SCP-131
ocena: +6+x
131volgun.png

SCP-131-A i SCP-131-B

Identyfikator podmiotu: SCP-131

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych czynności przechowawczych względem ani SCP-131-A, ani SCP-131-B. Mogą one poruszać się swobodnie po terenie Ośrodka 19, dopóki nie próbują dostać się do obszarów ograniczonego dostępu lub opuścić placówki. Swobodny kontakt z podmiotami jest dozwolony, lecz zaleca się ograniczanie go do minimum, aby nie dopuścić do nawiązania przez podmioty więzi z personelem. Harmonogram cogodzinnych obserwacji musi być dokładnie przestrzegany; porażka w stałej kontroli obecności podmiotów będzie skutkowała wprowadzeniem blokady placówki Poziomu-1. Wszelkie doniesienia o nieprawidłowym traktowaniu czy wykorzystywaniu bytów SCP-131 będą skutkowały surowymi naganami.

Opis: SCP-131-A i SCP-131-B (pieszczotliwie nazywane przez personel "Ocznymi Strączkami") to para stworzeń podobnych kształtem do łez, w przybliżeniu o 30 [cm] wysokości, posiadających jedno niebieskie oko na środku ciał. SCP-131-A jest koloru spalonego pomarańczowego, a SCP-131-B musztardowego żółtego. Na spodzie każdego podmiotu znajduje się koło-podobny występ pozwalający na poruszanie się, co sugeruje, że stworzenia mogą być rezultatem inżynierii biomechanicznej. Podmioty mogę poruszać się zadziwiająco szybko, pokonując ponad 60 [m] w ciągu kilku sekund. Jednak nie posiadają one systemów hamowania, co prowadzi do spektakularnych, jeżeli nie zabawnych, wypadków z ich udziałem. Ponadto stworzenia wykazały się umiejętnością wspinaczki po pionowych powierzchniach i gubiły się personelowi w szybach wentylacyjnych już kilkakrotnie.

Podmioty wykazują się inteligencją na poziomie zwykłego kota domowego i są nienasycenie ciekawskie. Przez większość czasu po prostu poruszają się placówce, obserwują personel przy pracy i podglądają inne obiekty klasy Bezpieczne. Podmioty wydają się komunikować ze sobą za pomocą nieprzetłumaczalnego piskliwego bełkotu. Nie zostało również zaobserwowane, aby któryś z podmiotów kiedykolwiek mrugał, nawet podczas obserwacji laboratoryjnych trwających nieprzerwanie przez 18 godzin.

Podmioty wydają się przyjaźnie reagować na okazane im zainteresowanie i szybko nawiązują więź z osobą, która im to zainteresowanie okazała, w sposób taki, w jaki domowy pupil nawiązuje więź z człowiekiem. Będą podążać wszędzie za każdym i wszystkim, z czym nawiązały więź, również do obszarów normalnie dla nich niedozwolonych. Mimo swojej ciekawości podmioty potrafią wyczuwać niebezpieczeństwo w swoim pobliżu i jeżeli obiekt, z którym mają więź będzie próbował zbliżyć się do czegoś, co uznają za niebezpieczne (np obiekty Euclid czy Keter), będą się roić i kręcić przy jego stopach (bądź odpowiednich "kończynach") bełkocząc w panice, jak gdyby starały się ostrzec przed niebezpieczeństwem. Z powodu naturalnego zagrożenia przy kontaktach z obiektami Euclid i Keter, jakimi charakteryzuje się codzienna praca personelu Ośrodka 19, zaleca się niewytwarzanie więzi z podmiotami, jako że ich zachowanie może przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków, w szczególności delikatnych operacji i eksperymentów, a także zagrażać samym podmiotom (patrz Dodatek 131-1). Jeżeli podmioty będą ignorowane przez osobę lub byt, z którym mają więź przez dostatecznie długi czas, stracą zainteresowanie i powrócą do swoich normalnych, codziennych zachowań.

Należy zauważyć, że podmioty nie wymagają żadnej prawdziwej opieki ze strony pracowników placówki. Nie odżywiają się, nie zostawiają wydzielin, nie śpią. Wydaje się, że jedyne czego potrzebują to stymulacja wzrokowa (jednak należy przeprowadzić dalsze badania w celu weryfikacji tej tezy).

SCP-131-A i SCP-131-B zostały znalezione na polu kukurydzy na obrzeżach ████████████ w 19██ roku. Zostały natychmiast przeniesione do Ośrodka 19 za pomocą [USUNIĘTO], po czym otrzymały klasyfikację Bezpieczne i swobodny dostęp do placówki, gdy udowodniono, że nie przesyłają żadnych informacji, które widzą do wrogo nastawionych, obcych sił.

Dodatek 131-1: W czasie incydentu, który miał miejsce ██/██/████, podmioty podążały za jednym z pracowników, który miał dokonać rutynowego czyszczenia przechowalni SCP-173. Po tym, jak ich próby ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem zostały zignorowane, stworzenia wtargnęły do przechowalni przed sprzątaczem i dwoma pozostałymi pracownikami. Będąc w środku, personel przydzielony do czyszczenia zaobserwował, iż podmioty znajdują się bezpośrednio przed SCP-173 i obserwują go uważnie, jakby były świadome tego, że może się on poruszać, tylko gdy nie jest obserwowany. Ekipa sprzątająca zignorowała podmioty i kontynuowała czyszczenie przechowalni zgodnie z procedurami. Po opuszczeniu przez personel przechowalni, podmioty powoli się wycofały, cały czas obserwując SCP-173. Wykorzystanie SCP-131-A i SCP-131-B jako "strażników" SCP-173 (a także innych obiektów wymagających ciągłej obserwacji, jak np SCP-689) jest obecnie rozważane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported