SCP-1342
ocena: +6+x
Voyager_Spacecraft_During_Vibration_Testing_-_GPN-2003-000008.jpg

SCP-1342 w czasie pierwotnego zabezpieczenia, z odczepionymi czujnikami.

Identyfikator podmiotu: SCP-1342

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1342 ma być przechowywany w Ośrodku 15. SCP-1342-1 ma być przechowywany w klatce Faradaya, mierzącej 15m x 15m x 20m, w celu zapobiegnięcia transmisji telemetrii oraz innych danych dotyczących SCP-1342.

SCP-1342-2 ma być przechowywany w standardowej szafce na przedmioty elektroniczne. Jedna rozkodowana kopia SCP-1342-2 ma być przechowywana w osobnej szafce.

Dodatkowo należy monitorować Gliesse 445 przez radioteleskop. Jako, że SCP-1342-3 nie będzie najprawdopodobniej możliwe do przechowania w najbliższej przyszłości, Projekt Heimdall ma być kontynuowany jako Ewentualny Plan Operacyjny.

Opis: SCP-1342-1 jest repliką Voyagera 1. Dokładność kopii sięga zestawów czujników i pozornego składu chemicznego. Jednak niektóre z części składowych wydają się być zbudowane na bazie niekompletnych planów lub części. W efekcie kilka elementów było niesprawnych w momencie pozyskania.

SCP-1342-1 został po raz pierwszy zarejestrowany 25.09.1982r., około 35,000 km nad powierzchnią Ziemi, podróżując z suborbitalną prędkością. Agenci Fundacji pozyskali SCP-1342-1 dnia 27.09.1982, po tym, jak SCP-1342-1 dokonał niekontrolowanego wejścia w atmosferę i wodowania 300 km od Wyspy Bakera na Pacyfiku. Wykrycie SCP-1342-1 było możliwe dzięki nagłemu wybuchowi promieniowania Czerenkowa, które nastąpiło po jego pojawieniu się. Nie wiadomo obecnie, jak SCP-1342-1 pozostał nienaruszony podczas swojego zstąpienia, mimo pozornej zbieżności składu chemicznego z oryginalnym Voyagerem.

SCP-1342-2 jest płytą fonografową pokrytą złotem, ze specyfikacjami odpowiadającymi płytom Golden Records z sond Voyagera. Instrukcje odtworzenia i dekodowania pozostają oryginalne. Mapa pulsarowa została jednak zmieniona, aby pokazywać gwiazdę Gliese 445 jako miejsce pochodzenia SCP-1342.

Po rozkodowaniu, SCP-1342-2 zawiera w sobie różnorodne dane kulturalne oraz naukowe w formie obrazów oraz dźwięków. Znajduje się tam około 2 godzin materiału audio, składającego się z rozmaitych form muzyki oraz atonalnego buczenia. Część muzyki wydaje się być wyjątkiem z Carvantiny z Kwartetu Smyczkowego Nr 13 w B mol, Opus 130 Beethovena. Zakodowane obrazy różnią się znacznie zawartością, ale wszystkie zawierają fizyczne lub chemiczne informacje o obiekcie (np. rozmiar, masa i okres orbitalny planety) oraz szereg postaci ilustracyjnych.

Promieniowo symetryczny organizm (nazywany SCP-1342-3) został ukazany w różnych stadiach rozwoju. W pełni dorosły osobnik ma około 2 metry wzrostu, trzy nogi i trzy wydłużone ramiona, każde o trzech palcach, ustawionych wokół osi centralnej z grubsza cylindrycznego torsu. Trzy ryjopodobne wypustki zajmują miejsce głowy, każde zakończone dziobem. 82% zakodowanych obrazów ukazują SCP-1342-3 w rozmaitych okolicznościach, identyfikowanych jako kulturowe. Zidentyfikowane sceny to m.in. agrokultura, wytwórstwo, miejskie tłumy i gra na instrumencie smyczkowym.

Znajdują się tam również wiele obrazków ciał niebieskich, takich jak podobny do Wenus świat z wysokim ciśnieniem atmosferycznym i gwiazda o podobnym do Gliese 445 widmie. Jedna z ukazanych planet ma powierzchnię wyjątkowo podobną do Ziemskiej, składającą się z około 60% ciekłej wody, 4% miast i roślin oraz 36% domniemanych pustyń i nieużytków. Planeta ma większe niż można by się spodziewać burze i pokrywy lodowe, co sugerują wielkości fizyczne dostarczone przez SCP-1342-2, i wydaje się przechodzić ekologiczny upadek. Sylwetka przedstawiciela SCP-1342-3 jest ukazana obok tej planety.

Ukazana planeta wydaje się mieć rozwiniętą infrastrukturę orbitalną, nie poprzestającej na obiektach produkujących statki kosmiczne, operacjach wydobywczych na przechwyconych asteroidach i wind kosmicznych uziemionych niedaleko zurbanizowanych jak i nieużytych terenów. Wszystkie obrazy ukazują struktury w stanie zaniedbania lub zniszczenia. Ostatni zakodowany obraz ukazuje statek kierujący się w stronę mocno zniszczonej, torusowatej stacji kosmicznej z otworem o średnicy 2 km.

Dokument 1-56: Następująca wiadomość została zakodowana w SCP-1342-2 w 55 różnych językach, tych samych, w których zostały zarejestrowane pozdrowienia na oryginalnym Voyagerze, zachowując poprawność. Pięćdziesiąty szósty dokument jest całkowicie skomponowany na strunach obrazkowych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported