SCP-130
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-130

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wewnątrz SCP-130 musi znajdować się dwunastu pracowników klasy D, sześciu agentów ochrony (upoważnienie 2/130) oraz jeden naukowiec (upoważnienie 3/130) dwa razy dziennie, zaczynając od trzydziestu minut przed lokalnym czasem wschodu słońca oraz zachodu. Wszyscy pracownicy powinni być ubrani w odpowiednie uniformy i być rasy kaukaskiej. Kiedy w obiekcie nie znajdują się pracownicy, w jego lobby powinni znajdować się dwaj agenci ochrony, a dodatkowych dwóch agentów powinno patrolować wnętrze budynku. Agentom zaleca się nie zapobiegać wejściom ludzi do lobby, aczkolwiek agenci powinni powiadamiać MFO Alfa-4 ("Pony Express") o osobach, które wyniosą z budynku list lub paczkę, by operatorzy mogli ich przechwycić.

Dwa razy dziennie w kancelarii pocztowej pojawią się paczki przesyłek (SCP-130-2). Wchodzące w ich skład paczki należy poddać przesortowaniu przez pracowników w uniformach, którzy następnie umieszczą owe paczki w odpowiednich workach, które następnie zostaną przeniesione do wyznaczonego pojazdu, by mogły zostać przetransportowane do Ośrodka ██. W razie nadejścia przesyłki zaadresowanej pod następujący adres: [ZMIENIONO], należy wykonać procedurę Franklin-szesnaście, która została opisana w dodatku 130-2. W innych przypadkach przesyłka zostanie sprawdzona zgodnie ze standardowymi czynnościami dotyczącymi dowolnych obiektów zainteresowania.

Nie wolno wyznaczać przesyłek do wysyłki, o ile nie zostanie to zatwierdzone certyfikowanym rozkazem O5-█. Procedura Franklin-siedemnaście opisuje protokół, który należy wykonać w takich przypadkach. Jeżeli inne osoby wejdą do SCP-130, by skorzystać ze slotu dla przesyłek wychodzących, należy im to umożliwić, a następnie przechwycić nadawców z udziałem MFO Alfa-4 najszybciej jak to możliwe celem poddania ich przesłuchaniu. Incydent należy poddać inspekcji poprzez nagrania ochrony, a slot dla przesyłek wychodzących należy monitorować celem odnalezienia nadchodzących wtedy paczek oraz sprawdzać je przy wykorzystaniu listy przesyłek wychodzących.

Opis: SCP-130 to budynek urzędu pocztowego w ████████, w Republice Południowej Afryki, wybudowany w roku 18██. SCP-130 został zamknięty w roku 19██ i pozostał opuszczony przez ██ lat. Stan budynku jest znakomity, biorąc pod uwagę jego wiek; samoistnie przeprowadza na sobie zabiegi konserwacyjne (bez udziału ludzi), w tym znaczne naprawy strukturalne. SCP-130 został uznany za miejsce historyczne w porozumieniu z rządem RPA.

Pięć razy tygodniowo, o wschodzie oraz zachodzie słońca, w kancelarii pocztowej pojawi się kilka pudeł oraz worków. Przesyłki te, oznaczane SCP-130-2, pojawiają się tylko w dni robocze, pomijając obecne święto pocztowe █████ ████. Z przesyłkami należy się obchodzić zgodnie z powyższymi Specjalnymi Czynnościami Przechowawczych.

W lobby, oprócz boksów urzędu pocztowego, znajduje się slot oznaczony "Przesyłki wychodzące". Slot ten akceptuje przesyłki do 40 [cm] szerokości i 6 [cm] wysokości; długość najwyraźniej nie jest limitowana. Po włożeniu przesyłki do slotu ta zniknie, by po pewnym czasie pojawić się wśród fizycznych przesyłek wychodzących, o ile nie została już poddana tej procedurze.

Dodatek 130-1: Fundacja zainteresowała się SCP-130 w roku 19██, kiedy paczki i listy oznaczone stemplem tego urzędu pocztowego weszły w cyrkulację. Przesyłki pojawiają się w urzędach pocztowych na całym świecie odpowiednio opłacone, by mogły zostać dostarczone do odbiorców lokalnych lub zagranicznych, w zależności od zaadresowania przesyłek.

Przesyłki często były niemożliwe do dostarczenia, ponieważ albo wskazywały na nieistniejące adresy, albo na adresatów niemieszkających pod wskazanym adresem, przez co ostatecznie trafiały do biur przesyłek nieprawidłowo zaadresowanych. Kontakty Fundacji zanotowały istnienie niespotykanego stempla pocztowego, a Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 została zmobilizowania celem przeprowadzenia dochodzenia. MFO Alfa-4 przybyła do ████████, gdzie jej operatorzy stwierdzili, iż miasto było w większości od dziesiątek lat opuszczone. Urząd pocztowy wydawał się znakomitego stanu, gdyż nie tylko był dobrze konserwowany, ale też czysty.

Podczas przeszukiwania budynku przez MFO Alfa-4 w kancelarii pocztowej pojawiły się przesyłki. Po przeszukaniu ich agenci znaleźli różnorodne listy, paczki oraz pakiety, z których wszystkie były oznaczone ówczesną datą i stemplem urzędu. Agent ██████ podjął próbę otwarcia jednej z paczek, co skutkowało jego zniknięciem. Sześć dni później w Ośrodku ██, w kancelarii pocztowej pojawiła się przesyłka. W środku znajdował się agent ██████ i koperta z paragonem za opłatę pocztową. Agent ██████ miał na plecach wytatuowane słowa "Zwrot do nadawcy" i "Opłata pocztowa", a ponadto znajdował się w stanie komatycznym, z którego wyszedł dopiero po wprowadzeniu koperty do slotu przesyłek wychodzących, nie mając żadnych wspomnień z czasu zniknięcia. Podobne rezultaty miały również miejsce, kiedy agenci próbowali zabrać przesyłki bądź je albo sam urząd uszkodzić.

Dalsze dochodzenie doprowadziło do sporządzenia obecnych procedur przechowawczych. Pracownicy klasy D, rasy kaukaskiej, w uniformach █████ ████ od roku 19██ sortują pojawiające się przesyłki. Po przetworzeniu przesyłki i umieszczeniu jej w oznaczonym pojeździe █████ ████ mogą bezproblemowo opuścić rejon. Jednakże w razie pozostawienia przesyłek nietkniętych, te znikną, by następnie pojawić się w światowych systemach pocztowych, gdzie zostaną poddane próbom dostarczenia.

Dodatek 130-2: ██-letnia inspekcja przesyłek wykazała pewne tendencje. Ponad ██ procent przesyłek jest natury doczesnej, z wyjątkiem samego stempla urzędu. Tendencje te nie dotyczą listów najwyraźniej niewysłanych ze wszelkich powodów ani czasowo zagubionych. Przesyłki pierwszego wyjątku zostaną zniszczone celem ochrony SCP-130, a drugiego — poddane inspekcji, której rezultaty zostaną przekazane [ZMIENIONO].

Listy zaadresowane do placówek lub pracowników Fundacji należy wysłać do Ośrodka ██, gdzie zostaną poddane oględzinom przez departament ██████. Raporty należy klasyfikować pod projekt ██████████ — oczekuje przejrzenia przez nadzorcę.

Procedura Franklin-szesnaście: Jeśli przesyłka jest zaadresowana do [ZMIENIONO], należy zamknąć ją w walizce, stosując środki zaradcze i umieścić ją w biurze obecnego nadzorcy z upoważnieniem 5/130. Przesyłka zostanie wtedy prześwietlona celem wykrycia ewentualnych zagrożeń wybuchowych, chemicznych, biologicznych, memetycznych lub [ZMIENIONO]. Po prześwietleniu przesyłka zostanie otwarta i oceniona. Mimo że nie odebrano nigdy w ten sposób nowych obiektów, które wymagałyby aplikacji protokołu bezpieczeństwa, możliwości tej nie można wykluczyć.

Przesyłki zaadresowane do biura bądź przezeń przechwycone są zazwyczaj wrażliwe i doświadczają właściwości czasu, wobec czego kontakt z nimi musi być minimalny celem ograniczenia zmian. Należy ocenić również możliwość, iż informacje zostaną wykorzystane do pogorszenia obecnych zdarzeń. Wykorzystanie informacji pozyskanych z SCP-130 do wpływania na zdarzenia wymaga zgody co najmniej dwóch trzecich rady nadzorców.

Przykłady przechwyconych wiadomości przechowywane są w Dokumencie 130-1, a dostęp do nich wymaga upoważnienia 4/130.

Przesyłki oznaczone kodem [ZMIENIONO] należy dostarczyć natychmiast po ich prześwietleniu, bez czytania ich, do 5/130. Po wykonaniu tej procedury kod należy unieważnić i wprowadzić następny.

Procedura Franklin-siedemnaście: Wszystkie przesyłki wychodzące należy wysłać, opatrując je obecną opłatą pocztową dla █████ ████ oraz kodem [ZMIENIONO]. Przesyłki wysłane w ten sposób należy rejestrować, a następnie porównywać rejestr z poprzednimi przesyłkami celem zachowania spójności czasowej.

W razie pojawienia się paragonu dla opłaty pocztowej podczas wysyłania przesyłki odpowiednią kwotę należy umieścić w kopercie, a tę — w slocie przesyłek wychodzących. Slot przyjmuje następujące waluty: randy, euro oraz ██████████████. Wykorzystanie pieniędzy fałszywych skutkuje śmiercionośną reakcją SCP-130 oraz nałożeniem na nadawcę dodatkowych opłat.

Dodatek 130-3: Od czasu zakończenia apartheidu personel przydzielany do SCP-130 nie musi już być wyłącznie rasy białej.

Incydent 130-6: W dniu ██.██.19██ r. w obiekcie pojawiła się przesyłka zaadresowana do ████ ███ ██████, z tym że adres odbiorcy był adresem samego urzędu. Dr █████, badacz przydzielony do SCP-130, umieścił przesyłkę w skrzynce pocztowej i poczekał. ████████████ minut później do lobby weszła nieznana osoba, zidentyfikowana jako ████ ███ ██████. Osoba ta wydała się nieznacznie zaskoczona, po czym podeszła do skrzynki pocztowej, która otwarła się po jej dotknięciu przez odbiorcę. Odbiorca wyraził zaskoczenie, widząc przesyłkę, na której widniała jego godność.

Przebywająca w placówce MFO Alfa-4 została rozdysponowana do przeprowadzenia dochodzenia po tym, jak odbiorca zniknął z widoku. Odbiorcę przesłuchano i ustalono, iż nie miał żadnych planów, by tego dnia wejść do ████████, ale odczuł niewyjaśnioną chęć, by do urzędu wstąpić, kiedy jechał autem do znajdującej się w pobliżu rodziny. Po otwarciu przesyłki [ZMIENIONO]. Odbiorcy zaaplikowano preparat amnezyjny klasy A oraz wszczepiono wspomnienia, po czym go wypuszczono.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported