządkowych, ponadto zobowiązani są zniechęcać cywili przed wchodzeniem w interakcje z SCP-1295. Instancji SCP-1295 nie wolno uświadomić o fakcie, iż są zabezpieczone. Wzbronione jest przeszkadzanie SCP-1295 w ich czynnościach powszednich.

Opis: SCP-1295 to zbiorcze określenie grupy czterech (4) starszych mężczyzn przebywających w restauracji "Smacznie u Meg", nad autostradą ███, w stanie ██, codziennie w godzinach od 9:00 do 18:00. Do przejawów właściwości anomalnych SCP-1295 dochodzi w momencie, kiedy instancja SCP-1295 nie będzie mogła wejść do restauracji w godzinach od 9:00 do 18:00 (czasu lokalnego) albo zostanie stamtąd usunięta siłą. Właściwy efekt i czas jego trwania jest zależny od tego, której instancji uniemożliwiono przebywanie w restauracji:

  • SCP-1295-1: W razie niemożliwości wejścia lub mimowolnego usunięcia z restauracji do przejawów właściwości anomalnych SCP-1295-1 dojdzie po od pięciu (5) do dziesięciu (10) minut od usunięcia z budynku. Osoby znajdujące się wówczas w promieniu około stu (100) metrów od SCP-1295-1 zaczną wykazywać skrajne objawy letargu i zaniku wszelkich instynktów samozachowawczych, co potencjalnie może sprawić, iż najłagodniejsze wypadki z udziałem tych osób mogą być dla nich śmiertelne. Promień oddziaływania efektu rośnie o około sto (100) metrów na każdą godzinę nieprzebywania SCP-1295-1 w restauracji.
  • SCP-1295-2: W razie niemożliwości wejścia lub mimowolnego usunięcia z restauracji do przejawów właściwości anomalnych SCP-1295-2 dojdzie od dwóch (2) do trzech (3) godzin od usunięcia z budynku. Osoby znajdujące się wówczas w promieniu około pięciuset (500) metrów od SCP-1295-2 zaczną wykazywać zanik zdolności rozróżniania materii jadalnej od niejadalnej, przez co często będą usiłować spożyć nieodpowiednie materiały (metale, odpady toksyczne, żywe mięso itd.). Promień oddziaływania efektu rośnie o około jeden (1) kilometr na każdą godzinę nieprzebywania SCP-1295-2 w restauracji.
  • SCP-1295-3: W razie niemożliwości wejścia lub mimowolnego usunięcia z restauracji do przejawów właściwości anomalnych SCP-1295-3 dojdzie natychmiast po usunięciu z budynku. Ciała osób znajdujących się wówczas w promieniu do około pięćdziesięciu (50) metrów od SCP-1295-3 utracą wszelkie powiązane z nimi drobnoustroje. Efektem ubocznym owego zaniku jest m.in. diametralne pogorszenie się funkcjonalności układu trawiennego na skutek braku flory jelitowej. Promień oddziaływania efektu rośnie o około dwieście (200) metrów na każdą godzinę nieprzebywania SCP-1295-3 w restauracji.
  • SCP-1295-4: W razie niemożliwości wejścia lub mimowolnego usunięcia z restauracji do przejawów właściwości anomalnych SCP-1295-4 dojdzie od trzydziestu (30) do czterdziestu (40) minut od usunięcia z budynku. Osoby znajdujące się wówczas w promieniu do około stu pięćdziesięciu (150) metrów od SCP-1295-4 zaczną doświadczać gwałtownego wzmożenia ich instynktów samozachowawczych, aż do progu, po którym cierpieć będą paranoję i dolegliwą hipochondrię. Przypadłość po pewnym czasie staje się wycieńczająca, a cierpiące ją osoby rezygnować będą ze wszelkich czynności, które mogłyby narazić je na nawet najłagodniejsze szkody. Promień oddziaływania efektu rośnie o około dwieście (200) metrów na każdą godzinę nieprzebywania SCP-1295-4 w restauracji.

Osoby znajdujące się pod oddziaływaniem efektu związanego z SCP-1295-1 oraz SCP-1295-4 osiągają stan komatyczny, prawdopodobnie wskutek wzajemnej przeciwności kompulsji, co powoduje mentalne nadwyrężenie tych osób. Nie powiodła się żadna z prób śledzenia instancji SCP-1295 po opuszczeniu przez nie restauracji.

Dodatek 1295-A: Poniższa konwersacja z udziałem wszystkich czterech instancji SCP-1295 została zarejestrowana przez przebraną za kelnerkę agentkę █████ w dniu ██.██.████ r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported