SCP-1356
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-1356

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-1356 jest przechowywany w małym pudełku w Magazynach Badań Sektorowych 09, jeżeli nie jest wyznaczony do usunięcia bądź transportu.

Opis: SCP-1356 to mała zabawka do kąpieli, przypominający jeden z wielu wzorów "Gumowej Kaczki". Badania wskazują, że obiekt jest wykonany z uplastycznionego PCW. Przeznaczony jest do emitowania piszczącego dźwięku podczas ściskania.

Podczas trzymania przez człowieka, obiekt wydaje się przemieszczać w stronę wody w stanie ciekłym. Jeżeli osoba trzymająca zabawkę wejdzie do zbiornika wodnego, np. jeziora lub basenu, woda w odległości 152,4 x 81,3 x 45,7 cm od trzymającego zniknie.

Próby prowadzone w małym krytym zbiorniku wykazały, że przybliżona objętość wody przed i po ekspozycji na działanie SCP-1356 była stała. Jednakże, osoby posiadające anomalną kaczkę nie obserwują zmiany poziomu wody. To sugeruje, że obiekt przemieszcza płyn do nieznanego miejsca, z którego ostatecznie "wraca". W wodzie, która wróciła, nie stwierdzono obecności żadnych obcych substancji, lecz wartość pH wskazuje niewielki wzrost kwasowości.

Ponieważ głębokość wody wypartej przez obiekt nigdy nie przekracza średnio 46 cm, podczas chodzenia w głębokim basenie stopy oraz nogi mogą być pod wodą, jednak górna część ciała jest sucha. Nawet energiczne ruchy i skoki nie są w stanie zamoczyć suchych części ciała; prostokątne "suche miejsca" przemieszczają się płynnie nawet podczas bardzo gwałtownych ruchów. Testy mające odkryć parametry tego zjawiska, jak również potencjalne zastosowania praktyczne, są w toku.

Dokumenty dotyczące testów oraz ich wyników:

Dodatek 1: Długotrwałe narażenie na SCP-1356 (o czasie przekraczającym dwie godziny na każdej głębokości wody) wydaje się wpływać na skórę osoby, której tekstura zaczyna się intensywnie marszczyć oraz kurczyć, co jest związane z autonomicznymi reakcjami nerwowymi spowodowanymi długotrwałym brakiem kontaktu z wodą; mówiąc potocznie skóra swoim wyglądem przypomina ''suszoną śliwkę''.

Po 2,5 godzinach ekspozycji testerzy wykazują oznaki znacznego odwodnienia, mimo otrzymania płynów przed narażeniem na SCP-1356 oraz minimalnym poceniem się.

Dodatek 2:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported