SCP-1322
ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu SCP-1322

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1322 jest przechowywany w zaplombowanej, sferycznej komorze przechowawczej Klasy VIII z wewnętrzną warstwą ablacyjną, wzmocnioną przeciwko wysokoenergetycznym promieniom cząsteczek, wybuchami nuklearnymi i konwencjonalnymi, środkami żrącymi, regularnie sprawdzaną pod kątem uszkodzeń i monitorowaną pod względem zanieczyszczeń wirusowych i bakteryjnych. Ciśnienie atmosferyczne wewnątrz komory przechowawczej musi być utrzymane na najniższym użytecznym poziomie, a gdy przekroczy 6.00 x 10-2 [Pa], należy zrealizować Procedurę 1322.CD.S311. Jako zabezpieczenie anty-patogenowe, poziom radiacji wewnątrz komory powinien być utrzymywany na poziomie nie mniejszym niż 4,5 [R/s, Rentgen na sekundę]. Proszę zapoznać się z dokumentem 1322-C-SSR-V-0886 dla dodatków do Protokołu Przechowawczego, jako że jest on na bieżąco aktualizowany.

Opis: SCP-1322 jest stabilną anomalią czasoprzestrzenną, obecnie uważaną za międzywymiarową szczelinę prowadzącą do równoległego wszechświata. Anomalia znajduje się w stałej lokalizacji, wokół której wzniesiono Ośrodek 122 w celu przechowywania i badań nad podmiotem.

Anomalia w przybliżeniu ma kształt elipsy, mierząc około 2,5 [cm] wzdłuż dłuższej (horyzontalnej) osi i około 1 [cm] wzdłuż osi pionowej. Anomalia jest dwuwymiarowa i leży na jednej płaszczyźnie z powierzchnią prostopadłą do linii horyzontu, przesunięta jest około 36 stopni na zachód od kierunku północnego.

Materia i energia mogą przemieszczać się przez szczelinę jak przez przekraczalny tunel czasoprzestrzenny. Kiedy oświetlenie przestrzeni w bliskim sąsiedztwie drugiej strony tunelu na to pozwala, można bezpośrednio obserwować przestrzeń znajdującą się po drugiej stronie szczeliny. Cząsteczki i obiekty nie przekraczające wymiarami przekroju anomalii mogą być wkładane bezpośrednio do niej i transportowane w ten sposób do równoległego wszechświata. Anomalia nie przenosi fali dźwiękowej.

Wszechświat równoległy "po drugiej stronie" szczeliny został oznaczony jako SCP-1322-A, mimo że pojęcie "Hartle"1 także jest używane kolokwialnie. Anomalia zdaje się być sztucznie i celowo wytworzona po stronie SCP-1322-A. Wygląda na to, że populacji SCP-1322-A nie powiodło się wytworzenie kolejnych instancji SCP-1322, jak również zmiana wymiarów SCP-1322 czy jej zamknięcie (bez względu na wzmożone wysiłki z ich strony aby to uczynić).

Wydaje się, że anomalia pojawiła się w standardowym wszechświecie około roku 1952, przy czym Fundacja natychmiast przejęła kontrolę nad lokalizacją podmiotu. Pomimo iż z początku Fundacja skupiła się na badaniu SCP-1322, wliczając w to komunikację z cywilizacją zamieszkującą drugą stronę szczeliny, obecnie wysiłki Fundacji skupiają się tylko na przechowaniu (patrz: fragmenty dziennika Obserwacji i Przechowania SCP-1322 poniżej).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported