SCP-1316
ocena: +9+x
1316-1.jpg

SCP-1316 podczas zainicjowanego przesłuchania przez Dr Geranmehr.

Identyfikator podmiotu: SCP-1316

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1316 musi być jedynym obiektem SCP, który będzie przechowywany w Biologicznym Ośrodku Przechowawczym 39. Obiekt musi się znajdować w klatce o wymiarach 2,5 [m] x 2 [m] x 1,5 [m], która skonstruowana musi być z ekranu chroniącego przed falami radiowymi. W przechowalni SCP-1316 musi znajdować się pojedynczy odbiornik radiowy celem nagrywania wszelkich transmisji. Dostępu do nagrań transmisji SCP-1316 udziela się wyłącznie po uzyskaniu zgody co najmniej dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Karmienia należy dokonywać dwa razy dziennie, a nieczystości usuwać raz na trzy dni; działania te musza być wykonywane przez jednego pracownika klasy D. Wyłącznie personel klasy D może zbliżać się na odległość mniejszą niż 10 metrów od SCP-1316.

Opis: SCP-1316 to samica Felisa catusa, czyli kota domowego. Obiekt nie przejawia żadnego niepokojącego zachowania, a ponadto okazuje wyraźną przyjazność względem obcych. Pomimo, że obiekt znajduje się pod opieką Fundacji od roku 1948, fizjologicznie nadal jest identyczny z trzymiesięcznym kociątkiem i nie wykazuje żadnych oznak starzenia się. Po pozyskaniu przez Fundację, SCP-1316 początkowo oznaczono jako obiekt anomalny.

Codziennie, o godzinie 09:20:37 GMT, SCP-1316 emituje transmisję radiową na częstotliwości pomiędzy 4225 a 16048 [kHz] przez dokładnie pięć minut. Transmisje ową można odebrać za pomocą każdej standardowej krótkofalówki. Transmisję rozpoczynają trzy takty z brytyjskiej ballady ludowej pt. "Tam Lin", po których sztucznie generowany, żeński głos dyktuje serię osiemdziesięciu liczb. (Szczegóły w Dodatku 1316-33m).

Od czasu Incydentu 1316-23a jedynie pracownicy klasy D mogą wchodzić w kontakt z SCP-1316 celem zredukowania prawdopodobieństwa wycieku danych wywiadowczych.

Oryginalny opis obiektu anomalnego

Opis obiektu: Samica Felisa catusa, czyli kota domowego, który się nie starzeje. Pomimo wiekowości (najprawdopodobniej zakupiony przez pannę ██████ ███ w roku 1926), nadal zachowuje cechy fizyczne charakterystyczne dla trzymiesięcznego kociątka.
Data pozyskania: ██.██.1948 r.
Miejsce pozyskania: ████████, ████
Obecny status: Przechowywany w Ośrodku 112. Udzielono dostępu do przestrzeni poza przechowalnią. Reaguje na imię "Lucy".

Incydent 1316-23a
W dniu 16.08.1952 r., przed świtem, na Ośrodek 112 nastąpił atak ze strony kilku drużyn szturmowych Rebelii Chaosu. Doszło do obszernej sytuacji kryzysowej, w czasie której obiekty SCP-████, -███ oraz -████ zostały wykradzione, -████ i -███ zniszczone, a -████, -████ oraz -████ znikły. Zginęło ██ pracowników Fundacji. Po wykonaniu standardowego protokołu kontrwywiadowczego, wszystkich pracowników Fundacji przesłuchano i prześwietlono celem znalezienia potencjalnych pluskiew. Poza znalezieniem █ standardowych elektronicznych urządzeń nasłuchowych, zrozumiano, że SCP-1316 był źródłem regularnych transmisji. Zawartość transmisji była zabezpieczona nieznanym Fundacji szyfrem. Swoboda poruszania się obiektu została ograniczona, dalsze decyzje podjęte zostaną po odszyfrowaniu transmisji.

Log odszyfrowanych transmisji
17.08

OPERACJA UDANA. MISJA UKOŃCZONA. WNOSZĘ O DALSZE ROZKAZY LUB WYDOSTANIE.

18.08

F PODEJRZLIWA. PORUSZANIE SIĘ OGRANICZONE. WNOSZĘ O WYDOSTANIE.

19.08

ROZKAZY NIE NADCHODZĄ. WNOSZĘ O POWIADOMIENIE.

20.08

PRZYKUTA DO JEDNEGO POMIESZCZENIA. OBIECANO WYDOSTANIE PO UKOŃCZENIU MISJI.

21.08

PRZENIESIONA DO NOWEGO OŚRODKA. NIEJASNY STATUS MISJI. WNOSZĘ O DALSZE ROZKAZY.

22.08

WSKAZANO NA SCP DESYGNACJĘ W. F WIE. WNOSZĘ O NATYCHMIASTOWE WYDOSTANIE.

23.08

NIEJASNE, CZY ODEBRANO OSTATNIĄ WIADOMOŚĆ. WNIESIONO O WYDOSTANIE. PROSZĘ.

24.08

NIE BĘDZIE WYDOSTANIA, PRAWDA?

Dodatek 1316-33m

Od czasu transmisji z dnia 24.08 SCP-1316 zaprzestał regularnego transmitowania. Pozostałe właściwości anomalne nadal zachodzą.
— Naukowiec ███.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported