SCP-132
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-132

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-132 muszą być skatalogowane, a na ich powierzchniach wyryte mają być odpowiednie oznaczenia. SCP-132 zabezpieczony jest w Sektorze Przechowawczym ██, o ile nie znajduje się aktualnie w użyciu. Nie jest wymagane specjalne upoważnienie, aby uzyskać dostęp do plików SCP-132, a instancje obiektu mogą zostać wykorzystane do dekoracji biura w każdej nie-dowódczej placówce Fundacji. Po incydencie 132-01 żadna z instancji SCP-132 nie może znaleźć się poza Strefą Przechowawczą 23, jeżeli Dyrektor Sektora nie wyrazi na to zgody. Po incydencie opisanym w Dodatku 03, na SCP-132 zostały przywrócone standardowe procedury klasyfikacyjne.

Opis: SCP-132 przyjmuje formę zbioru ███ szklanych tetraedrów; każdy posiada krawędzie o długości 10.3 centymetrów. Wszystkie instancje SCP-132 wyglądają, jakby zawierały piach pustynny. Sporadycznie można spostrzec skorpiony i inne zwierzęta pustynne, które będą pojawiać się na powierzchni pustynnej wewnątrz danej instancji SCP-132, tak jakby zawierała wycinek pola pustyni. Istoty wewnątrz SCP-132 wydają się nie być świadome egzystencji czegokolwiek poza samym obiektem, a próby wpłynięcia na zawartość SCP-132 okazały się bezskuteczne.

Przegląd obserwacji życia zwierzęcego wewnątrz SCP-132 jest niezgodny. Grupy przyległych instancji obiektu okazały się być wewnętrznie ciągłe i potwierdzono, że zawierają odpowiedniki każdej większej pustyni. Nie dokonano pomiaru dokładnych lokacji; personel obserwujący SCP-132 uprasza się o przykładanie uwagi do charakterystyk, które mogłyby pomóc naukowcom w dokonaniu powyższych pomiarów.

Log Testowy SCP-132:

Procedura: SCP-132-01 obrócono i położono wierzchem na podłożu.
Rezultat: Brak zaobserwowanej zmiany w SCP-132-01.

Procedura: SCP-132-01 obrócono według osi poziomej i umieszczono w podstawce.
Rezultat: Brak zaobserwowanej zmiany w SCP-132-01.

Procedura: SCP-132-01 został mocno potrząśnięty.
Rezultat: Kilka drobin piachu SCP-132-1 przesunęło się, jak gdyby przewiał nimi łagodny wiatr.

Procedure: SCP-132-01 został mocno potrząśnięty.
Rezultat: Brak zaobserwowanej zmiany w SCP-132-01.
Nota: Wydaje mi się, że to był zwyczajny wiatr, ale lepiej się upewnić. - Dr Peterson.

Procedura: Róg SCP-132-01 został zeszlifowany kilkoma ruchami.
Rezultat: Oszlifowany róg jest zdarty zgodnie z reakcją zwyczajnego szkła.

Procedura: Jedna ze ścian SCP-132-1 zostaje rozgrzana przy użyciu lampy lutowniczej.
Rezultat: Rozgrzana ściana się topi, a w SCP-132 powstaje duży otwór. Sceneria pustynna nie zanika.
Nota: Pogrzebałem tam trochę, jak już się ochłodziło, i czułem wyłącznie szkło; wygląda na to, że SCP-132 ukazuje jedynie iluzoryczną pustynię. Możliwe, że mogłoby to być rzeczywiste miejsce, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób można by to potwierdzić, albo zlokalizować. - Dr Peterson.

Log Z Incydentu 132-01: Dr R███████, przydzielona obecnie do Strefy ██, donosi o spadnięciu SCP-132-71 z jej biurka. Po wejściu obiektu w kontakt z podłożem ten się rozbił, a biuro dr R███████ zostało przewiane skrajnie silnymi powiewami wiatru. Inni właściciele instancji SCP-132 potwierdzają, że sceneria, którą wyświetlał SCP-132-71 i przyłożone doń instancje doświadczała burzy piaskowej.

Dodatek 132-01: Ostrożne obserwacje SCP-132 doprowadziły do odkrycia, iż wiele z instancji jest połączonych. Największa "sekcja" składała się z szesnastu (16) różnych instancji. Pojawiły się spekulacje na temat innych, niezabezpieczonych instancji.

Dodatek 132-02: Administracja uznała, iż ryzyko istnienia niezabezpieczonych instancji SCP-132 jest nieistotne, wobec czego działania mające prowadzić do ich pozyskania posiadają najniższy priorytet. Słowa kluczowe związane z SCP-132 zostały dodane do rutynowych protokołów poszukiwawczych.

Dodatek 132-03: Dr Richardson odebrał w domu dużą paczkę, na której widniał adres zwrotny wskazujący na [ZMIENIONO], czyli jeden z frontów Fundacji. Żaden z wydziałów [ZMIENIONO] nie donosi o istnieniu powiązań z ww. paczką, co potwierdzają także zapisy [ZMIENIONO]. Wewnątrz paczki znajdowało się trzydzieści siedem (37) wcześniej nieskatalogowanych instancji SCP-132. Dwanaście (12) z nich było połączonych z poprzednio udokumentowanymi instancjami SCP-132, a trzy (3), w których nie zaobserwowano istnienia połączeń, zostały przyłączone do siebie. Warto zauważyć, iż osiemnaście (18) instancji wyświetlało ziemię na Marsie, a trzynaście (13) spośród nich okazało się być połączonych.

Dodatek 132-04: Zgodnie z sugestią dr. L████████, przez ponad rok dokonywano zapisów z obserwacji cyklów dnia i nocy, przebiegających w instancjach SCP-132. Pomimo ich nieprecyzyjności, Fundacja posiada teraz niedokładne koordynaty różnych lokacji oglądanych za pośrednictwem SCP-132. Nie jest wymagana inicjacja misji mających potwierdzić owe lokacje, ale zespoły, które będą znajdować się w pobliżu nich, zachęca się do udzielenia pomocy dr. Petersonowi w precyzyjnym określeniu danych koordynat.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported