SCP-135
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-135

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-135 zabezpieczony jest w poprzegradzanej komorze z pleksiglasu o szerokości ściany co najmniej 7 [m]. Wszystkie sekcje przechowalni muszą być od siebie całkowicie oddzielone, aby zapobiec ich wzajemnej kontaminacji. SCP-135 ma się znajdować w centralnej sekcji o wymiarze podłoża 1,5 metra kwadratowego, otoczonej 5 [cm] kanałem uchodzącym do zbiornika, którego zawartość zostaje co tydzień spopielona. Pozostała przestrzeń w komorze przechowawczej ma zawierać 5 chemicznych kadzi zbierających; każda kadź znajduje się w oddzielnej sekcji. Pomiędzy zewnętrzem komory a sekcją SCP-135 znajdować ma się pojedynczy korytarz. Na obszar oddziaływania SCP-135 nie mogą wejść żadni pracownicy; wszelkie prace konserwacyjne, pobieranie próbek itd., ma być wykonane za pomocą zdalnie kontrolowanych robotów. Nie ma potrzeby stosować procedur dyscyplinarnych wobec personelu, który ową zasadę złamał, ponieważ bezpośrednie konsekwencji wpływu efektów SCP-135 zostały uznane za wystarczającą karę. Roboty mają być konserwowane i czyszczone przez pracowników z upoważnieniem poziomu 1.

Raz na tydzień, sekcja SCP-135 ma zostać spryskana Roztworem U82-B, aż uwidocznione zostanie zewnętrze obiektu. W razie sytuacji kryzysowej można rozdysponować miotacze ognia, aby szybko dokonać redukcji masy.

Opis: SCP-135 to kobieta mająca od █ do ██ lat, która wywołuje gwałtowny, niekontrolowany rozrost komórek w odległości do 2,25 metra od siebie. Obiekt ułożony jest niezmiennie w pozycji embrionalnej i nigdy nie zaobserwowano jego poruszeń. Efekt SCP-135 jest kancerogenny wobec tkanki zwierzęcej i indukuje powstawanie nowotworów złośliwych w tkankach roślinnych i grzybowych, co zostało zarejestrowane w 100% przypadków; dotkliwość i dezorganizacja wzrastają wykładniczo wraz ze zbliżaniem się do SCP-135. Komórki znajdujące się w odległości do 0,1 metrów nie obumrą nawet w śmiertelnych dla nich sytuacjach, przez co SCP-135 jest zakopany pod ciągle rozrastającą się materią roślinną, grzybową i mikroorganizmów. Stan "nieśmiertelności" dotyka także komórek samego SCP-135, dlatego obiekt najwyraźniej nie posiada naskórka, w zamian mieszanka materii roślinnej i grzybowej połączyła się ze skórą SCP-135 w sposób przeplatany z guzami i płatami odsłoniętego wnętrza ciała obiektu.

Płuca, przepona i jelita SCP-135 są popękane, a rozrost materii dosięga jamy klatki piersiowej i brzusznej. W obiekcie zainstalowano plastikowe przewody o dużej średnicy światła, aby odprowadzać ekscesywne pokłady biomaterii.

Fundacja pozyskała SCP-135 po stoczeniu się obiektu otoczonego kulą biomaterii z klifu w Górach ███████, przez co doszło do zmiażdżenia turysty na niższym trakcie. Cywilom i pracownikom sił porządkowych zaaplikowano preparaty amnezyjne klasy B, a sam incydent został opisany jako wywołany przez parę kozłów, które się potknęły i spadły z krawędzi klifu podczas walki o dominację. Późniejsza analiza biomaterii obiektu ujawniła ukrytą weń część szkieletu dorosłej kobiety, pokrytego kostniakomięsakiem w ██%. SCP-135 został odnaleziony w miejscu pomiędzy klatką piersiową a miednicą owego szkieletu, miał wtedy od █ do █ lat. Użyteczna próbka DNA została pobrana ze szpiku kostnego miednicy; testy wykazały, iż na ██.█% szkielet należał do biologicznej matki SCP-135.

U całości personelu zaangażowanego w pozyskanie i początkowe testy SCP-135 zdiagnozowano później różne formy nowotworów. Spośród ██ chorych, jedynie █ jest żywych w czasie powstawania niniejszego raportu.

Próby neutralizacji SCP-135 przy użyciu ciągłego ognia z broni palnej, miotaczy ognia, materiałów kaustycznych, próżni i skrajnych ciśnień były bezskuteczne. Kolejne próby terminacji obiektu zostały zabronione rozkazem O5-██, wydanym w zw. z potencjalną użytecznością SCP-135 w kwestii kultywacji przydatnych bakterii. W celu pozyskania informacji na temat aktualnych zawartości rozdzielonych kadzi prosimy o zapoznanie się z Dokumentem 153-a.

Badania EEG potwierdzają pełnię aktywności mózgowej. Aktualnie wzbronione jest przeprowadzanie prób komunikacji z SCP-135.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported